logotype
Hjälp personer i utsatthet - ge din gåva nu

Information från Programkontoret - januari 2024

Här publiceras delar av Programkontorets informationsbrev som kan vara relevanta för dig som medlem eller soldat att ta del av. Brevet kommer ut cirka en gång per månad och syftet är att berätta om saker som är på gång. 

Tro, Hopp och Kärlek

Inför ett nytt år brukar vi ofta välja ett ord för året som kommer. Ett ord att ”hålla fast vid” och påminna sig om. Ett ord som ger inriktning, inspiration och vägledning. När vi skulle göra det inför 2024 var det inte ett enskilt ord som landade inom oss. Det blev i stället tre ord som inte ville släppa taget! Det kändes som att de verkligen behövde vara med alla tre. Vi tar därför med oss tre välkända ord in i 2024: Tro, Hopp och Kärlek.

Vi tror att dessa ord ger oss en fast förankring i vem Jesus Kristus själv är och vad han kan göra.

Vi tror att dessa ord hjälper oss att behålla friden när oron i omvärlden är påtaglig.

Vi tror att dessa ord ger oss inriktning och motivation för vårt uppdrag.

Vi tror att vi behöver dessa ord för att orientera oss rätt när mörkrets gärningar tränger sig på.

Bibeln säger en hel del om vart och ett av dessa ord, här följer några bibelverser:

  • Tro - Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. Hebr. 11:1
  • Hopp –  Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Rom 5:5
  • Kärlek – Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Joh 4:11-12 (Bibelcitat ur Bibel 2000)

Vi tror att vi alla, våra medmänniskor och hela vår värld är i desperat behov av Tro, Hopp och Kärlek!

/Markus och Ewa-Marie Kihlagård
Programchef och Biträdande Programchef

Save the date – Frälsningsarmén deltar i Torpkonferensen i sommar!

Vi är glada att kunna berätta att Frälsningsarmén kommer att vara en del av Torpkonferensen i sommar också! Skriv in den 17-23 juni i kalendern. Midsommarveckan är det som gäller och vi kommer att ”växla upp” vår närvaro på lite olika sätt. En särskild samling för alla i Frälsningsarmén blir det på lördagen, den 22 juni.

Summercamp för tonåringar i Frälsningsarmén kommer också att vara på Torp i år! Mer information kommer under våren.

Håll utkik och börja prata om detta i era sammanhang så ses vi på Torp i sommar.

Tillstånd Bibel 2000

Bifogat finns ett tillstånd från Svenska Bibelsällskapet som meddelar Frälsningsarmén rätten att ur 1972 års bibelkommissions översättning Bibel 2000, publicera texter för digital spridning i både direktsändning och som inspelat material.

Evangelisttjänsten

Det finns möjlighet att kalla Marina Bratterud till er kår eller verksamhet. Hon har deltid av sin tjänst som evangelist och kan hjälpa er i ert arbete att dela evangeliet med människor. Hör gärna av er till henne för att bolla förslag på upplägg vid ett besök. Mer information hittar du här!

Information från UNG

Du har väl inte missat det senaste nyhetsbrevet från UNG? Läs nyhetsbrevet här för att hålla dig uppdaterad!

Kördag i Nässjö den 14 april

Musikrådet och kåren i Nässjö inbjuder till en kördag under ledning av Marianne Ljungholm. Mer information och anmälan till kördagen hittar du här:

Webinarie med Jessica Cruicksank

– författare till boken ”Ordinary Decipleship”

Målet med detta webinarie är att inspirera dig, utrusta dig, och välsigna dig i din tjänst. Både anställda och ideella ledare är varmt välkomna att delta! Vi har glädjen att få välkomna Jessica Cruicksank. Författare till boken "Ordinary Discipleship" och hon kommer att prata med oss ​​om hur våra hjärnor faktiskt är kopplade för transformation. Jessica har en examen i neuroeducation från Harvard Universitet och är passionerad för lärjungaskap och andlig formation.

Vi möts under enkla former. Tar tid för input, frågor och bön. Mer information och anmälan till webbinariet hittar du här:

Mark Cotterill

Bibelns dag den 21 januari 2024

Den 21 januari är det bibelns dag och temat för detta år är ”Öppna Bibeln för barnen!”

https://www.xn--bibelsllskapet-bib.se/anvanda/bibelns-dag/

Gör gärna något för att uppmärksamma detta i er kår eller verksamheter!

Alpha Blomstra

Blomstra är namnet på en satsning som Alpha gör och som handlar om att läsa bibeln tillsammans på enkelt sätt. En bra fortsättning på Alpha-kursen och ett sätt att nå ut till nya människor.

Alpha Sverige inbjuder till en träningsdag i Stockholm den 10 februari.

https://alphasverige.se/blomstra/

Inbjudan att medverka i enkätundersökning om arbetsrelaterad stress och ohälsa

 Sveriges kristna råd har blivit ombedda att sprida en enkätundersökning från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, då målgruppen för undersökningen finns bland SKR:s medlemskyrkors medlemmar. Enkäten gäller alltså den som är medlem i en kyrka och som har ett arbete.

Bakgrund

Myndigheten för arbetsmiljökunskap arbetar med ett regeringsuppdrag som syftar till att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress. Uppdraget ska ha särskilt fokus på kunskap om arbetsmiljö och vilken betydelse utsatthet till följd av etnisk tillhörighet, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning kan ha för individens hälsa. Inom ramen för detta uppdrag genomförs bland annat en enkätundersökning som du här tillfrågas att medverka i.

Om enkätundersökningen

Som deltagare i enkätundersökningen får du besvara olika frågor rörande din erfarenhet från din arbetsplats och din arbetsmiljö, men också om hur du generellt ser på frågor som har med det svenska arbetslivet och diskriminering att göra.

  • Deltagande sker helt anonymt.
  • All medverkan är helt frivillig.
  • Enkäten genomförs i samarbete med analysföretaget Novus.

Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara - vi hoppas att du kan tänka dig att avsätta denna tid, eftersom dina erfarenheter och upplevelser är mycket viktiga för oss.

För att komma till undersökningen klickar du här: https://url.quenchtec.net/bDeV5Gwl

Ansvarig forskare:

Martin Wolgast, Lunds Universitet

Martin.wolgast@psy.lu.se

/Sammanställt av Ewa-Marie Kihlagård på programsektionen