logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Generalens nyårshälsning - En gång för alla

Guds omsorg för oss började med ett nytt förbund som började med korset. Detta fokuserar på vad Gud har gjort för oss och inte på vår egen strävan och ansträngning. Det är en ny början som föds när vi själva kapitulerar och vandrar med "en gång för alla Gud" som säger; "min nåd är tillräcklig för dig".

Kära vänner

Ett nytt år har alltid stor potential och de flesta av oss kommer att ägna lite tid åt att tänka på den okända framtid som väntar. Vi funderar över nyårslöften, vi överväger att "börja om" - en ny start eller att vända blad. I vissa fall finns det saker vi vill lämna bakom oss och det är lätt att tänka att mänsklig ansträngning kommer att göra skillnad. Varje år kommer rösterna: "skärp dig"; "du kan bättre"; "var inte så oorganiserad"; "fokusera på rätt saker". Det är inte alltid lätt att få en bra start!

Ofta när jag tänkt på all den ansträngningen och försökt hårdare, påminns jag om de gammaltestamentliga berättelser som handlar om människor som ständigt gör gigantiska ansträngningar för att ha en bra relation med Gud. Liksom dem försöker vi hårdare, vi strävar och vi utövar vår religion och hoppas att allt kommer att bli bra. Om det här låter som du och det är så du känner när du välkomnar 2023, har jag goda nyheter.

”Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud.”

Rom 6:10

Jag vill presentera er för 'En gång för alla Gud' (Rom 6:10: Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud). För vissa kan det vara ett nytt perspektiv men det har historia. Guds omsorg för oss började med ett nytt förbund som började med korset. Detta fokuserar på vad Gud har gjort för oss och inte på vår egen strävan och ansträngning. Det är en ny början som föds när vi själva kapitulerar. Så kliv in i det nya året med tillförsikt, inte det som kommer från din mänskliga ansträngning utan snarare från at

”Men Gud visar sin egen kärlek till oss i detta: medan vi fortfarande var syndare dog Kristus för oss.”

Rom 5: 8

Hebreerbrevet 9:28 säger: ’så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder…' Det inkluderar oss. Johannes 1:29 lyder: 'Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!' Det är min synd och din synd. I sanningen att Kristus dog en gång för alla finns också sanningen att han lever, och eftersom han lever kan vi också leva. När vi vandrar med Gud dagligen, låt oss ta till oss både det vardagliga och det andliga på ett sådant sätt att oavsett vad som kommer, förblir sanningen om Guds omsorg för vår räkning bergfast. Det betyder att vad som än kommer – om ekonomier fallerar, om hälsan utmanas, om våra planer omkullkastas, och även om det vi fruktar mest blir verklighet – är vi trygga i hans händer, fullt medvetna om hans omsorg.

På kapitulationens arena hänger en banderoll med texten: "Gud är med oss och han är trofast". På denna grundval kan vi varje dag under detta nya år närma oss som 'mer än erövrare' (Rom. 8:37), och i vetskap om att Kristus har 'övervunnit världen' (Joh. 16:33), eftersom hans nåd är tillräcklig och han är trofast. Rom 5: 8 sammanfattar detta: 'Men Gud visar sin egen kärlek till oss i detta: medan vi fortfarande var syndare dog Kristus för oss.' Det är klart! En gång för alla och för all framtid... och det förändrar allt. Må Gud rikt välsigna dig under hela 2023.

General Brian Peddle, Frälsningsarméns världsledare

Översättning: Kiki Broms

Ska vi be för dig?