Stöd vårt hjälparbete i Akalla

Mötesplats för kvinnor sedan 1996

Kvinnocentret grundades år 1996 och har varit en närvarande aktör i Akalla i närmare tre decennier. Vi erbjuder socialt stöd till kvinnor med migrationserfarenhet som lever i utsatthet eller utanförskap. Målet är att ge perspektiv på och tillgång till rättigheter samt stötta med information, kunskap och nätverk.

Fokus på kvinnors rättigheter

Huvuddelen av Kvinnocentrets verksamhet, känt som Kunskapstrappan – Lär känna Sverige och lär dig svenska, syftar till att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter (samhällskunskap), samtidigt som deltagaren lär sig det svenska språket.

Utöver Kunskapstrappan har vi flertalet insatser som möjliggör deltagarnas engagemang, motivation och samhörighet med det svenska samhället, dels utifrån ett inkluderingsperspektiv, dels utifrån allmänna mänskliga  rättigheter. Framtidsplan är ett exempel på ett sådant insats. Insatsen syftar till att stödja individen till handling med egenmakt i fokus och med kunskap om handlingsmöjligheter. 

Stödsamtal och gemenskap

Stödsamtal och gemenskap erbjuds genom bland annat Här & Nu – ett kulturprojekt som verkar hälsofrämjande och som genom kultur skapar andrum i en stressad livssituation.

Därtill finns vår hjälp- och stödverksamhet som erbjuder olika sorters insatser och olika sorters stödsamtal.

Förutom de olika projekten som beskrivits ovan så erbjuder vi kreativt skapande och pyssel varje vecka, regelbundna utflykter och tillfälliga insatser efter behov och möjlighet.