logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Nya behov leder till nya kurser

Konflikthantering i hotfulla situationer, Lex Sarah, att motverka människohandel och hur man blir en pionjär är några av de rubriker som finns i kursprogrammet. Frälsningsarmén erbjuder sina medarbetare ett stor antal kurser då det finns så mycket olika verksamheter inom organisationen. Liksom samhället och behoven förnyas kursutbudet allteftersom.

På grund av att Frälsningsarmén har ett så stort och brett arbete så behövs det en mängd utbildningar och kurser för anställda och volontärer.

— Jag skulle kunna ha en kurs varje dag för det finns så otroligt mycket att lära inom många spännande områden, säger Rebecka Ravik, utbildningssamordnare vid Frälsningsarmén.

— Jag rekommenderar verkligen anställda att gå kurser. Det häftiga är att man alltid får med sig mycket som man kan applicera på arbetslivet men också privat, fortsätter hon.

Obligatoriska kurser

Vissa kurser är obligatoriska för Frälsningsarméns medarbetare, såsom "Detta är Frälsningsarmén" som handlar om hur Frälsningsarmén bildades, har utvecklats, hur strukturer är uppbyggda, hur man arbetar och med vad och vilka värderingar organisationen har. Chefer får lära sig om ledarskap, personaladministration, försäkringar, arbetsmiljö och brandskydd medan alla som kommer i kontakt med barn och unga måste gå kursen ITH, I trygga händer, för att all form av övergrepp ska förebyggas.

Att hantera konfliker i hotfulla situationer

I takt med att samhället förändras och nya behov av kunskap uppstår så har Frälsningsarmén utökat sitt kursutbud. Detta för att de som jobbar med en viss målgrupp ska bli rustade för de specifika situationer som kan uppstå. En ganska färsk kurs handlar om hur man hanterar konflikter i hotfulla situationer och då är det ofta någon från polismyndigheten som leder den.

— Den är väldigt nödvändig för de som jobbar i sociala verksamheter där det ofta finns drogproblematik och psykisk ohälsa, säger Rebecka Ravik.

Sociala medier, människohandelsoffer, säljtänk och upphandlingar

Hur man inom social verksamhet och kårer på bästa sätt använder sociala medier för att synas i det stora medieflödet är en annan ny kurs. Likaså "En säker hand" som riktar sig till dem som möter människor som kan vara potentiella offer för människohandeln. I våras anordnades även en säljkurs för verksamhetschefer.

— Som chef bör man ha lite säljtänkande som handlar mycket om att skapa relationer och vad man behöver göra för att en verksamhet ska kunna finnas kvar. I kombination med den kursen finns också en som handlar om hur upphandlingar går till, säger Rebecka Ravik.

Pionjärkurs som fått överväldigande feedback

I höstas startade en pionjärkurs i ett samarbete med Ågesta folkhögskola. Under två terminer träffas eleverna vid fem tillfällen och ägnar sig åt självstudier däremellan. Det hela är en del i Frälsningsarméns vision "Jesus till alla" där ett av målen är att det år 2020 har startats tio nya pionjärprojekt/kårplanteringar.

— Jag kände att vi måste ha människor som har rätt redskap för detta, säger Marina Bratterud, metodstödjare för pionjärsatsningar och kårplanteringar.

— Det var 22 sökande till de 15 platserna så det är väldigt kul och vi har fått en överväldigande feedback i samband med träffarna, fortsätter hon.

Redan innan vårterminen var slut hade flera som gick kursen påbörjat olika projekt. Till hösten välkomnas nya deltagare. Upplägget kommer att vara detsamma men med lite finslipning på detaljnivå.

I samband med senaste årens flyktingström

Även en hel del personer utifrån vill ta del av Frälsningsarméns kursutbud, i synnerhet ITH som är väldigt uppskattad. Frälsningsarméns anställda deltar också i kurser som anordnas av andra organisationer. Exempel på dessa är Projekt #Värme, för alla som arbetar med asylsökande, och en kurs som berör de som konverterar till kristendomen under asylprocessen. Dessa utbildningar har blivit än mer aktuella i och med den stora tillströmningen av flyktingar på senare år.

På önskelistan; Jämlikhetsdagar och kurs för par som är gifta på jobbet

Rebecka Ravik har planer på fler kurser framöver.

