logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Information från Programkontoret - juni 2024

Här publiceras delar av Programkontorets informationsbrev som kan vara relevanta för dig som medlem eller soldat att ta del av. Brevet kommer ut cirka en gång per månad och syftet är att berätta om saker som är på gång. 

Fira att Gud bär dig i alla livets skeden!

Det är så vackert att se alla foton från olika högtider och firanden under våren och försommaren! Flödet på social media fylls av bilder från barnvälsignelser, konfirmation, bröllop och studentfirande. Glada ansikten, tårta, god mat, vackra blommor och förväntansfulla blickar.

 Vi människor behöver tillfällen att samlas för att fira. Fester av olika slag finns i hela världen och har funnits i alla tider. Vi bekräftar att vi kommit till en målpunkt i livet eller att vi klarat av en viss utmaning.

Mitt bland alla bilder som kom upp i flödet fyllda av firande och glädje dök det plötsligt upp bilder från begravningar. ”Nu har vi tagit farväl av lilla mamma”. Eller ”En trogen tjänare i Guds rike har flyttat hem”. Väldigt vackra foton. Foton som på något sätt utstrålade frid och hopp.

I Bibeln läser vi:

Hör på mig, Jakobs ätt, ni som är kvar av Israel, och som jag lyft ända sedan ni föddes, burit från er första stund. Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er.  Jes. 46:3-4 B 2000

Herren har burit oss från vår första stund här på jorden! Från det att vi tog vårt första andetag har han varit oss nära. Han är med oss i alla livets olika perioder och vandringar. När saker förändras i vår omvärld eller i våra egna liv så är han fortfarande densamme. Han skall lyfta oss och bära oss. Även när vi börjar få gråa hår. Alltid. Varje dag. Det är värt att fira!

Vid varje tillfälle vi får att fira olika högtider i livet kan du och jag påminna oss om Guds nåd och trofasthet. Han är god och han bär varje konfirmand, varje student, varje brud eller brudgum och varje födelsedagsbarn! Han bär oss också alla vardagar.  Även i livets slutskede är han med och bär oss, ända in i evigheten!

I en lovsång sjunger vi:

Jag älskar dig för din nåd skall aldrig svika, alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar, tills jag lägger mig igen, vill jag sjunga om din godhet min Gud. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas. Ska jag sjunga om din godhet min Gud. (David media, producent Bo Jarpehag)

Ta med dig dessa ord som ett ”ljudspår” inför sommaren. Ord att nynna på när du vandrar i skogen, dricker en kopp kaffe i skuggan eller tar ett svalkande dopp. Fira att Herren är med dig och bär dig varje dag!

Med önskan om en vacker och skön sommar och semester,

/Markus och Ewa-Marie Kihlagård
Programchef och Biträdande Programchef

Logotype för Konferensen Torp 2024

Var med i 24/7 bön under Torp konferensen!

Under Torpkonferensen pågår bön dygnet runt. Människor från hela landet men också från andra delar av världen ber. Bönen sker dels i Bönehuset som finns på området men det går också bra att ta ansvar för ett bönepass hemifrån. Vid vissa tidpunkter pågår andra samlingar i Bönehuset, parallellt med bönen. Det behövs särskilt folk för passen på förmiddagarna samt sena kvällar. Vill du vara med och be?

Skriv upp dig på ett bönepass via. https://signup.24-7prayer.com/signup/7413a9

Ordination och utsändningsgudstjänst för blivande löjtnanter

Lördagen den 15 juni kl. 15.00 blir det fest på Vasakåren då nya löjtnanter ordineras. Affischer finns på Pärleportalen,  skriv ut och sätt upp så fler har möjligheter att vara med och fira!

Varmt välkomna i Jesu namn!

UNG:

Arrangemang i sommar

BarnlägerSkapa(d)! på Hjälmargården 7-11 augusti

WOW! Vilket tryck det har varit till årets barnläger! Vi är så glada att ni vill följa med!

Lägret är tyvärr helt fullbokat nu. För er som är anmälda kommer snart mer info!

Hör av er till Sara Högdahl vid frågor, sara.hogdahl@fralsningsarmen.se.

 Vi ses i augusti på Hjälmargården!

 Pågående projekt och kommande datum

Vi vill än en gång påminna om att vi håller på att ta fram ett material om social rättvisa! Vi vill ta tillbaka Frälsningsarméns DNA där Soppa, tvål och frälsning ska gå hand i hand med allt annat vi gör i UNG. Jesus älskade sin medmänniska och uppmanar oss att göra likadant!

Vi spelar just nu in korta filmer på olika teman och detta ska sedan bli ett material där ni på kårerna enkelt kan samlas i smågrupper och få diskussionsfrågor mm. Vi uppdaterar löpande, men materialet släpps den 1 september!

Boka in i almanackan

Här kommer några datum i höst och även 2025 som ni redan nu måste boka in i era almanackor

  • Höstens JS-helger:
  • JS-helg norr Umeå 19-20 okt
  • Jätterolig superdag mitt – Uppsala 9 nov
  • JS-helg södra – Halmstad 23-24 nov
  • Wintercamp 3-6 januari i….Jönköping!!
  • 7-10 aug 2025 i Holland – EYE 2025 ett Europa-event för åldern 15-25 år!

Börja peppa redan nu, skriv ut affischen i era sammanhang och dela med ungdomar på kåren och i era nätverk! Det blir storsamlingar, förmodligen olika chill, musik, sport och art-zones på festivalområdet mm! Alla era ungdomar måste helt enkelt följa med!

