logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Allt fler kvinnor söker hjälp med pornografin

På Frälsningsarméns sajt Starta Om kan människor som har ett porrberoende få hjälp till förändring. Här finns trygga kontaktpersoner att tala eller chatta med som självklart har tystnadsplikt. Hittills har de flesta som hört av sig varit män, men nu ser man en ökning av kvinnor som söker hjälp.

 I ett inlägg på Frälsningsarméns intranät sökte Christian Samuelsson, en av projektledarna för härom veckan efter fler frivilliga volontärer – kvinnor, som kontaktpersoner för den stora grupp just kvinnor som senaste tiden har sökt hjälp genom Starta Om.

— Det är både med glädje men också med sorg jag skrev inlägget på intranätet. Vi är enormt glada för att människor vill höra av sig kring sin kamp med pornografin och dess följder. Sorgen är att vi inser hur mycket pornografin förstör familjer och relationer i allmänhet, säger Christian Samuelsson.

Sista utvägen innan skilsmässa

Flera av de kvinnor som hör av sig har en partner som brottas med pornografi.

— De berättar om sin förtvivlan och ensamhet och vreden de känner mot sin partner och de kommer till oss med ett nödrop; ”Kan ni hjälpa oss? Ni är sista utvägen innan skilsmässa!”, berättar Christian.

Han tror att folk i allmänhet har börjat reflektera mer kring dessa frågor. Kanske har de senaste årens debatt gjort att kvinnor generellt vågar säga ifrån och sätta ner foten och uttrycka sin ilska mot sin partners beteende.

— Jag tror att fler och fler faktiskt börjar tycka att om deras partner ser på pornografi så är det samma sak som om partnern vore otrogen.

En del av kvinnorna ber sina män att höra av sig till Starta Om och söka hjälp för att bli fri från pornografin. Men Christian tror också att kvinnor börjar inse att de är själva är medberoende och att de också behöver prata av sig om de känslor de upplever när deras partner har surfat på nätpornografi. 

Kvinnor som själva missbrukar porr

Några av de kvinnor som hört av sig brottas själva med pornografi. Ofta unga tjejer med tvångsmässig onani och porranvändande.

— De kämpar med en stor skam inför sitt beteende, kanske extra mycket om de också har en tro på Gud och är aktiva inom kyrkan. De tar ett stort och modigt steg genom att höra av sig till oss och be om hjälp, säger Christian.

Samtalen bygger på ett förtroende

I stödsamtalen försöker Christian och hans medarbetare först och främst att uppmuntra de som hört av sig, och berömmer deras mod att de vågat söka hjälp. Sedan försöker de bygga upp ett förtroende med personen. Man är noga med att kvinnliga medarbetare och volontärer tar samtalen från kvinnorna.

— Vi försöker också uppmuntra kvinnorna att inte ha sina män som någon slags själavårdare eller psykolog utan att de ska uttrycka sin smärta och sina känslor när de samtalar med oss, säger Christian.

— I flera fall där kvinnans man porrsurfar har kvinnan som sökt hjälp väldigt lite förtroende för sin partner så det mesta vi gör är att lyssna och bara finnas till. I början försöker vi undvika ”goda råd", sen när vi har fått deras förtroende, försöker vi leda dem vidare med öppna frågor så de själva får komma fram till sitt eget svar. 

Till vänster: Omslaget av boken "DET DÄR...som ingen vill prata om". Till höger: Till vänster: Omslaget av boken "DET DÄR...som ingen vill prata om". Till höger: Christian Samuelsson som tillsammans med fyra medskribenter skrivit "DET DÄR...som ingen vill prata om". Christian tittar in i kameran och ler.
Christian Samuelsson och fyra medskribenter ger ut en bok om deras kamp mot porrmissbruk. "DET DÄR...som ingen vill prata om" innehåller även samtalsfrågor att använda i församlingen, bibelhänvisningar, information och råd. Foto: Jonas Nimmersjö

Vill du hjälpa till som samtalsresurs?

Fram tills nu har de flesta som sökt hjälp genom Starta Om varit män, vilket har resulterat i att de flesta volontärer som är kontaktpersoner till dessa också är män. Om du är kvinna och vill stötta upp genom samtal eller mejl så hör av dig till christian.samuelsson@fralsningsarmen.se 

Sexuell hälsa och frihet

Sajten Starta Om har vuxit fram ur ett behov att hjälpa individer som upptäckt sitt porrberoende  och som vill förändras. Här finns som sagt trygga kontaktpersoner att tala eller chatta med, människor som kan skapa förtroende och som självklart har tystnadsplikt. På sajten vill man också lyfta fram det positiva och informera om sexuell hälsa och frihet.

Genom att bidra med kunskap om pornografins effekter på konsumenten men också på samhället vill man lyfta upp frågor kring nätporr och uppmuntra till samtal och gemenskap i forumet

Praktiska verktyg erbjuds också till de som söker hjälp att sluta titta på nätporr tillsammans med en möjlighet att starta om.

Berättelser om frihet från pornografi i bokform

Den 3 september släpps en bok där Christian Samuelsson och fyra andra personer berättar om sin frihet från pornografi. Håll utkik om mer information kring boksläppet på startaom.se

Text: Charlotte Ander