logotype
Hjälp kollegorna i världen - ge ditt medlemsbidrag

Ditt bidrag behövs till kollegorna i världen

Vi i Sverige har nu möjlighet att påverka Frälsningsarméns framtid i världen. Tack för att du är med och bidrar med din gåva och i bön!

Hos Frälsningsarmén i Asien, Sydamerika och Afrika är behovet av ekonomiskt stöd stort. Man verkar där oftast med små eller otillräckliga resurser och klarar inte sin ekonomi själva utan är beroende av hjälp från övriga Frälsningsarmévärlden.

Vi i Sverige klarar oss ekonomiskt bland annat genom ditt och mitt medlemsbidrag. Vi kan ganska tryggt fortsätta med att förkunna evangelium och att fullgöra det viktiga uppdraget att möta utsattas behov utan ekonomisk hjälp från högkvarteret i London. Men som nämndes i början behöver många länder i världen stöttas för att kunna utföra motsvarande uppdrag hos sig.

Påverka Frälsningsarméns framtid

Du har nu möjligheten att påverka Frälsningsarméns framtid i världen genom att ge ditt angelägna bidrag, som vi valt att kalla vårt internationella medlemsbidrag. Det kommer att slussas till de länder där det bäst behövs.

Målet för oss, ca 4200 medlemmar och soldater, är att tillsammans bidra med 2 miljoner kronor, i genomsnitt ca 400 kr per medlem. Dock är alla belopp, såväl mindre som större, varmt välkomna. Det viktiga nu är att vi blir så många som möjligt som bidrar, så att Frälsningsarmén i berörda delar av världen lever kvar och till och med fortsätter att utvecklas.

Stötta dina medlems-/soldatkollegors arbete i dessa länder genom att betala in ditt internationella medlemsbidrag.

Ge ditt medlemsbidrag här