Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Bygga relationer

Jesus dog på korset för att återupprätta våra trasiga relationer, med Fadern och med varandra. Vi var en gång långt borta från Gud, men Jesus bröt ner muren som stod mellan människa och Gud, så att relationen kunde bli hel igen. Gud befaller oss också att sträva efter hälsosamma och hjälpande relationer med varandra.

Frälsningsarméns ledare i Sverige, överste Bo Jeppsson. Stridsropet nr 3- 2022

Frälsningsarméns vision 2025, "Välkommen hem - livet med Jesus", har under de senaste 1,5 åren implementerats i våra kårer (församlingar), sociala verksamheter och barn- och ungdomsverksamheter. I mars 2022 tog vi nästa steg i arbetet med visionen, som fokuserar på det relationsbaserade livet.

Det relationsbaserade livet handlar om relationer. Relationer uppåt – med Gud (Fader, Son och Ande); utåt – med människor i den värld, den stad och det sammanhang vi lever i och inåt – med de människor som vi redan delar gemenskap med. Varför är det så viktigt att bygga starka och hälsosamma relationer? Jo, därför att Jesus uppmanar oss till det.

Älska Gud och älska människor

Vi läser i Matteus 22:37-39: Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. De två viktigaste sakerna i livet är att: Älska Gud och Älska människor.

I 1 Mosebok 4 kan vi läsa om bröderna Kain och Abel. Texten vill lära oss en viktig princip från Gud, att vi ska ta hand om varandra. Två av de första frågor Gud ställer till människorna lyder: "Var är du?" (1 Mosebok 3:8) – relationen till Gud – och "Var är din bror?" (1 Mosebok 4:9) – relationen till andra människor.

Alla människor har ett värde eftersom vi är skapade till Guds avbild. Människor kan bli fördärvade av synd, men alla människor har fortfarande samma värde i Guds ögon. Gud skapade oss för att fungera bäst inom ramen av sunda relationer.

I 1 Moseboken 2:18 kan vi läsa: Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp." Detta är det enda tillfälle då Gud sa: "Det är inte bra"!

Bär varandras bördor

Jesus dog på korset för att återupprätta våra trasiga relationer, med Fadern och med varandra. Vi var en gång långt borta från Gud, men Jesus bröt ner muren som stod mellan människa och Gud, så att relationen kunde bli hel igen. Gud befaller oss också att sträva efter hälsosamma och hjälpande relationer med varandra.

bo_jeppsson500px.jpg

Vi läser i Galaterbrevet 6:2: Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Jag hoppas att det fördjupade arbetet med visionen "Välkommen hem – livet med Jesus” ska prägla oss var och en som personer, men också det som Frälsningsarmén gör och satsar på i våra kårer och verksamheter i Sverige. Låt oss fokusera på att älska Gud, älska människor och varandra. Livet som kristen handlar om relationer.

Frälsningsarméns ledare i Sverige, överste Bo Jeppsson

Ledaren är publicerad i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 3 - 2022

Skriv ut