Stöd vårt hjälparbete vid EU-center

Just nu på EU-center

Språkundervisning (nybörjare)

Kurs i engelska: måndag, fredag, kl. 10.30 - 12.00

Kurs i svenska: måndag, fredag, kl. 12.30 - 13.30

Kurserna avslutas 17 juni.

Röda Korset - med en sjuksköterskemottagning

Varannan vecka-bokning på plats

Bible School 

Varje tisdag och torsdag kl. 11.00 - 12.00

Eu-center entré

Om EU-center

Frälsningsarméns EU-center på Kungsholmen har öppet på vardagar för personer som befinner sig i hemlöshet eller i social utsatthet. Vi vänder oss särskilt till personer från ett annat EU-land. EU-center riktar sig även till asylsökande och tredjelandsmedborgare (personer som har permanent uppehållstillstånd i annat EU-land).

På dagcentret finns möjlighet att uträtta dagliga basbehov, som att äta, duscha och tvätta kläder. Du kan även få råd och stöd i kontakt med myndigheter.

Vi har öppet för drop-in måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8–14 samt onsdagar kl 8–13.

Vi talar många olika språk

Personalen på EU-center talar många olika språk såsom svenska, engelska, rumänska, romani chib, polska, spanska, franska, ukrainska, ryska, arabiska, turkiska och tyska. Fråga oss gärna om du undrar något över hur saker och ting fungerar i Sverige och om hur du kan söka hjälp och vistas tryggt här.

Dator, internet och jobbcoach

På EU-centret kan du få låna dator med uppkoppling till internet. Vi hjälper dig gärna också att hitta lediga arbeten och ansöka till dem. Det underlättar mycket om du har egna kontakter och kan tala, antingen svenska eller engelska. Och det är också viktigt hur du skriver ditt ansökningsbrev och presenterar ditt CV. Personalen på EU-centret hjälper gärna till med att visa hur det ska se ut. 

Församlingslokalen.
På EU-centret serveras lunch dagligen.
Matsalen.
Toalett, dusch och tvättrum.
Samtalsrum.
Församlingslokalen.
På EU-centret serveras lunch dagligen.

Stöd i kontakt med myndigheter

Ställ gärna dina frågor till oss om hur det svenska samhället fungerar. Du kan till exempel få veta vilka tillstånd du behöver för att vistas, bo och arbeta här. Vi kan svara på många vanliga frågor, hjälpa till att hitta information och översätta den till andra språk. Undrar du vilka rättigheter du har som EU-medborgare eller som asylsökande, så kan vi ge svar.

Personligt samtal 

Vi kan erbjuda personligt samtal för dig som lever med oro, har flytt från krig, eller har upplevt andra svårigheter som du behöver tala med någon om. Frälsningsarmén är en kristen organisation och vi ber gärna för dig eller dina anhöriga om du vill. Vi samtalar gärna om Gud och frågor som rör andlighet och kristen tro.

” Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. ”

Matt 11:28

Vår historia

Många människor i ekonomisk utsatthet använder sin rätt till fri rörlighet inom EU.  Som svar på detta startade Frälsningsarméns EU-center sin verksamhet på Hornstull 2014 och sedan flyttade centret till Fridhemsplan 2016. EU-center är en öppen social dagverksamhet som ingår i ett samarbete med Stockholms stad och andra ideella organisationer. 

Service vid centret

  • Basbehovsstöd (mat, möjlighet till dusch och tvätt).

  • Information om målgruppens rättigheter och skyldigheter i Sverige.

  • Rådgivning (jobbcoachning, samhälls- och sjukvårdsinformation, stöd vid myndighetskontakter).

  • Stödsamtal.

  • Ett specifikt stödprogram för människor som utsatts, eller är i riskzon för, exploatering och människohandel.