logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Bönenätverket Eldsflamman

Frälsningsarméns bönenätverk Eldsflamman kallar på förebedjare.

Bön banar väg för seger och framgång i den andliga kampen. Därför behöver bönen få en mer central plats. Nu som alltid är det bedjarna som kan ändra på förhållanden. Skall Frälsningsarmén kunna leva vidare och fullfölja sin gudomliga kallelse så är den enda framkomliga vägen bön och åter bön.

Därför kallar vi på förebedjare bland frälsningssoldater, officerare och andra som med beslutsamhet ger av sin tid till förbön. Vi behöver män och kvinnor, unga och gamla som vill ta på sig ett böneansvar för sin ort, sin kår och sitt land.

"Elden skall ständigt hållas brinnande på altaret, den får aldrig slockna." 3 Mos 6:13

Böneämnen

  • Vi ber för människors frälsning.
  • Vi ber om väckelse i vårt land.
  • Vi ber för den unga generationen.
  • Vi ber för frälsningsofficerare och andliga ledare.
  • Vi ber om vishet att bättre kunna förvalta de resurser som vi fått till vårt förfogande i Guds rike.

Kontaktuppgifter

Som förebedjare kan du vara med att ändra på förhållanden och påverka framtiden. Anmäl dig genom att skicka dina kontaktuppgifter till:

Frälsningsarmén Eldsflamman, Box 5090, 102 42 Stockholm
eldsflamman@fralsningsarmen.se
Telefon 08-562 282 00