Stöd vårt hjälparbete vid EU-center

Vad är EU-center?

Frälsningsarméns EU-center startades år 2014. Det är ett socialt center med dagverksamhet som riktar sig till målgruppen utsatta EU-medborgare, tredjelandsmedborgare och asylsökande kvinnor och män (18 år eller äldre) som uppehåller sig i Stockholmsområdet. Vi finns på Kungsholmen i Stockholm.

Vår historia

Många människor i ekonomisk utsatthet använder sin rätt till fri rörlighet inom EU.  Som svar på detta startade Frälsningsarméns EU-center sin verksamhet på Hornstull 2014 och sedan flyttade centret till Fridhemsplan 2016. EU-center är en öppen social dagverksamhet som ingår i ett samarbete med Stockholms stad och andra idéella organisationer genom ett så kallad idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Vi talar många olika språk

Personalen på EU-center pratar många olika språk såsom svenska, engelska, rumänska, romani chib, polska, spanska, franska, ukrainska, ryska, arabiska, turkiska och tyska. Dessutom är samtliga medarbetare duktiga på säkerhet och att tidigt upptäcka varningssignaler hos gäster som inte sköter sig.

Dagcenter för basbehov

På vår dagverksamhet erbjuder vi hjälp med basbehov, som möjlighet att äta, duscha, tvätta kläder och få en stunds vila och värme. Vi erbjuder även rådgivning, jobbcoachning, samhällsinformation och stöd i kontakt med myndigheter. Målet är att hjälpa våra gäster att tillvarata sina förutsättningar, rättigheter, bryta isolering, utanförskap, utsatthet för att på bästa sätt integreras in i det svenska samhället. 

Service vid centret

  • Basbehovsstöd (mat, möjlighet till dusch och tvätt).
  • Information om målgruppens rättigheter och skyldigheter i Sverige.
  • Rådgivning (jobbcoachning, samhälls- och sjukvårdsinformation, stöd vid myndighetskontakter).
  • Stödsamtal.
  • Ett specifikt stödprogram för människor som utsatts eller är i riskzon för exploatering och människohandel.