Porrberoende?

Även om porrberoende inte är en erkänd diagnos söker många hjälp via Starta Om för att de behöver stöd. Forskning visat trots allt att hjärnans reaktion och förändringar vid hög konsumtion av nätporr liknar dem hos en beroende individ. Så det är logiskt att man kan känna sig frustrerad. Just som vid ett beroende börjar det med något man gillar och övergår till något man har svårt att klara sig utan. 2013 blev spelmissbruk ett beroende enligt DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ett beroende som är baserat på beteende istället för drogen. Även gaming har blivit ett beroende enligt World Health Organisation. Det öppnar upp möjligheten att utreda om nätporr kan vara beroendeframkallande vilket är bra då många uttrycker att nätporren upplevs som en drog.

Hjärnan vill hjälpa oss att skapa ett liv som vi är tillfreds med. Vi skapar olika vanor tack vare belöningscentret i hjärnan. Därför utsöndras en dopaminkick eller lyckorus när vi gör aktiviteter som vi upplever positiva för oss eller som vi helt enkelt gillar. Men dopamintillförseln är blind på det sättet att den inte kan bedöma om ett beteenden i det långa loppet är bra eller inte. Precis som intag av snabbmat med mycket snabb energi ger en större dopaminkick än broccoli.

Substansbaserat eller icke substansbaserat beroende

Droger härmar en naturlig funktion men ger mycket större effekt. Det går alltså inte att skapa samma effekt utan den specifika drogen. Ett icke substansbaserat beroende härmar däremot det naturliga systemet i hjärnan. Den trimmar ett redan befintligt system och kör det på högvarv, eller tar skjuts av ett "vanligt" biologiskt system och lägger i högsta växeln. Detta kan skapa en reaktion i hjärnan som liknar en drogmissbrukares.[1] För mer info läs om porrens effekter på hjärnan. Inte alla som prövar substansbaserat intag blir beroende eftersom gener och uppväxt spelar också spelar in. Men när det gäller naturlig dopamintillförsel är andelen personer som blir beroende betydligt högre. Man kan jämföra med ätande - i ett experiment där råttor som blev erbjudna obegränsat med snabbmat blev nästan alla överviktiga.[2] Detta betyder inte att alla som konsumerar porr eller äter skräpmat får problem att kontrollera det. Men man kan lätt skapa en dålig vana även av "naturliga" medel, eftersom handlingen är upplevs som normal och belöningssystemet därmed finns naturligt närvarande.

Betingning till nätporr

Om man utgår ifrån att definitionen av beroende inte är byggt på om personen missbrukar en substans utan istället på hur hjärnan förändras, finns det likheter mellan hög nätporrskonsumtion och substansberoende.[3] Med substansbaserat beroende luras hjärnans belöningscenter att producera stora mängder dopamin. Lyckoruset som uppstår är "onaturligt" stort och därför kan ett beroende utvecklas.[4]

Det som är unikt med nätporr är att dopaminkicken liknar en normal livgivande njutning - den sexuella njutningen. Men stimulansen sker inte under ”verkliga” omständigheter. När människor har sex ger det en dopaminkick som sedan avtar och lämnar tid för återhämtning. Vid nätporrskonsumtion å andra sidan finns det i princip oändligt med nya filmer med oändligt varierat innehåll. Vid upprepad eller hög porrkonsumtion får hjärnan inte tid att återhämta sig på samma sätt som efter sex [5]. En porrkonsument har möjlighet att få nya intryck, nya scener, nya kroppar, vilket ger hjärnan nya dopaminkickar om och om igen. Det kan liknas vid hur droger påverkar hjärnan.[6]

När hjärnan får upprepade dopaminkickar utan återhämtning skapas begär efter mer. Som tidigare nämnt gör inte hjärnan skillnad på orsaken till dopaminproduktionen utan utgår från det som ger den största kicken. Därför finns det forskning som indikerar att konsumenten kan skapa en högre tolerans för nätporren[7]. Vissa kan till och med uppleva abstinensbesvär som irritation, trötthet, hjärndimma och tankspriddhet om de bestämmer sig för att sluta.[8]

Missbruksklassifikationer

Är då nätporrsberoende ett erkänt beroende på samma sätt som spelberoende? Det enkla svaret är nej. Porrberoende eller porrmissbruk är inte erkänt av socialstyrelsen eller internationella diagnosklassificeringar som beroendeframkallande. Tillgången till den stora mängden nätporr är relativt nytt och disskussionen om nätporrberoende är således också ny. Spelberoende eller hasardspelsyndrom klassificerades som ett beroende för bara sex år sedan och är det första icke substansbaserade beroendet. Nyligen blev också gaming klassat som ett beroende av World Health Organisation ICD - 11. I dagsläget finns en diskussion om att också klassa nätporr- och internetmissbruk som ett beroende. Detta är ett relativt nytt forskningsområde och mer forskning tillkommer ständigt. Det finns forskning som inte visar på andra resultat och därför är det viktigt att alltid granska informationen.

