logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Höga rådet bakom kulisserna

Att samla 112 delegater till Frälsningsarméns Höga råd kräver god planering för att logistik och det praktiska ska fungera. Den person som har huvudansvaret är överste Peter Forrest, chefssekreterare på internationella högkvarteret i London. Han och några kollegor kommer att vara med under själva höga rådet, inte som delegater men för att det praktiskt ska gå att genomföra.

Peter Forrest berättar att de reser till Sunbury Court något före delegaterna för att se till att allt är på plats. Det fina med Sunbury Court är att Frälsningsarmén äger det, tycker Peter, vilket gör att de har möjlighet att vara där i god tid.

– Mitt sekretariat-team kommer dit den 18 maj, vilket är dagen då vi även bett delegaterna att anlända. Den kvällen träffar general Brian Peddle och kommendör Rosalie Peddle Höga rådets delegater för att dela Guds ord och en välkomstmiddag, berättar Peter Forrest.

När middagen är slut så lämnar generalen och hans fru platsen Sunbury Court och återvänder inte förrän den nye generalen ska annonseras. Kommendör Rosalie Peddle får trots att hon är aktiv kommendör och arbetar på det internationella högkvarteret inte vara med på Höga Rådet. Det finns andra kommendörer i aktiv tjänst i Frälsningsarmén som inte heller får vara med enligt de nya reglerna som gäller från oktober 2022. Det är de kommendörer som inte arbetar som territoriell ledare på ett nationellt högkvarter eller som har tjänst på det internationella högkvarteret.

Fredagen – ledig dag

Fredagen är delegaternas lediga dag, och en tid för dem att lära känna platsen och varandra. Av de 112 delegaterna har tre fjärdedelar aldrig varit med på Höga rådet, många kanske aldrig har varit på Sunbury Court, är nya som kommendörer och territoriella ledare och fått sin post under pandemin, så de kanske inte har träffat många av sina ledarkolleger förut.

– Då är det en möjlighet för medlemmarna i Höga rådet att samtala med varandra och tid att lära känna Sunbury Court.

Här kan du se de 112 delegaterna

Lördagen 20 maj – offentligt möte som sänds live

Det stora offentliga mötet äger rum på lördagen den 20 maj, på Westminster Central Hall - ett välkomstmöte för Höga rådet och ett tack- och farvälmöte för general Brian Peddle och kommendör Rosalie Peddle. Det sänds live på Internationella Frälsningsarméns hemsida. Brian Peddle kommer dock inte sluta sin tjänst förrän den 2:a augusti.

– Den nyvalde generalen kommer efter Höga rådet först att gå tillbaka till sin nuvarande arbetsplats för att ”göra rent på sitt skrivbord”. Sedan kommer han eller hon tids nog flytta till London.

Här kan du se mötet live

Måndagen 22 maj – överläggningarna börjar

Efter det offentliga mötet har delegaterna söndagen den 21 maj till för bön, lovsång och tillbedjan. Det är först på måndag den 22 maj som Höga Rådet formellt sammankallas.

– Det är då överläggningarna börjar, säger Peter Forrest. Den första dagen, kanske de två första dagarna går åt för att gå igenom protokoll och procedurer och komma överens om dem. För Höga rådet är bara Höga rådet när det har sammankallats och då gör de sina egna regler.

Då ska Höga Rådet välja ordförande, vice ordförande och en kaplan. I inledning av Höga rådet, när det sammankallas, då är det stabschefen kommendör Lyndon Buckingham som öppnar mötet och hans första roll är att göra det möjligt för Höga rådet att välja en ordförande.

– Den som blivit ordförande tar över och stabschefen går och sätter sig som en av de övriga delegaterna. Därefter går ordförande igenom processen att välja vice ordförande och kaplan. Dessa tre som valts är presidiet för Höga rådet.

Kaplanens uppgift är att leda Höga rådet i andakt och bön när ordförande så önskar. Men före allt detta, säger Peter Forrest, innan själva sammankallandet, så har Höga rådet möjlighet att bedöma hjälpteamet som kommer att vara med dem i kammaren. I hjälpteamet är två juridiska rådgivare med hela tiden. På plats är fyra utvalda rösträknare, samt protokollförare som skriver protokoll under mötet. Deras uppgift är också att göra korta dagliga rapporter för publicering på hemsidan för Höga Rådet. Det finns också en ljudtekniker på plats för att sköta ljudsystemet så att alla delegater hör vad som sägs. Och så kommer teamet bestå av fyra tolkar som översätter till franska och portugisiska.

