logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Våra akut- och stödboenden och sociala center

På ett 70-tal orter runt om i Sverige där Frälsningsarmén finns, möter vi människor som lever i hemlöshet. Där kan vi se till att de får mat, kläder och visst ekonomiskt bistånd, men vi erbjuder även rådgivning, samtal och gemenskap.

På följande verksamheter betjänar vi personer i hemlöshet

Göteborg

  • Lilla Bommen - Stödboende med 38 platser för bostadslösa vuxna män, varav de flesta lever i ett aktivt missbruk ofta i kombination med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Varje boende tilldelas en kontaktman som stöd under tiden där. Tel: 031-60 45 50 alt 031-60 45 51 Adress: St Eriksgatan 4, 411 05 Göteborg. E-post: lillabommen@fralsningsarmen.se
  • Slussen - Motivationsboende med 19 platser i samma fastighet som Lilla bommen. Ett första steg till att motivera klienten till behandling av missbruk men också ett mellansteg, en sluss, till Nylösegården eller annat HVB-hem. Det går också att flytta in på Slussen från Nylösegården om klienten tagit ett återfall eller annan uppkommen akut situation har uppstått. Tel: 0739-20 68 28
  • Nylösegården - Stöd- och motivationsboende med 21 platser, varav en akutplacering, och fokus på att bibehålla drogfrihet. Målgruppen är män med en socialt sammansatt problematik och/eller psykisk ohälsa och insatserna planeras utifrån klientens individuella behov. Tel: 031-25 59 59 Adress: Skaragatan 3, 415 01 Göteborg. E-post: nylosegarden@fralsningsarmen.se

Stockholm

Sundsvall

Uppsala

  • Sagahemmet - Natthärbärge med sex platser för enbart kvinnor som erbjuds sängplats, middag, kvällsfika, frukost och möjlighet till dusch och tv-tittande. Tel: 018-10 08 01, 018-12 81 57 Adress: Storgatan 2A, 753 31 Uppsala. E-post: sagahemmet@fralsningsarmen.se
  • Sagahemmet - Stödboende med plats för 27 gäster som bor i fem stora lägenheter i egna rum med gemensamt kök, badrum, TV-rum, matsal, bibliotek, tvätt, bastu och motionsrum. Det finns dessutom fyra små lägenheter som används som träningslägenheter innan man får ett eget permanent boende.   Tel: 018-10 08 01, 018-12 81 57. Adress: Storgatan 2A, 753 31 Uppsala. E-post: sagahemmet@fralsningsarmen.se

Övrigt

Många av Frälsningsarméns kårer möter i sin ordinarie verksamhet hjälpsökande i denna målgrupp.   Kontakta kåren på din ort >>