Stöd vårt internationella arbete

24 skolor i Kenya får hjälp med mat under torkan

Kenya har under en rekordlång tid lidit av matbrist orsakat av en förödande torka. Frälsningsarmén kan nu tack vare insamlade medel dela ut basvaror på skolor, så att barnen kan få ett lagat mål mat per dag. Frälsningsarmén i Sverige ansvarar för projektet, som också handlar om att göra samhället mer motståndskraftigt inför kommande katastrofer.

Veckan efter påsk startade Frälsningsarmén en omfattande matutdelning i Kenya, riktat till 24 skolor i sex län. Anledningen är den svåra torka som under flera år drabbat landet, där fem miljoner människor och nästan 80 procent av Kenyas landmassa slagits av torkan, som i sin tur orsakat matbrist.

Delar ut majs, bönor och olja

När grödor inte växer och boskap dör stiger matpriserna, konflikter kring vatten uppstår och sjukdomar sprids lättare med smutsigt vatten. Frälsningsarmén delar ut majsmjöl, bönor och matolja till skolköken, som av detta kan laga luncher. Av majsmjöl kokas den i Östafrika så vanliga och mättande gröten Ugali.

– Tack vare matutdelningen får skolbarnen ett bra lagat mål varje dag, även om hemförhållandena präglas av matbrist, säger Ngolia Kimanzu, ansvarig för kvalitetssäkring kring internationell utveckling på Frälsningsarmén.

Stödprojektet pågår i ett år

Bakom matutdelningen står Frälsningsarmén i Sverige, Australien, Kanada, USA och Nederländerna och projektet som heter ”Relief Food for People affected by Drought ” ska pågå under ett år med start från februari 2023. Själva matutdelningen sker under en månad.

Pengar till stödinsatsen har kommit från en reservfond samt från Frälsningsarmén i Australien genom omfattande insamlingar i landet. Efter krigsutbrottet i Ukraina har priser på basvaror och drivmedel skjutit i höjden, vilket också drabbar den afrikanska kontinenten. Det har i sin tur gjort det svårare att få fram mat med god kvalitet att leverera till befolkningen.

Frälsningsarmén i Sverige ansvarar för hjälpen

– Vi arbetar via katastrofmyndigheten i Kenya, som informerar om var nöden är störst.  Australien och de andra länderna har stort förtroende för kompetensen hos Frälsningsarmén i Sverige, som projekterar och ansvarar för satsningen, säger Ngolia Kimanzu.

En av de viktigaste uppgifterna för Frälsningsarméns projekt i Kenya är att bygga upp en beredskap och motståndskraft inför just katastrofer. I ”Mseto Resiliens Project” rustas familjer, byar, samhällen och jordbruk genom att till exempel samla vatten i stora tankar under regnperioderna. Detta har bidragit till att folket trots nuvarande svåra torka haft tillgång till dricks- och tvättvatten. Och nu tycks regnet komma.

Rusta för klimatförändringar

– Ja, äntligen ser vi regn i Kenya! Det är oerhört efterlängtat och om fyra månader kommer människorna att kunna skörda igen. Klimatförändringarna orsakar dock extrema svängningar i väderförhållandena, så nu finns i stället en oro för översvämningar. Därför behöver vi mer medel för att fortsätta göra landet starkare inför katastrofer, säger Ngolia Kimanzu.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Kapten Isaac Kyale

Vi förser skolor och byar i Kenya med rent vatten.

Stöd vårt arbete och rädda liv!

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt