logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarméns 22:a general vald - general Lyndon Buckingham

Lördagen den 27 maj valde Frälsningsarméns Höga råd kommendör Lyndon Buckingham, nuvarande stabschef, till att bli Frälsningsarméns 22:e general. Han kommer nu tillsammans med sin fru kommendör Bronwyn Buckingham leda Frälsningsarmén i världen.

I onsdags utsågs fyra kandidater, de fick torsdagen på sig att planera och skriva sina tal, samt att skriftligt svara på de frågor som Höga rådet bestämt.

Under fredagen höll kandidaterna sina tal och gav sina svar på frågorna. Höga rådet lottade om i vilken ordning kandidaterna skulle svara. Som traditionen och reglerna säger för Frälsningsarméns Höga råd levererades svaren utan avbrott och lyssnades på i respektfull tystnad, utan något uttryck för gillande eller avståndstagande från de övriga rådsmedlemmarna. 

När alla svarat fick de hålla sina förberedda tal. Även nu fastställdes ordningen genom lottning. Vid slutet av varje tal ägnade medlemmarna sig åt tyst bön under en period av fem minuter innan

Höga rådets kaplan, kommendör Yusak Tampai, delade två verser från Bibeln ”Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig.” (Jakobs brev 3:17 Bibel 2000) och "Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg." (Galaterbrevet 5:25 Bibel 2000). Efter varje bibelläsning bad Yusak Tampai:  ”Nådigaste Fader, hjälp mig att utföra denna heliga uppgift av Höga rådet i harmoni med Anden, rent och enbart för din ära.”

Lördagen den 27 maj var det dags att välja vem av de fyra kandidaterna som skulle bli den 22:e generalen för Frälsningsarmén. För att bli general krävs det  i de tre första valomgångarna att kandidaten får 2/3 + 1 röst eller med 50% + 1 röst. När någon fått det är valet avgjort och Frälsningsarmén har fått en ny general, ”general elect”.

Före valet delade överste Samuel Baah (territoriell ledare för Malawis territorium) en andakt där han läste verser ur Bibeln, bland annat: ”Vi vet inte vad vi skall göra, vi riktar våra blickar mot dig.” (2 Krönikeboken 20:12 Bibel 2000). Överste Samuel Baah uppmuntrade sedan medlemmarna att fästa blicken på Gud. "Vi är här för att förlita oss enbart på Guds styrka", sa han, "och för att be honom att ta all ära och ära när vi går in i denna övning (röstningsprocessen).” Sedan började valprocessen.

När ordförande i Höga rådet annonserat valresultatet i kammaren, följde en del ceremoniella procedurer, som att alla kommendörer som är närvarande signerade ett dokument, ett certifikat om att omröstningen gått rätt till. Man bad för och välsignade också den tillträdande generalen, kommissionär Lyndon Buckingham och hans fru kommissionär Bronwyn Buckingham. Bland annat bads som den första välsignelsen och bönen, en bön på maorispråket av de nyzeeländare som fanns i kammaren för att hedra folket i Buckinghams hemland. När allt inne i kammaren var klart öppnades dörrarna ut och resultatet kunde meddelas offentligt.

Text: Jonas Nimmersjö

De som nominerats till general för Frälsningsarmén är från vänster i bild: nuvarande stabschef kommendör Lyndon Buckingham, kommendör Kenneth Hodder nationell ledare för Frälsningsarmén i USA, överste Diana Macdonald, territoriell ledare för Frälsningsarmén i Pakistan och kommendör Merle Heatwole, territoriell ledare för Frälsningsarmén i Latinamerika.

Nomineringarna klara - nu börjar valet av ny general

Här är de fyra kandidater som är nominerade till att bli ny ledare, general för Frälsningsarmén i världen.

Överstarna Christina och Bo Jeppsson, territoriella ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland vid Höga rådets välkomstmöte .

Höga rådet har börjat

Höga rådet inleddes under lördagen den 20 maj 2023 med ett tre timmar långt farvälmöte för sittande general Brian Peddle och hans fru kommendör Rosalie Peddle. I mötet hälsades också de 112 delegaterna till Höga rådet välkomna.

Till vänster: Sunbury Court, platsen där Höga rådet samlas för att välja ny general för Frälsningsarmén. Till höger: Porträttbild av chefssekrerterare Peter Forrest.

Höga rådet bakom kulisserna

Att samla 112 delegater till Frälsningsarméns Höga råd kräver god planering för att logistik och det praktiska ska fungera. Den person som har huvudansvaret är överste Peter Forrest, chefssekreterare på internationella högkvarteret i London. Han och några kollegor kommer att vara med under själva höga rådet, inte som delegater men för att det praktiskt ska gå att genomföra.

Christina och Bo Jeppsson står utanför Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm.

Bo och Christina Jeppsson är med på Höga rådet

Överstarna Bo och Christina Jeppsson, territoriella ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland är två av fyra svenskar som kallats till Höga rådet som startar 18 maj. De två andra är kommendörerna Johnny och Eva Kleman, som arbetar på det internationella högkvarteret i London.

Delegaterna från 2018 års high council kommer ut genom en dörr för att tillkännage den nya generalen.

Frälsningsarmén väljer sin 22:a general

I maj kommer en ny general väljas till världsledare för Frälsningsarmén. General Brian Peddle, som valdes till general år 2018, går i pension i augusti.

Den 24 maj 2018 valdes stabschefen kommendör Brian Peddle av Höga Rådet till Frälsningsarméns 21:a general och världsledare.

Om att välja general

Den 24 maj 2018 valdes stabschefen kommendör Brian Peddle av Höga Rådet till Frälsningsarméns 21:a general och världsledare. En som deltog i Höga Rådet, för tredje gången är kommendör Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland. Stridsropet träffade Clive Adams och kommendör Christina Kjellgren för att de skulle hjälpa oss reda ut begreppen och berätta om hur man blir general i Frälsningsarmén.