Vi vill önska er världens bästa sommar och vi ser fram mot att träffa många av er på TORP – Summercamp Edition, Konfa24 och senare Skapa(d)! Vilken sommar som ligger framför! Var gärna med och be för våra arrangemang. 

Tack!

Jag skulle vilja passa på att tacka för alla fina möten jag har haft med hela Sverige, i min tjänst som TUS under tre års tid. Jag är sååå stolt över allt det fina vi tillsammans gör för barn och unga genom Frälsningsarmén. Och jag är övertygad om att också himlen är överlycklig och peppar på. 

Glöm inte att Jesus är med dig fortsättningsvis och att Han är så tacksam för det du investerar i varje barn och ung människa du möter. Så, du är värdefull, glöm aldrig det! 

All välsignelse 

/Jennie Gallardo

Information från Musikrådet

Join the Crescendo måndagen den 24 juni kl. 21.00

Digital träff för ledare i sång- och musikgrupper och annan kreativ verksamhet. Alla som har någon typ av ledarfunktion i grupper där man sjunger, spelar eller sysslar med andra konstformer inom Frälsningsarmén är välkomna. Detta är en digital inspirationsträff i samarbete med det engelska territoriets musikarbete (därav det sena klockslaget). Temat för det här tillfället är "Ledarskap" och gästtalare är officer Callum McKenna, Mission and Ministry Formation Co-ordinator på William Booth College. Han kommer särskilt fokusera på hur man stöttar och utvecklar nya och framtida ledare. Samlingen och dess föreläsning hålls på engelska men när det blir dags för samtal i mindre grupp kommer vi från Sverige att samlas i en egen grupp där vi kan prata på svenska. Du anmäler dig via den här länken. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sQGnmCzi0kWZJh8zTMrEPbVr_YUx1ahGoKl_Ug3Q5RNUMEtUQVRGQTMzNjRIQ0ZSRzJJUVpLVVlCVy4u

Frågor besvaras av anders.beijer@fralsningsarmen.se

Varmt välkommen!

Lovsångsledardag lördagen den 24/8 kl 11-16

Välkommen till en lovsångsledardag på Vasakåren i Stockholm lördag 24/8 kl 11-16 där du kommer få uppmuntran och inspiration i din lovsångstjänst och lära känna andra som delar samma passion som du. Detta är också en perfekt dag att åka på med hela ditt lovsångsteam för att sammansvetsas och ladda inför terminen. Arrangemanget innefattar även ett studiebesök i Citykyrkan några kvarter bort från Vasakåren. Där träffar vi dagens gästtalare Gabriel Gallardo Lantz som är lovsångsledare i Citykyrkan.

Anmäl dig via den här länken. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sQGnmCzi0kWZJh8zTMrEPbVr_YUx1ahGoKl_Ug3Q5RNUMENLWEtOM08yNVZIM05QVDRSUVFSTkhFMi4u

Frågor besvaras av anders.beijer@fralsningsarmen.se

Varmt välkommen!

Information från Pionjär

Mission Webinar: Unleashing a Disciple Making Movement 13 Juni 19:30-20:45

Matthias Demerael har varit med i arbetet med lärjungarörelse bland unga vuxna i Belgien. Han är en bra kommunikatör och erbjuder nya insikter om hur förvandlande lärjungaskap kan multipliceras i vår sekulära europeiska kontext.

Anmäl dig via länken. https://sv-se.eu.invajo.com/event/fralsningsarmensaltsydsverige/vidarewebbinarunleashingdiscipleshipmatthiasdemeraelbelguim

Guds rike i orten den 12 oktober i Göteborg

Vi drömmer om att se liv och samhällen förvandlade av Jesus. Likt Jesus vill vi söka oss till marginalen. Genom goda exempel vill vi ge hopp att det verkligen går att göra skillnad i orten. Frälsningsarmén är med och arrangerar konferensen ”Guds rike i orten”.

En konferens som vill ge inspiration och konkreta verktyg Läs mer här https://efk.se/forsamlingar-i-sverige/forsamlingsstod/missionell-diakoni/guds-rike-i-orten.html

Information från SKR - Sverige Kristna Råd

Ekumeniska året 2025

SKR planerar för ett ekumeniskt år 2025 med temat "Tid för Guds fred." Fundera och planera tillsammans med andra kyrkor lokalt hur ni kan vara en del av detta initiativ. Läs mer här. https://www.skr.org/vart-arbete/ekumeniska-aret/

Skapelsetid den 1 september till 4 oktober 2024

Skapelsetid är ett världsvitt initiativ där kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling söker vägar att värna den jord Gud älskar. Detta är ett uppdrag vi alltid har men som uppmärksammas lite extra under en period varje höst. Temat för skapelsetid 2024 är ”Hopp och Handling – tillsammans med skapelsen” (To Hope and Act with Creation). Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den. Att uppmärksamma skapelsetid är ett sätt för kyrkorna att medvetandegöra detta ansvar genom gudstjänster – och gärna ekumeniskt! En digital inspirationsträff hålls den 11 juni kl.19.00-20.00. Läs mer här.

https://www.skr.org/arrangemang/skapelsetid-inspirationstimme-kvall/

Programkontorets informationsbrev

Delar av informationen i detta brev kan man också läsa på Frälsningsarméns hemsida på medlemssidan så även soldater och medlemmar kan läsa. Det är dock viktigt att du ger vidare relevant information i detta brev till dem det berör i er kår eller verksamhet. Nästa brev kommer ut i augusti. Vi på Programkontoret önskar era alla en glad sommar med vila och avkoppling!

/Sammanställt av Ewa-Marie Kihlagård på programsektionen