logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Information från Programkontoret - april 2024

Här publiceras delar av Programkontorets informationsbrev som kan vara relevanta för dig som medlem eller soldat att ta del av. Brevet kommer ut cirka en gång per månad och syftet är att berätta om saker som är på gång. 

Och ni, vem säger ni att jag är?

Vid ett tillfälle ställde Jesus en fråga till sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? (Matt 16:13 Bibel 2000)

Lärjungarna svarade att människor sa lite olika om vem Jesus var, några sa Johannes Döparen, andra Elia, Jeremia eller någon profet. Även idag svarar människor olika på den frågan. En del ser Jesus som en historisk person, några ser honom som en religionsgrundare eller bara en ovanligt vis lärare.

Vi kan använda mycket av vår tid på att fundera över hur människor i vårt samhälle och vår omgivning ser på Jesus. Det är viktigt och till nytta när vi utför vårt uppdrag. Men den viktigaste och mest avgörande frågan ställer Jesus strax efteråt:

Och ni, vem säger ni att jag är?

Hur vi svarar på den frågan kommer att avgöra både vårt nu och vår framtid. Både som enskilda och som Guds folk. Det kommer att avgöra hur vi i Frälsningsarmén klarar att leva i vår kallelse och hur stor påverkan vår tjänst har på andra människors liv.

Det finns några riktigt bra sätt att hålla relationen med Jesus levande och att behålla bilden av vem han verkligen är tydlig och klar i sitt liv:

  • Regelbundet läsa evangelierna. Där framkommer Jesus karaktär och person så tydligt genom det han säger och gör.
  • Regelbundet vara med Jesus. När vi ger tid och utrymme till personliga möten med Jesus kommer vi att lära känna Honom mer och mer.
  • Regelbunden gemenskap med andra troende. Bibeln säger att det bara är tillsammans med alla de heliga som vi kan lära känna djupet och bredden av Kristus (Ef 3:18) Vi behöver varandra för att lära känna Jesus!

Hur svarade Petrus på Jesus fråga?

Petrus svarade ”Du är Messias, den levande gudens son”

Gud själv hade bekräftat det i hans hjärta genom sin ande.

Det är vår bön och förhoppning att vi också ska svara på samma tydliga sätt.

/Markus och Ewa-Marie Kihlagård
Programchef och Biträdande Programchef

Logotype för Konferensen Torp 2024

Frälsningsarméns samling på Torp: Ett förvandlat liv!

Lördagen den 22 juni kl.10.30-12.30

Vi möts för att inspireras och utmanas i vårt gemensamma uppdrag. Kom och ta del av berättelser om förvandlade liv och goda exempel från Frälsningsarméns arbete. Vi lyssnar till vår samfundsledare Bo Jeppsson och får chans att samtala med varandra om möjligheter och utmaningar i vår tid. Vi får också tid att be för strategiskt viktiga områden i vårt uppdrag.

Efter samlingen kan du köpa fika eller lunch vid något av de caféer och matställen som finns på Torp och kanske fortsätta de goda och viktiga samtalen med några nya eller gamla vänner som också är på Torp.  Samlingen kommer att äga rum i tonårstältet på område 9.

För planeringen av samlingen behöver vi din anmälan senast den 8 juni.

Hoppas vi ses! Anmäl dig här

Dags för sommarjobbare och volontärinsatser?

Då är det dags att inventera ledar- och barnsäkerhet i verksamheten. Du ska, som ledare, ha full koll på Frälsningsarméns riktlinjer kring mötet med barn och unga- dvs se till att alla ledare och anställda som möter barn i FA-byggnader och/eller i aktiviteter har I Trygga Händer (ITH) som grund.

Samordna gärna i divisionen, ta fram behov, platser och åldrar så vi kan planera in kurser.

Det är inte valbart att avstå, så ta tid att inventera behov så du inte står där med ledare som inte kan utföra sitt jobb för att man inte gått kursen.

Låter det hårt?

Frälsningsarmén ser övergrepp som oacceptabelt och om vi alla lär oss att identifiera, reagera och agera utifrån de policies och rutiner som finns minskar risken för ledare och barn i våraverksamheter.

Vi som är ITH- instruktörer ska göra vårt bästa för att möta er i landet och utrusta och skydda er i detta.

Uppdaterad handlingsplan vid misstanke om människohandel

Nu finns en uppdaterad handlingsplan vid misstanke om människohandel. Du kan ladda ner handlingsplanen här. Läs igenom handlingsplanen och gå igenom den med dina medarbetare eller andra ideellt ansvariga. Skriv ut den och se till att handlingsplanen finns väl tillgänglig i er verksamhet. Vi kan alla vara med och identifiera, reagera och agera!

