Forum

Denna plats är till för dig som har frågor och funderingar kring nätpornografi

men även för dig som är fast i nätpornografikonsumtion och vill ha stöd.

Syftet är att förespråka sexuell hälsa och ge utrymme för samtal.

 

Riktlinjer och Ordningsregler

Riktlinjer 

  • Skriv personligt. Skriv så personligt du bara kan. ’Jag känner att…’ ’Min resa…’ ’Jag tycker det är svårt med…’ Det kan vara svårt men det hjälper samtalet.
  • Religionsfrihet. Starta Om är till för alla, religiös eller inte, men skapat på kristen grund. Du får gärna berätta om hur din tro har hjälpt dig men tänk på att alla kanske inte delar den tron när du kommenterar på andra.
  • Respekt och uppmuntran. Fundera på avsikten men en tråd eller kommentar. Låt all kommunikation vara uppbyggande och stöttande.  Skriv inget som du inte skulle vilja få skickat till dig och ge de kommentarerna du hade velat få.
  • Fokus.  Syftet med forumet är att förespråka sexuell hälsa. Ta gärna upp vad som helst, så länge det relaterar tillbaka till din vandring mot det målet.   
  • Att vara anonym. Många besökare vill vara anonyma. Ha därför detta i åtanke och skydda varandras anonymitet.

Ordningsregler 

  • Noll tolerans på diskriminering. Forumet är till för alla. Det är inte ok att prata illa om någon baserat på deras; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Dela inte olämpligt innehåll. Att dela länkar till nätporr, bilder, NSFW eller dylikt är självklart inte ok. Det tas bort omedelbart.
  • Ingen marknadsföring. Marknadsföring som är orelaterat till målet, eller repetativ.

Om något inlägg inte följer ordningsreglerna kommer det att tas bort av administratören. Användaren blir då varnad och får en prick. Efter tre prickar blir användaren avstängd i en månad. Om det fortsätter blir användaren avstängd. Om du har frågor kontakta gärna kontakt@startaom.se