logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarmén väljer sin 22:a general

I maj kommer en ny general väljas till världsledare för Frälsningsarmén. General Brian Peddle, som valdes till general år 2018, går i pension i augusti.

Den 4:e april fick de 112 behöriga ledarna inom Frälsningsarmén sin personliga kallelse att delta i ”the High Council”, Höga rådet. Kallelsen att delta i rådet, som kommer hållas i Sunbury Court utanför London, skickades ut av stabschefen, kommendör Lyndon Buckingham. De ledare som är behöriga är alla kommendörer i aktiv tjänst som territoriella ledare eller som har en position på ett nationellt högkvarter eller det internationella högkvarteret samt alla territoriella ledare med en grad som överste. Undantaget är sittande generals make eller maka.

Svenska delegater

Frälsningsarméns ledare för territoriet Sverige och Lettland överste Bo Jeppsson och överste Christina Jeppsson har fått inbjudan till höga rådet. Men Sverige kommer även ha kommendörerna Johnny och Eva Kleman på plats för Höga rådet då de är aktiva kommendörer med tjänst på det internationella högkvarteret. Lista på vilka delegaterna är finner du här

Den pampiga gamla byggnaden Sunbury Court utanför London.
Sunbury Court utanför London där generalsvalet äger rum.

Generalen sitter i högst fem år

Vissa regler när det gäller det Höga rådet styrs av brittisk lag, bland annat att rådet måste äga rum i Storbritannien, samt att alla delegater måste närvara på plats personligen. Därför måste alla 112 delegater också kunna åka till England för att delta. De 112 deltagarna kommer från många olika länder och talar många olika språk så på plats finns personal som hjälper till tolkning och översättning. Att de kommer från olika länder kan också innebära problem med visumkrav och annat.

– Detta är en viktig milstolpe i våra förberedelser och vi är glada över att alla medlemmar i Höga rådet som kräver visum har fått dessa utfärdade. Vi ser fram emot att välkomna dem till London, säger det internationella högkvarterets chefssekreterare överste Peter Forrest.

Den nye generalen väljs för fem år eller kortare om han eller hon når en ålder av 68 år inom en fem års period. Generalen får alltså inte vara äldre än 68 år och inte sitta längre än fem år.

Hur nomineringen går till

När väl de 112 deltagarna, rådsmedlemmarna, är samlade i Sunbury Court utanför London inleds det med bön och tillbedjan därefter väljs en ordförande, vice ordförande och en kaplan för Höga rådet och en dagordning fastställs. Efter det samtalar de om frågor som är relevanta för valet och rådets medlemmar har då möjlighet att nominera kandidater. När det gäller vilka kandidater de kan nominera så är det väldigt många. För att bli general måste du vara aktiv officer i Frälsningsarmén, så det finns fler än 16 000 möjliga nomineringar.

När nomineringarna är gjorda får alla som nominerats möjlighet att svara på om de accepterar nomineringen. Den som är nominerad har full rätt att avstå. Vanligast är att de som nomineras redan sitter i Höga rådet, men är det så att någon som nominerats inte är någon av rådets medlemmar måste processen pausa tills den officer som nominerats och tackat ja kan närvara tillsammans med sin eventuella make/maka.

Åtta stycken musikanter i röd uniform står på scenen och blåser fanfar vid valet av Frälsningsarméns general 2018.
Fanfarer vid generalsvalet.

Av de 21 generalerna hittills så har det varit tre kvinnor, Evangeline Booth vald 1934, Eva Burrows vald 1986 och Linda Bond 2011. De har alla varit ogifta kvinnor. Vid förra höga rådet, 2018, så var det första gången som en gift kvinna nominerades, hon blev dock inte vald. Det var också första gången som en ogift man nominerades, inte heller han valdes den gången. Efter nomineringen måste de som accepterat svara på ett frågeformulär och skriva ett tal. Den som är kandidat får i formuläret 15 frågor och kandidatens make/maka får fem frågor. Det är Höga rådet som förbereder frågorna till kandidaterna. Frågorna täcker vanligtvis en kandidats vision för Frälsningsarmén, deras inställning till ledarskap och deras tänkande om tro och praktik. Frågorna och svaren är konfidentiella och publiceras inte utanför Höga rådet. Talet måste lämnas skriftligen innan första kandidaten håller sitt tal och man måste hålla sig till sitt manus.

Omröstningen

Efter detta är det dags för omröstningar. Varje medlem i rådet röstar i tur och ordning och går till ett av de privata omröstningsrummen för att markera sin valsedel. Medlemmar röstar på en enda kandidat. För att bli vald måste en kandidat få röst från mer än två tredjedelar av de närvarande delegaterna. Om ingen blir vald måste den kandidat med minst röster hoppa av och en andra omröstning hålls. Återigen måste en kandidat få röster från mer än två tredjedelar av de närvarande för att bli vald. Omröstningen fortsätter tills en av kandidaterna är vald. Från och med den fjärde omröstningen behöver en kandidat bara mer än hälften av de närvarande ledamöternas röst för att bli vald.

När någon till slut blivit vald så öppnas dörrarna till kammaren på Sunbury Court där High Council hållit till och den valde generalen, ”General-elect” annonseras. Detta kommer att sändas live på https://sar.my/highcouncil

Tidslinje för Höga rådet

  • Tisdagen den 4 april - Stabschefen kallade formellt alla territoriella ledare till Höga rådet.
  • Torsdagen den 18 maj - Då samlas medlemmarna till Höga rådet som hålls i Sunbury Court, … England.
  • Lördagen den 20 maj - Offentligt öppningsmöte, Welcome to the 2023 High Council - äger rum i London. Medlemmar i och vänner till Frälsningsarmén är inbjudna att delta i firandet online eller på plats i Central Hall Westminster (boka gratis biljetter här). Detta möte är också ett avskedsmöte för nuvarande general Brian Peddle och hans fru kommendör Rosalie Peddle som varit ledare för Frälsningsarméns internationella kvinnoarbete.
  • Söndagen den 21 maj - Höga rådets medlemmar delar gemenskap tillsammans i en gudstjänst på Sunbury Court.
  • Måndagen den 22 maj - Börjar Högsta rådet formellt. Dagliga nyheter kommer att publiceras på Frälsningsarméns internationella högkvarters (Salvation Army International) sida från Höga Rådet.
  • Datum och tid att meddelas - När valet är gjort kommer ordförande för rådet tillkännage den nya tillträdande generalen. Detta kan du följa live via Salvation Army’s sociala medier och hemsida. Se mer på www.salvationarmy.org