Om nätporrsmissbruk är erkänt beroendeframkallande eller inte är mindre relevant för den enskildes resa. Gemensamt för människor från alla slags sammanhang är att de uttrycker en uppgivenhet beträffande sin nätporrskonsumtion. Deras relation till pornografi kan matcha med hjärnfonds definition av beroende och speglar samma kamp som andra beroenden.

Vi vill bekräfta dig i din uppfattning om att din porrkonsumtion leder till en känsla av hopplöshet och säga dig att det går att bryta. Oavsett om det i det officiella rummet är ett erkänt beroende eller inte. Känner du igen dig och funderar på något? Skriv av dig på forumet här.

Kontaktperson

Ibland kan det vara svårt att prata om sitt porrberoende med någon man känner, därför förmedlar Starta Om Kontaktpersoner. Vi vill lyssna på dig och har skrivit på tystnadsplikt. Läs mer om detta under kontaktperson eller maila dina frågor till kontkat@startaom.se

Referenstext: författare, ’artikeltitel’ [publiceringsår], ansvarig utgivare, volym, sidreferens.


[1] Todd Love, Christian Laier, Matthias brand, Linda Hatch and Raju Hajela, ‘Neuroscience of Internet Pornography Addiction: A Review and Update’ [ 2015] vol (5)3 388-433.

[2] Hemsida Yourt Barin on Porn länk:https://yourbrainonporn.com/doing-what-you-evolved-to-do

[3] Valerie Voon Thomas Mole Paula Banca m.fl, ‘Neural Correlates of Sexual Cue Reactivity in Individuals with and without Compulsive Sexual Behaviors [2014] PLoS ONE vol 9(7); Olsen, C. M ‘Natural rewards, neuroplasticity, and non-drug addictions.’[2011] Neuropharmacology’ volym 61(1) 1109-1122 länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3139704/; Nestler, E. J. ‘Is There a Common Molecular Pathway for Addiction?’ [2005] Nature Neuroscience volym 8 1445-1449.

[4] Kent C Berridge, och Terry E Robinson, ‘Wanting, and the Incentive-Sensitization Theory of Addiction.’ [2016] American Psychologist’ volym 71(8), 670-679 länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5171207/ ; Donald L Hilton Jr, ‘Pornography addiction—a supranormal stimulus considered in the context of neuroplasticity’.[2013] Socioaffective Neuroscience & Psychology volym 3; Kyle K Pitchers Vincent Vialou m.fl, ‘Natural and Drug Rewards Act on Common Neural Plasticity Mechanisms with DeltaFosB as a Key Mediator’ [2013] Journal of Neuroscience, volym 33(8) 3434-3442 länk https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3865508/ ; John D Salamone, Mercé Correa, ‘The Mysterious Motivational Functions of Mesolimbic Dopamine’ [2012] Neuron volym 76, 470-485.

[5] Nora D Volkow, MD Geroge F Koob, ‘Neurobiological Advances from the Brain Disease Model of Addiction’ [2016] N Engl J Med 363-371

[6] Sesen Negash, Nicole Van Ness Sheppard, Nathaniel M Lambert, Frank D Fincham, ‘Trading Later Rewards for Current Pleasure: Pornography Consumption and Delay Discounting’ [2016] The Journal of Sex Research, 53(6), 698-700;

Paula Banca. Laura S Morris Simon Mitchell, Neil A Harrison, Marc N Potenza och Valerie Voon, ‘Novelty, conditioning, and attentional bias to sexual rewards’ [2016] Journal of Psychiatric Research volym 72, 91-101.

[7] Paula Banca. Laura S Morris Simon Mitchell, Neil A Harrison, Marc N Potenza och Valerie Voon, ‘Novelty, conditioning, and attentional bias to sexual rewards’ [2016] Journal of Psychiatric Research volym 72, 91-101.; Dolf Zillmann, ‘Influence of Unrestrained Access to Erotica on Adolescents’ and Young Adults’ Dispositions Toward Sexuality’ [2000] Journal of Adolescent Health volym, 27(2) 41–44.

[8] Daniel H Angres, Kathy Bettinardi-Angres, ‘The Disease of Addiction: Origins, Treatment, and Recovery’ [2008] Disease-a-Month volym 54, 696–721; Bok ‘The Brain That Changes Itself’ av Doidge Norman Penguin books 2007 sida 106-107 ; Kent C Berridge och Terry E Robinson, ‘The Mind of an Addicted Brain: Neural Sensitization of Wanting Versus Liking’ [2002] Cambridge, Mass MIT Press.