Stöd vårt internationella arbete

Unga utsatta flickor i Kenya räddas av Frälsningsarmén

På väg hem från skolan blev ”Lisa”, då 13 år, våldtagen av en krigare från samma stam i Kenya. Även om övergreppet i sig är hemskt så innebär det också för många tjejer och kvinnor att de stigmatiseras och betraktas som smutsiga av släkt och omgivning. För Lisa som dessutom blev gravid såg framtiden inte ljus ut.

På omkring 22 grundskolor i Samburu, Kenya, samarbetar Frälsningsarmén i landet med skolorna i så kallade ”Rights of Childs (RoC) Clubs” där elever lär sig om sina rättigheter. Det kan vara allt från rätten att slippa gifta sig med en äldre man som släkten valt ut, rätten att slippa bli trakasserad av lärare och eller andra elever till problem som unga tjejer kan få vid menstruation. Elever som deltar i projektet lärs sig inte bara om sina rättigheter, de kan också få hjälp om problem uppstår. Detta är ett av de projekt som Frälsningsarmén i Sverige är med och stöttar i Kenya.

Vågade inte berätta om våldtäkten

För ”Lisa”, som egentligen heter något annat, var framtiden mörk. Hon är från Samburu, ett folk med en kultur där en våldtäkt ofta leder till stigmatisering och utanförskap, även från dem som står en närmast. Lisa gick i årskurs sju när hon överfölls och blev våldtagen på väg hem från skolan. Lisa vågade inte berätta för någon om det och när hon senare märkte at hon var gravid försökte hon dölja det av rädsla för vad som kunde drabba henne. Hon var rädd för att bli utstött. Men Lisas mamma anande att något inte stämde med henne och till slut kunde Lisa inte längre hålla det hemligt.

När förövaren identifierats visade det sig att han inte var omskuren. Samburu-folket, liksom många andra folkgrupper i Afrika, praktiserar omskärelse på pojkar. Att mannen nu inte var omskuren innebar ett ännu större hot mot Lisa, det är i kulturen ett dåligt omen och en graviditet där mannen är oomskuren brukar oftast avbrytas eller så dödas barnet så snart det är fött. Samburu-folket praktiserar också kvinnlig könsstympning, men lyckligtvis hade inte Lisa genomgått sådant.

Hur Lisa blev räddad

När några av medlemmarna i Right of Child (RoC) Clubs fick veta vad som hänt Lisa berättade de om det för projektkoordinator Kennedy Bwire. Det hade då gått ett tag sedan händelsen, men genom ett snabbt agerande lyckades man med hjälp av polisen rädda henne och föra henne till ett sjukhus. Där hon bara en dag senare födde sitt barn, en flicka. De stannade på sjukhuset några dagar, Idag får Lisa och hennes dotter med hjälp av Frälsningsarmén stöd och omsorg hos Child Welfare Society. Hon har kunnat läsa färdigt grundskolan och studerar på Secondary School med goda betyg. Hon och hennes dotter får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sig tack vare projektet.

Stötta Frälsningsarméns internationella arbete

Med din gåva kan du påverka människors förutsättningar till ett bättre liv runt om i världen. Vi tror på handling.

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt