100 år av vård och stöd

Frälsningsarmén har hjälpt människor i över hundra år. Det har gett oss en stor erfarenhet av att se till varje människas behov i sin helhet. Vi bedriver evidensbaserad vård och omsorg av människor i utsatthet, och i vårt nätverk av verksamheter kan vi hjälpa människor hela vägen. Med ramavtal i de flesta kommuner i Sverige är vi en etablerad del av samhällets skyddsnät.

  • Vi har verksamheter mot våld i nära relationer och människohandel

    Vi hjälper till med skyddade boenden och stödverksamheter där de får sina behov tillgodosedda.

    Läs mer och kontakta oss