En grafisk handflata som gör stopptecken med texten I TRYGGA HÄNDER

Nya ITH instruktörer

Stort grattis till Angelica Ericson Fulgenio,  Lotta Lundell, Ylva Pettersson och Malin Brus som blivit ITH-instruktörer.

Vi är så glada att de ställt sig till förfogande! Vi behöver bli fler som kan åka ut och hålla kurser för barn- och ledarsäkerhet genom I Trygga Händer- metoden så om du känner kallelsen och får rekommendation av DC så kan du utbildas :) 

Mvh, Anna-Maria/ I Trygga Händer itryggahander@fralsningsarmen.se

Vart är vi på väg?

Möter du papperslösa, i asylprocess eller vill lära dig mer om arbetsexploatering eller att vara klimatflykting?

Omvärldsspaning av t ex UNHCR, Expo, Safe Havens och Asylrättscentrum.

Kyrkornas migrationsdagar hålls den 15-16 maj och är ett samarbete mellan Sveriges kristna råd, Studieförbundet Bilda och Sensus Studieförbund.

Se program på SKRs hemsida här

Frågor?

Kontakta Anna-Maria Tuftström, E-post: anna-maria.tuftstrom@fralsningsarmen.se

Information från musikrådet

Håll dig uppdaterad om vad som är på gång inom Frälsningsarméns arbete inom sång, musik och andra kreativa uttryck genom att regelbundet besöka musikrådet hemsida www.fralsningsarmen.se/musik

Inom kort är "Join the Crescendo forum" som vi har haft med i nyhetsbrevet tidigare. (anmälan görs på den ovan nämnda sidan)

Digital träff för ledare i sång- och musikgrupper och annan kreativ verksamhet måndag 15/4 kl. 21.00

Alla som har någon typ av ledarfunktion i grupper där man sjunger, spelar eller sysslar med andra konstformer inom Frälsningsarmén inbjuds nu till en ny omgång av "Join the Crescendo forum" den 15/4 kl. 21.00.

Detta är en digital inspirationsträff i samarbete med det engelska territoriets musikarbete (därav det sena klockslaget).

Samlingen och dess föreläsning hålls på engelska men när det blir dags för att samtala med varandra i mindre grupper kommer vi från Sverige att samlas i en egen grupp där vi kan prata på svenska.

Vänligen, Anders Beijer, Musikutvecklare, Frälsningsarmén i Sverige
Telefon: 073-914 82 16

UNG

Har du läst UNGs senaste nyhetsbrev? Där finns mycket bra information att ta del av!

Läs senaste nyhetsbrevet från UNG här

Alpha Sverige

Vid våra ledardagar i Stockholm hade vi besök av Alpha Sveriges nationella ledare Marie-Louise Nilsson som talade om hur vi kan vara en utåtriktad kyrka. Det blev till stor inspiration men också en utmaning. Alpha Sverige har en vision om hur vårt land kan ”återevangeliseras” där Alpha kan få vara ett viktigt redskap.

Alpha erbjuder regelbundet bra webinarier och andra resurser. Kolla gärna in vad de har på gång här

Tid för Guds fred

2025 bjuder kyrkorna tillsammans i Sveriges kristna råd in till Ekumeniska året. Då firar vi 100 år sedan det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925 – det som ärkebiskop Nathan Söderblom bjöd in till och som blev ett betydelsefullt avstamp för den moderna ekumeniska rörelsen. Vi uppmärksammar också att det är 1700 år sedan det första kyrkomötet i Nicea år 325. Då enades den tidiga kyrkan kring en bekännelse av den gemensamma tro som alltjämt bär Kristi kyrka.

Ekumeniska året 2025 kommer att bestå av somligt som äger rum nationellt och gemensamt. Men kyrkornas lokala enhetsarbete är den viktigaste byggstenen för meningsfull ekumenik. Därför vill vi – kyrkorna i Sverige – utmana varandra att under 2025 var och en på vår plats ta ett steg för fördjupat ekumeniskt engagemang, utifrån de förutsättningar som råder där vi befinner oss. Tid för Guds fred - Sveriges kristna råd

Programsektionens informationsbrev

Det är viktigt att du delar information från detta brev med dem det berör på er kår eller verksamhet. Nästa brev kommer ut i början av maj. Vi på programkontoret vill önska er alla nåd och frid från den helige Ande.

/Sammanställt av Ewa-Marie Kihlagård på programsektionen