logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Höga rådet har börjat

Höga rådet inleddes under lördagen den 20 maj 2023 med ett tre timmar långt farvälmöte för sittande general Brian Peddle och hans fru kommendör Rosalie Peddle. I mötet hälsades också de 112 delegaterna till Höga rådet välkomna.

Redan under torsdagen den 18 maj samlades de 112 delegaterna vid Sunbury Court i London för att delta i Höga rådet och välja ny general för Frälsningsarmén.

Lördagens välkomstmöte

På lördagen den 20 maj var det ett offentligt välkomstmöte för dem i Central Hall Westminster i London. Mötet och gudstjänsten var fyllt med musik, lovsång och dans, bland annat medverkade International Staff Songsters (ISS) och International Staff Band (ISB), men också African Praise Fellowship Zimbabwe (APFZ) och Konverse Dance Crews (KDC). I gudstjänsten gav general Brian Peddle en uppmuntran och en utmaning till delegaterna i Höga rådet:

– Det är mitt privilegium att välkomna Höga rådets delegater. Ni har lett Frälsningsarmén i en tid som har varit utmanande för världen. Vi står inför betydande oroligheter, naturkatastrofer och tragedier. Ni har lett modigt, sa general Brian Peddle. Jag vänder mig till er på uppdrag av en bedjande och förväntansfull global armé. Er utmaning är att fullgöra er plikt och att överge alla personliga preferenser och att överlämna er till Guds vilja ... det heliga engagemanget som ges till er idag är att avslöja den utvalde som Gud redan har ordinerat. Lita på den helige Ande. Idag säger vi tillsammans; "Må Gud välsigna Frälsningsarméns Höga råd 2023."

African Praise Fellowship från Zimbabwe.
General Brian Peddle välkomnar Höga rådets 122 delegater.
African Praise Fellowship från Zimbabwe.
General Brian Peddle välkomnar Höga rådets 122 delegater.

Bön och lovsång under söndagen

Under söndagen den 21 maj samlades alla 112 delegater i Sunbury Court för en dag av bön och lovsång. Under eftermiddagen träffade höga rådets medlemmar ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby, och hans fru Caroline samt biskop Graham Tomlin med sin fru Janet. De fick också se videohälsningar från biskop Ivan Abrahams generalsekreterare, World Methodist Council, Revd Dr Casely Essamuah, Global Christian Forum och Revd César García sekreterare för Christian World Communions.

– Ni är människor som visar att Gud är trogen sina löften, sade ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby. Inte för att vi är goda, utan för att Gud är trofast. Detta är vad Frälsningsarmén alltid har gjort. Gud är trofast. Han sviker oss aldrig.

Han uppmuntrade Höga rådets medlemmar att leva efter två bud, det första att tvätta varandras fötter och det andra att älska varandra. Försoning är en viktig grund för ärkebiskopens tjänst och han är övertygad om att mirakel fortfarande sker idag.

I sin predikan påminde ärkebiskopen av Canterbury medlemmarna om Lukas 18:27 och att det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Han uttryckte tack för allt som Frälsningsarmén gör och sa:

– Må han i Guds stora nåd förnya oss alla i vår tjänst.

Höga rådets enda uppgift är att välja nästa ledare för Frälsningsarmén, att välja en general som ska ta över när Brian Peddle slutar i augusti.

De tre högrådstjänstemän som valdes; kommendör Kenneth Hodder (nationell befälhavare, USA) valdes till ordförande och kommendör Eva Kleman (zonledare/zonsekreterare för kvinnoministerier, Europa – internationella högkvarteret) valdes till vice ordförande och kommendör Yusak Tampai (territoriell befälhavare, Indonesiens territorium) valdes till kaplan.

Det formella arbetet påbörjades på måndagen

På måndagen den 22 maj började det formella arbetet. Stabschef, kommendör Lyndon Buckingham öppnade Höga rådet och citerade Romarbrevet kapitel 12 vers 1-3, som uppmuntrar Höga rådets medlemmar att överlämna sig själva till Jesu Kristi herravälde. Dessa dagar har potential att bli en tillbedjanshandling som hedrar och välsignar Guds hjärta.

– Vi litar på honom och han kommer att vägleda oss, sa kommendör Lyndon Buckingham.

Efter det började formalian, dessa inkluderade att bekräfta att Högsta rådet sammankallades i enlighet med 1980 års Frälsningsarmé-lag och genom ett namnupprop för att säkerställa att endast de som kallades var i kammaren.

Efter det var det dags att välja tre högrådstjänstemän. Kommendör Kenneth Hodder (nationell befälhavare, USA) valdes till ordförande och kommendör Eva Kleman (zonledare/zonsekreterare för kvinnoministerier, Europa – internationella högkvarteret) valdes till vice ordförande. Den sista tjänstemannen i Höga rådet som skulle väljas var kaplanen för höga rådet. Till kaplan valdes kommendör Yusak Tampai (territoriell befälhavare, Indonesiens territorium).

Resten av måndagen gick åt till att granska ordningsföreskrifterna som kommer att vägleda genomförandet av Höga rådet under hela dess varaktighet. Kommendör Tampai avslutade dagens förhandlingar och delade med sig av Psalm 23:5 och uppmuntrade varje medlem att göra anspråk på den helige Andes smörjelseolja på sina liv.

Frälsningsarmén uppmuntrar dig att fortsätta be för Höga rådet 2023, i vetskap om att vår trofasta, allvetande Gud hör sitt folks böner när vi ber fulla av tro. Hitta resurser och en böneguide för personlig bön, bön i liten grupp eller i kåren på: https://www.salvationarmy.org/ihq/pray-for-high-council

Tidslinje för höga rådet

  • Tisdagen den 4 april - Stabschefen kallade formellt alla territoriella ledare till Höga rådet.
  • Torsdagen den 18 maj - Då samlas medlemmarna till Höga rådet som hålls i Sunbury Court, … England.
  • Lördagen den 20 maj - Offentligt öppningsmöte, Welcome to the 2023 High Council - äger rum i London. Medlemmar i och vänner till Frälsningsarmén är inbjudna att delta i firandet online eller på plats i Central Hall Westminster (boka gratis biljetter här). Detta möte är också ett avskedsmöte för nuvarande general Brian Peddle och hans fru kommendör Rosalie Peddle som varit ledare för Frälsningsarméns internationella kvinnoarbete.
  • Söndagen den 21 maj - Höga rådets medlemmar delar gemenskap tillsammans i en gudstjänst på Sunbury Court.
  • Måndagen den 22 maj - Börjar Högsta rådet formellt. Dagliga nyheter kommer att publiceras på Frälsningsarméns internationella högkvarters (Salvation Army International) sida från Höga Rådet.
  • Datum och tid att meddelas - När valet är gjort kommer ordförande för rådet tillkännage den nya tillträdande generalen. Detta kan du följa live via Salvation Army’s sociala medier och hemsida. Se mer på www.salvationarmy.org

Läs mer om Höga rådet och valet av general