100 år av vård och stöd

Frälsningsarmén har hjälpt människor i över hundra år. Det har gett oss en stor erfarenhet av att se till varje människas behov i sin helhet. Vi bedriver evidensbaserad vård och omsorg av människor i utsatthet, och i vårt nätverk av verksamheter kan vi hjälpa människor hela vägen. Med ramavtal i de flesta kommuner i Sverige är vi en etablerad del av samhällets skyddsnät.

  • Vi har verksamheter för ungdomsvård och familjehem

    Här erbjuder vi bland annat ekonomisk stöttning, fritidsaktiviteter, en trygg miljö och någon som lyssnar på den som behöver prata.

    Läs mer och kontakta oss