logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Nomineringarna klara - nu börjar valet av ny general

Fyra kandidater accepterade onsdagen 24 maj sina nomineringar att bli ny ledare, general för Frälsningsarmén i världen. Kandidaterna är nuvarande stabschef kommendör Lyndon Buckingham, kommendör Kenneth Hodder nationell ledare för Frälsningsarmén i USA, överste Diana Macdonald territoriell ledare för Frälsningsarmén i Pakistan och kommendör Merle Heatwole territoriell ledare för Frälsningsarmén Latinamerika - norra territoriet.

När Höga rådet samlades under onsdagen inleddes samlingen med bön och lovsång, kandidaterna sjöng tillsammans sången ”My Jesus, my Saviour”.

Förmiddagen användes sen till att komma överens om de frågor som ska ställas till kandidaterna - femton frågor till kandidaten och fem frågor till kandidatens eventuella make eller maka. När Höga rådet var överens om frågorna bröt man för lunch. När man åter samlades efter lunch fick de 112 delegaterna i Höga rådet lämna sina nomineringsförslag.

Fem kandidater nominerades, men en av dem tackade för sin nominering och bad att få avstå som kandidat. Då återstår nu fyra kandidater, som under torsdagen har tid att förbereda sina tal och att svara på frågorna.

De fyra som accepterade sin kandidatur är:

  • nuvarande stabschef kommendör Lyndon Buckingham,
  • kommendör Kenneth Hodder nationell ledare för Frälsningsarmén i USA,
  • överste Diana Macdonald, territoriell ledare för Frälsningsarmén i Pakistan och
  • kommendör Merle Heatwole territoriell ledare för Frälsningsarmén Latinamerika - norra territoriet.

När Kenneth Hodder accepterade sin kandidatur var han också tvungen att lämna posten som ordförande för Höga rådet. Ny ordförande blev kommendör Brad Bailey, territoriell ledare för USAs centrala territorium. Kommendör Merle Heatwole fick av samma skäl sätt lämna sin post i frågekommittén.

På fredag den 26 maj ska kandidaterna besvara frågorna och hålla sina tal. Både svaren och talet måste lämnas in skriftligt och kandidaterna får inte gå utanför sitt skriftliga manus. Åhörarna, de övriga delegaterna i Höga rådet, får inte utrycka några reaktioner under eller efter talet. Efter det börjar valprocessen.

En general i Frälsningsarmén blir vald med 60% plus en röst. Om ingen av de nominerade får så många röster efter första valomgången så blir det en andra valomgång. Den person med lägst antal röster lämnar sin nominering och den eller de som tänker att de kanske inte kommer få fler röster kan också lämna sina nomineringar. Vid de tre första valomgångarna så måste kandidaten få 2/3 + 1 av rösterna, men från och med den fjärde omgången så räcker det med 50% + 1 röst för att bli general. Det krävs alltid en majoritet av rösterna.

Text: Jonas Nimmersjö

Foto: Frälsningsarmén

Överstarna Christina och Bo Jeppsson, territoriella ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland vid Höga rådets välkomstmöte .

Höga rådet har börjat

Höga rådet inleddes under lördagen den 20 maj 2023 med ett tre timmar långt farvälmöte för sittande general Brian Peddle och hans fru kommendör Rosalie Peddle. I mötet hälsades också de 112 delegaterna till Höga rådet välkomna.

Till vänster: Sunbury Court, platsen där Höga rådet samlas för att välja ny general för Frälsningsarmén. Till höger: Porträttbild av chefssekrerterare Peter Forrest.

Höga rådet bakom kulisserna

Att samla 112 delegater till Frälsningsarméns Höga råd kräver god planering för att logistik och det praktiska ska fungera. Den person som har huvudansvaret är överste Peter Forrest, chefssekreterare på internationella högkvarteret i London. Han och några kollegor kommer att vara med under själva höga rådet, inte som delegater men för att det praktiskt ska gå att genomföra.

Christina och Bo Jeppsson står utanför Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm.

Bo och Christina Jeppsson är med på Höga rådet

Överstarna Bo och Christina Jeppsson, territoriella ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland är två av fyra svenskar som kallats till Höga rådet som startar 18 maj. De två andra är kommendörerna Johnny och Eva Kleman, som arbetar på det internationella högkvarteret i London.

Delegaterna från 2018 års high council kommer ut genom en dörr för att tillkännage den nya generalen.

Frälsningsarmén väljer sin 22:a general

I maj kommer en ny general väljas till världsledare för Frälsningsarmén. General Brian Peddle, som valdes till general år 2018, går i pension i augusti.

Den 24 maj 2018 valdes stabschefen kommendör Brian Peddle av Höga Rådet till Frälsningsarméns 21:a general och världsledare.

Om att välja general

Den 24 maj 2018 valdes stabschefen kommendör Brian Peddle av Höga Rådet till Frälsningsarméns 21:a general och världsledare. En som deltog i Höga Rådet, för tredje gången är kommendör Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland. Stridsropet träffade Clive Adams och kommendör Christina Kjellgren för att de skulle hjälpa oss reda ut begreppen och berätta om hur man blir general i Frälsningsarmén.