Det är viktigt att alla delegaterna förstår vad som sägs och vad som händer även om allt är på engelska. Inför Höga rådet har delegaterna fått frågan om vilka behov de har av tolkhjälp.

– Men, det fanns bara önskemål om franska och portugisiska, så alla andra klarar av engelska.

Tolkarnas uppgift är inte bara under själva mötena utan de är med även vid samtal mellan delegater under rasterna. När det gäller protokollet så får alla delegaterna ta del av det när dagen är slut och nästa dags samling inleds med att godkänna gårdagens protokoll. Detta godkända protokoll arkiveras också på det internationella högkvarteret.

– Vi har i arkivet Höga rådet-protokoll från 1946 och framåt, avslöjar Peter Forrest. Protokollet är konfidentiellt och blir inte offentlig förrän efter en tid.

Svarar på frågor och håller tal

När Höga rådet är igång får delegaterna komma med förslag på frågor att ställa till dem som senare blir kandidater och till deras respektive. Alla delegater får komma med ett förslag på fråga.

– En frågekommitté utses som har till uppgift att begränsa antalet frågor till 15 eller 20. Några frågor kan vara samma fråga men ställd på lite olika sätt. När frågorna är klara börjar nomineringsprocessen.

När nomineringarna är klara ajourneras mötet i 24 timmar. Då ges de nominerade, som accepterat nomineringen, möjlighet att skriva ner svar på frågorna och att skriva ett tal. Därefter lämnar de in sina svar och sitt tal skriftligen innan de läser upp dem. Det är viktigt att de läser upp sitt tal, så att ingen av dem har möjlighet att ändra det eller sina svar beroende på tidigare talare. Under deras svar och tal så får de övriga delegaterna inte visa någon reaktion.

– De läser sitt tal och sina svar och det tas emot I tystnad, utan hurrarop, applåder eller några amen.

Valprocessen

Efter det börjar valprocessen. En general i Frälsningsarmén blir vald med 60% plus en röst. Om ingen av de nominerade får så många röster efter första valomgången så blir det en andra valomgång. Den person med lägst antal röster lämnar sin nominering och den eller de som tänker att de kanske inte kommer få fler röster kan också lämna sina nomineringar. Vid de tre första valomgångarna så måste kandidaten få 2/3 + 1 av rösterna, men från och med den fjärde omgången så räcker det med 50% + 1 röst för att bli general. Det krävs alltid en majoritet av rösterna.

– När vi väl har fått en person med 2/3 + 1 röst eller med 50% + 1 röst, beroende på vilken valomgång det är så har vi fått en ny general, ”general elect”.

Efter att ordförande annonserat valresultatet i kammaren följer en del ceremoniella procedurer, som att alla kommendörer som är närvarande signerar ett dokument, ett certifikat om omröstning.

– Då har vi kommit till stunden då det ska meddelas offentligt och de dörrar som varit stängda öppnas. Den första som kliver ut ur kammaren då är ordförande för Höga rådet och efter ordförande kommer den nyvalde generalen. Ordförande meddelar och att rösterna lagts i enlighet med stadgarna och att de har valt en ny general. Därefter träder den nyvalde generalen fram och hälsas och gratuleras av den sittande generalen. Därefter ges möjlighet för den nye generalen att säga några ord.

Och detta är Höga rådets enda uppgift - att välja en ny general. När det valet är gjort så finns inte längre Höga rådet.

Text: Jonas Nimmersjö
 

Fakta -  Höga Rådet 2023 i siffror

  • 112 medlemmar i Höga Rådet
  • 56 av medlemmarna är kvinnor
  • 56 av medlemmarna är män
  • 4 av medlemmarna är singlar (ogifta eller änka/änkling)
  • 4 personer i administrativa teamet
  • 4 rösträknare
  • 4 tolkar
  • 2 språk tolkas Höga rådet till från engelska
  • 2 sekretare för protokoll
  • 1 ljudtekniker sköter ljudet