Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Jag lovar!

Jag lovar att kämpa ännu hårdare än förut för att få ut evangeliet och hjälpa personer i hemlöshet, de marginaliserade och socialt utsatta människor som finns i vår omgivning!

Stridsropet nr 4- 2021

När jag kom i kontakt med Fräls­ningsarmén tog det inte lång tid innan jag gav ett löfte: ”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen”. När jag blev in­vigd till soldat gav jag ett nytt löfte: ”Det är mitt fasta beslut att leva i överensstämmelse med Frälsningsarméns lärosatser”. När jag sedan blev installerad som officer lo­vade jag att tjäna Gud genom att vinna människor för Guds rike.

Jag har fortfarande samma ambition, nu som då, att hålla mina löften. Ibland har det gått bättre och ibland har det gått sämre, men ambitionen finns fortfaran­de där. När Frälsningsarméns grundare, William Booth, låg för döden så berät­tas det om hans sista samtal med sin son Bramwell Booth, som efterträdde sin far som ledare för Frälsningsarmén i världen. William önskade att Bramwell skulle göra allt för att sprida evangeliet in i Kina och att Frälsningsarmén skulle göra ännu mer för de hemlösa och de so­cialt utsatta. Så avslutade han med ordet ”Promise!”, Lova!

Bramwell Booth gav sitt löfte till sin far och han fortsatte med det arbete som redan hade påbörjats men med ännu större iver. Än i dag arbetar vi för att sprida evangeliet till människor och till områden som behöver Gud. Ett evange­lium som talar om förändring, upprättel­se. Gör vi tillräckligt? Än i dag arbetar vi med att möta människor som är socialt utsatta, ett arbete som vi vill ska leda till förändring, upprättelse. Gör vi tillräck­ligt? Just nu gör vi allt vi kan efter vår för­måga och efter våra resurser, men vi vill göra ännu mer.

Vad var det William Booth sa? ”Så länge kvinnor gråter som nu tänker jag kämpa; så länge små barn får gå hungriga tänker jag kämpa; så länge män döms om och om igen till fängelse tänker jag kämpa; så länge det finns ett fyllo kvar, så länge det finns fattiga och tra­siga flickor kvar på gatan, så länge det finns en enda mörk själ som inte nåtts av Guds ljus tänker jag kämpa. Jag tänker kämpa ända till slutet!”

Överste Bo Jeppsson

Jag vill att vi ska ingå ett nytt löfte till omvärlden och varandra, ett löfte som bygger vidare på vår vision, en vision som kommer utifrån evangeliet, ett evange­lium som talar om upprättelse och för­ändring till alla som tror på och tar emot Jesus som sin frälsare.

Jag lovar att kämpa ännu hårdare än förut för att få ut evangeliet och hjälpa personer i hemlöshet, de marginaliserade och socialt utsatta människor som finns i vår omgivning! Lovar du detsamma?

Frälsningsarméns ledare i Sverige, överste Bo Jeppsson

Ledaren är publicerad i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 4 - 2021

Skriv ut