logotype
Hjälp en person i hemlöshet - ge en gåva nu

Skolan ligger i Stockholm utanför Farsta, på Ågesta friluftsområde.

Utbildningen sker under två års grundutbildning med distansstudier kopplat till fältutbildning på en kår/församling eller social institution. Till det kommer ett obligatoriskt påbyggnadsår under första året som anställd.

Utbildningen bygger på tre delar:

  • personlig andlig utveckling (med fokus på att den blivande officeren ska lära känna Gud, sig själv och uppdraget),
  • kurser (t.ex. bibelkunskap, själavård, ledarskap)
  • fältutbildning (där eleven provar olika moment).

Officerens uppgift är att vinna människor för Guds rike, leda dem genom att undervisa, ge själavård och vaka över den enskildes behov samt utrusta soldater och medlemmar för tjänst.

Läs mer om Officersskolan och utbildningen

Foto: Jonas Nimmersjö
Foto: Jonas Nimmersjö
Foto: Jonas Nimmersjö
Foto: Jonas Nimmersjö
Foto: Jonas Nimmersjö