Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Stridsropets ledare - Vad är sanning?

Kristna finner inte sanningen i en filosofi, en personlig uppfattning eller en politisk riktning. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet och i den utsträckning vi anpassar vårt liv och tänkande till hans väg, kommer vi att förstå sanningen och upptäcka livet. Låt oss, som efterföljare till Jesus, sanningen förkroppsligad, leva så att sanningen inte blir korsfäst igen utan lyfts upp och lockar en värld, just nu förvirrad beträffande vad som är sanning, till honom som är Sanningen.

Stridsropet nr 5 - 2018

Om jag, med min olivfärgade hud och mitt sydafrikanska pass, hävdar att jag är en kaukasisk svensk man därför att jag känner mig som en sådan, blir det inte sant bara för att jag säger det. Är det mo­raliskt rätt att tvinga min ”sanning” på dig genom att bli förolämpad om du väg­rar erkänna den?

Vår sanningskris är inte ny

Ofta visar offentliga personer brist på integritet. Tråkigt nog är vår ”sannings­kris” inte ny, 1844 skrev James Russell Lowell dikten Den nuvarande krisen, en utmärkt kommentar till frågeställningar i hans samtid. Han tar bland annat upp samhällets ansträngda relation till san­ningen. ”Sanningen schavotteras”, skrev han. Sanningen förstördes och avrätta­des på grund av att den misshandlats så.

”Vad är sanning?”, frågade Pontius Pi­latus (Johannes 18:38). Han befann sig i en personlig kris där hans känsla för rätt och fel stod i kontrast till hans politis­ka ambitioner. Det ironiska var att han tänkte avrätta sanningen, inte bara som abstrakt idé. Hans ovilja att se verklig­heten föranledde honom att avrätta och korsfästa sanningen personifierad.

Att skilja mellan sant och falskt

Mitt inledande påstående är inte så absurt som det kan tyckas. Individer be­stämmer sin egen sanning, kanske sär­skilt gällande den egna identiteten. Inom begreppet ”falska nyheter”, förvrängs sanningen för att främja egen filosofi eller politik. Andra använder begreppet för att gömma sig bakom att det är an­dra som ljuger, medan det i själva verket är dessa andra som talar sanning. Det är svårt att skilja mellan sant och falskt även i media, Sanningen avrättas och lik­som ogräset växer tillsammans med den goda växten är det ibland svårt att skilja mellan sant och falskt.

Jesus är sanningen

Jag är bekymrad över att verkligheten kan förväxlas med känslor eller åsikter i den personliga frihetens eller rättighe­ternas namn och att det inte tycks spela någon roll om offentliga personer visar brist på integritet så länge de stöder rätt politiskt parti eller filosofi.

Kommendör Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige

Jag är bekym­rad över att gränserna mellan rätt och fel suddas ut och att även kyrkan ibland reducerar eviga sanningar till relativism. Vad är sanning? Kristna finner inte san­ningen i en filosofi, en personlig uppfatt­ning eller en politisk riktning. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet och i den ut­sträckning vi anpassar vårt liv och tänk­ande till hans väg, kommer vi att förstå sanningen och upptäcka livet.

Låt oss, som efterföljare till Jesus, san­ningen förkroppsligad, leva så att san­ningen inte blir korsfäst igen utan lyfts upp och lockar en värld, just nu förvirrad beträffande vad som är sanning, till ho­nom som är Sanningen.

/Kommendör Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Skriv ut