Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Återinträde

Vid det här laget är det känt av alla att vi kommer att flytta till Norge och att överstarna Bo och Christina Jeppsson tar över efter oss den 1 augusti. Det innebär att detta blir min sista ledare i Stridsro­pet.

Stridsropet nr 3- 2021

Alltsedan vi fick vetskap om den här flytten har vi befunnit oss i en sorts över­gång… fortfarande kvar i vårt nuvarande förordnade samtidigt som vi förbereder oss för det som komma skall. Utan tve­kan befinner sig Jeppssons i samma situ­ation, i Danmark, där de nu tjänar. Båda kommer vi att återvända till våra respek­tive hemterritorier efter att ha bott en tid utomlands. Vi borde kunna förvänta oss att återinträda i det välkända.

Återinträde! Det är ett uttryck som används vid rymdresor. Det syftar på den del av resan då rymdfarkosten kommer tillbaka in i jordens atmosfär:

  • Den absolut farligaste delen av hela resan.
  • Mer riskabel än uppskjutningen.
  • Svårare än att färdas i rymden.
  • Farkosten är utsatt för enormt atmosfäriskt tryck och en våldsam hetta.
  • Under en kortare stund är all kommunikation bruten.
  • Farkosten måste köras manuellt, med hjälp av sina egna kontrollinstrument.

Detta är en bra bild av återinträdespro­cessen för dem som har flyttat och kom­mer tillbaka efter en tid.

Tidigare i texten talade jag om att åter­inträde är att komma tillbaka till något välkänt. Men det stämmer inte helt och hållet. En astronaut som kommer tillba­ka till jorden efter att ha rest i rymden har nya perspektiv på världen efter att ha sett den på håll. Saker kommer inte att vara riktigt desamma längre. På liknande sätt kommer Norge inte att vara detsam­ma som när vi flyttade 2013. Territoriet har förändrats och, viktigt att komma ihåg, vi också. På samma sätt kommer Sverige inte att vara detsamma för Jepps­sons som när de flyttade för tre år sedan.

clive_adams.jpg

Bland de många förändringar som skett står vi inför det faktum, som kom­mer av pandemin, att kyrkan tvingas tän­ka om kring vilka vi är och hur vi relate­rar till omvärlden. Frågan om hur vi kan fullfölja Guds uppdrag för världen i de förändringar som pandemin tvingar oss till fortsätter att utmana oss. Vi önskar Jeppssons allt gott när de tar över ansva­ret för att leda territoriet in i denna nya spännande framtid. Vi önskar territoriet allt gott i övertygelsen om att ”Välkom­men hem – livet med Jesus” är en viktig del av Guds plan för Frälsningsarmén i framtiden.

Må Gud välsigna Jeppssons!
Må Gud välsigna territoriet!
Må Gud välsigna Sverige och Lettland!

Kommendör Clive Adams
Ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland

Ledaren är publicerad i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 2 - 2021

Skriv ut