Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Ledare - Vad vet vi?

Vi vet att i en osäker värld med ständiga för­ändringar, ändrar sig Gud aldrig. Hans trofasthet är konstant, hans kärlek och nåd är osviklig. Vi vet att Gud har kontroll och att vi inte behöver vara rädda för det okända därför att vi känner honom som håller alla våra omständigheter i sina händer.

Stridsropet nr 3 - 2020

Att skriva en ledare för Stridsropet är utmanande. Till skillnad från en dags­tidning så är allt material i Stridsropet skrivet månader i förväg och man mås­te tänka sig in i framtiden för att kunna producera något som är relevant, inte bara just när man skriver det utan även när det kommer att läsas. Så vi skriver om påsk strax efter jul, om sommar vid påsk, om höst mitt i sommarhettan och om jul under hösten.

Coronaviruspandemin gör skrivandet ännu mer utmanande än vanligt! Hur kan man tänka sig in i en framtid som är så osäker? Hur kan man skriva om en framtid som är helt okänd? Så många har upplevt dramatiska och traumatis­ka förändringar i livet: familjemedlem­mar dör och andra hamnar på sjukhus. Människor har förlorat sina arbeten eller fått sämre anställningsförhållanden. Fö­retag har stängts eller kämpar finansiellt och hela industrier befinner sig i ekono­misk kris. Vi har ändrat vårt sätt att leva och arbeta. Även kyrkan har behövt an­passa sättet att leva ut sitt uppdrag och sin kallelse.

När detta skrivs vet vi varken hur myck­et mer störning och förvirring pandemin kommer att vålla eller när den upphör. (Kanske en del klarnat när du läser det­ta.) Det finns så mycket osäkerhet … så mycket vi inte vet, som är oförutsägbart. Parametrarna för realistiska prognoser av ekonomin, börsmarknaden, fastig­hetsmarknaden och arbetsmarknaden har blivit förstörda.

Men om det är så mycket vi inte vet, finns det något vi kan vara säkra på? Vi vet att pandemins effekter kommer att påverka oss under en betydande tid ef­ter att den stoppats. Vi vet att en del ting aldrig blir desamma. Vi vet också att inte varje förändring vi blivit påtvingade är skadlig för oss. Det är bra att vi har tving­ats acceptera att relationer är viktigare än program och evenemang, att vi har tvingats se över våra prioriteringar, att vi tvingats tänka över hur vi gör kyrka och hur vi är kyrka. Det resulterar i kreativa och spännande initiativ som inte behöver upphöra när krisen är över. Det är bra att vi har upptäckt att motgångar kan locka fram det bästa i oss och att det finns be­hov av gemenskap och solidaritet.

Det finns något mer vi säkert vet. Vi vet att i en osäker värld med ständiga för­ändringar, ändrar sig Gud aldrig. Hans trofasthet är konstant, hans kärlek och nåd är osviklig. I Psalm 11 ställs en fråga i vers 3 som kunde ha skrivits i en global pandemis kontext:

Kommendör Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige

“När grundvalarna raseras, vad kan den rättfärdige göra?”

Nästa vers ger svaret:

”Herrens tron är i himlen, Hans ögon ser.”

Vi vet att Gud har kontroll och att vi inte behöver vara rädda för det okända därför att vi känner honom som håller alla våra omständigheter i sina händer.

/Kommendör Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Skriv ut