Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Ledare - Gemensam mark

Grunden för varje framgångsrikt, fungerande förhållande – vare sig det är inom äktenskapet, familjen, samhället, nationen eller mellan nationer – är denna princip av kompromiss genom att båda parter flyttar sig till en ny position. En sådan gemensam förflyttning till gemensam mark är hemligheten med försoning.

Stridsropet nr 5 - 2019

En katolsk präst i Vatikanen hade fått ansvar för att samordna besöket av Westminster Abbey-kören från London. Kören hade blivit inbjuden att sjunga vid en speciell mässa som skulle hållas av påven Benedictus i Sankt Peterskyrkan – ett anmärkningsvärt “frids-ögonblick” med tanke på hundratals år av dogmatisk oenighet och splittring. När prästen pratade med journalister om det historiska ögonblicket som ägde rum 2010, betonade han behovet för båda sidor av att förflytta sig för att hitta en gemensam mark.

Gemensam kompromiss

Grunden för varje framgångsrikt, fungerande förhållande – vare sig det är inom äktenskapet, familjen, samhället, nationen eller mellan nationer – är denna princip av kompromiss genom att båda parter flyttar sig till en ny position. En sådan gemensam förflyttning till gemensam mark är hemligheten med försoning.

I en värld där det finns så mycket splittring – nation mot nation, en grupp mot en annan, parti mot parti, princip mot princip, individ mot individ; en värld där några av de mest populära politikerna vunnit mark med budskap om hat och konflikt, om “vi och de”; i en sådan värld längtar vi efter en modig ledare eller två, ledare som Nelson Mandela och Fredrik De Klerk som bestämde sig för att flytta sig från sina intagna positioner, splittrade av apartheid, till en plats för försoning. Det var denna förflyttning av båda parter till gemensam mark som räddade Sydafrika från ett fullskaligt inbördeskrig.

Gud möter oss hela vägen

Men julen är ännu mer fantastisk än berättelsen om Sydafrika. Det är då vi firar den otroliga, goda nyheten om den allsmäktige Gud som kommer hela vägen till vår position – inte möter oss halvvägs, utan kommer in i vår värld, slår upp sitt tält bland oss, flyttar in i vårt grannskap och lever med oss, bland oss och som vi.

Genom sitt liv och sin undervisning visar han vilken potential vi har att vara den mänsklighet som vi skapades för att vara. Aposteln Paulus skrev att Gud gjorde sitt drag “medan vi ännu var syndare“ (Rom 5:8). Det var en helt ensidig handling, en handling av bara nåd, som gör att vi kan bli en del av Guds familj, eftersom “åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn” (Joh 1:12).

Sänder sin son över klyftan

Julevangeliets förflyttning till gemensam mark beror alltså inte på att båda parterna rör på sig, utan på att den ena parten – Gud – blev så berörd av den andra partens – mänsklighetens – svåra situation att han sände sin son hela vägen över klyftan till oss.

Kommendör Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige

Vi firar denna nådens handling vid jul, när vi påminner oss om Jesu födelse. Det datum och årtal som vi firar är troligtvis felaktiga, men det finns inget felaktigt med Guds avsikt eller med den påverkan som denna nådens handling har på världen och på alla som tar emot detta budskap.

Ha en välsignad jul när du återigen firar detta korsande av klyftan som Jesu födelse innebar!

/Kommendör Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Skriv ut