Vår kyrka behöver nya ledare

Frälsningsarmén behöver passionerade ledare med vision och gudagiven förmåga att leda kårer och sociala verksamheter. Vi behöver ledare som tillsammans med soldater och medlemmar förkunnar och lever ut evangeliet. 

Det ligger i frälsningsofficerens uppdrag att, genom ett tjänande ledarskap, vinna människor för Guds rike, leda soldater och medlemmar och utrusta dem i lärjungaskap och för tjänst. 

Gud kallar till tjänst. Officersskolans uppgift är att utrusta för tjänst i Frälsningsarmén.