— Jag vill gärna komma på idéer till nya kurser som är up to date och som det finns behov av, säger hon.

— Jag skulle vilja att vi har seminariedagar om jämlikhet. Vi behöver prata mer kring #Metoo för detta gäller även frikyrkan och det finns mycket att jobba med där, fortsätter hon.

Hon vill också starta en kurs om äktenskap för exempelvis frälsningsofficerare som är gifta och arbetar tillsammans, och om hur de i arbetet kan komplettera varandra. En annan kurs hon skulle vilja se är en om hur man sätter mål och strukturerar och lägger upp sin arbetsdag. Hon hoppas även på att kursutbudet ska vara tillgängligt över hela landet framöver.

Efterfrågan om hur man möter unga med psykisk ohälsa

En hel del medarbetare efterfrågar kurser som berör vissa ämnen och kommer med idéer och önskemål.

— Hur man möter de med psykisk ohälsa och olika diagnoser är det många som vill lära sig om då det har blivit ett allt större problem i samhället. Det gäller särskilt unga och på kårer och i lägerverksamhet exempelsvis har personalen mycket kontakt med den yngre generationen, säger Rebecka Ravik.

Inte vinstdrivande

Sedan år 2010 har det förts statistik över hur många som har gått Frälsningsarméns kurser och hittills är det omkring 1300 personer. En av kurserna som flest har gått är ITH. Kurserna är inte vinstdrivande då tanken är att så många som möjligt ska kunna gå dem. Priset som tas ut för en kurs täcker endast de kostnader som är förknippade med att arrangera den.

Frälsningsarméns arbetsmarknadspolitiska program "Tro hopp och arbete"

Att Rebecka Ravik i höstas hamnade på den post hon har är tack vare Frälsningsarméns arbetsmarknadspolitiska program "Tro, hopp och arbete". Efter tio år som fastighetsmäklare ville hon göra något annat. Hon fick då nys om programmet och två gånger i veckan träffades hon och andra arbetssökande på Vasakåren. De deltog i föreläsningar och erbjöds coaching, hjälp med att skriva CV och leta jobbannonser. Efter fem, sex veckor tipsade Rebeckas coach henne om tjänsten som kurssamordnare och tyckte att den skulle passa henne perfekt.

— Jag tror att det var Guds ledning i detta så det är häftigt!, säger Rebecka Ravik.

"Jag ser till att alla kan göra sitt jobb på bästa sätt"

— En utmaning är att möta alla behov och önskemål men jag har nytta av att jag tidigare varit säljare då jag är social och lite av en människokännare. Dessutom är jag van att arbeta själv, ta egna initiativ, vara kreativ, driva på och tänka framåt, fortsätter hon.

Det roligaste tycker hon är att ena dagen inte är den andra lik, att hon får lära sig så mycket och därtill alla olika människor hon får träffa, såsom kursledare och deltagare.

— Men inte minst att jag får göra gott för andra och se till att alla på sina olika poster kan göra sitt jobb på bästa sätt, avslutar hon.

Fakta om Frälsningsarméns kurser

Kurser anordnade av Frälsningsarmén

 • Detta är Frälsningsarmén
 • ITH, I trygga händer. Riktlinjer för att förebygga övergrepp på barn/unga
 • En säker hand. För att förebygga och motverka människohandel
 • Chefskurser
 • Personligt ledarskap
 • Sälj - och upphandlingskurs
 • Behandlingspedagogutbildning
 • Återfallsprevention
 • Konflikthantering i hotfulla situationer
 • Lex Sarah
 • Kurs/workshop om sociala medier
 • Att starta och utveckla smågrupper i kåren
 • Pionjärkurs
 • Grundläggande livsmedelshygien
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • MI, Motiverande samtal
 • Det goda samtalet
 • Pensioneringskurs för civilanställda inom Frälsningsarmén

Kurser anordnade av andra organisationer

 • Konvertiter i asylprocessen
 • Kyrkornas nätverksdagar – migration och integration
 • Grundkurs i GDPR – webbaserad/E-kurs Grundutbildning i Dataskydd (GDPR)
 • Projekt #Värme – för alla som jobbar med asylsökande
 • Utbildning för dig som lagar mat i tjänsten

Text och foto: Teresia Jansson

Artikeln finns publicerad i Stridsropet nr 3 - 2018