Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Stridsropets ledare - De goda nyheterna

Vi firar påsk därför att det är en demonstation av Guds kärlek till oss och samtidigt det sätt på vilket Gud återupprättar vår brutna kontakt med honom. Vi behöver inte se på oss själva eller försöka drömma ihop svar. Genom Jesu död och uppståndelse har Gud försonat oss med sig själv.

Stridsropet nr 2 - 2019

Abort! Etnicitet i svenska skolor! Judehat! Klimatförändring! Konvertiternas asylansökningar! Psykisk ohälsa! Sex och samlevnad i förskolan! Spelreklam! State-of-the Union-tal i USA! Valkampanj i Israel!

Dåliga nyheter

Dessa teman har fått stor uppmärksamhet i nyheterna. Det skrivna pekar på våra utmaningar som individer, samhälle eller mänsklighet. Mycket av mediernas nyheter är negativa.

När jag tar till mig den nyhetslavin som slår emot oss från alla håll, påminns jag om texten i en poplåt: ”Det är förståeligt om vi blir litet konfunderade. Det är som bäddat för trassel, bara att titta på klockan-sex-nyheterna”. År 1974 skrevs sången ”Se på dina drömmar” och sjöngs av en av mina favoritsångare, Karen Carpenter.

Liksom många av hennes sånger har också denna en melankolisk ton. Sångförfattaren ger rådet att motverka den hårda verkligheten i en värld fylld av dåliga nyheter, med en fantasivärld, mina drömmars värld, i det svaga hoppet om att drömmarna kan bli sanna. ”Sluta se på verkligheten där ute. Se inåt på dina egna fantasier.” Melodin är vacker men sammankopplas med ett budskap utan hopp.

Känslan av hjälplöshet hotar att överväldiga oss

Denna utgåva av Stridsropet distribueras strax innan kyrkan firar minnet av den största nyhet världen någonsin mötts av. Påsken är Guds lösning på det problem Karen Carpenter sjöng om. Texten i sången stämmer: Vi blir konfunderade av nyheterna och vi störs av allt som inte alls är bra. När vi ser tillsynes oöverstigliga problem, hotar vår känsla av hjälplöshet att överväldiga oss. Ofta hittar vi otillräckliga lösningar därför att vi gör det sången råder oss till. Vi ser in i oss själva för att finna lösningar i våra egna begränsningar.

Här är de goda nyhe­terna

De goda nyheterna är att Gud älskade världen så mycket att han gav en slutgil­tig lösning på mänsklighetens största ut­maning, vår brustna relation med Gud. Påskens budskap är att Gud grep in! Jesus dog på korset och uppstod från dö­den. Tagen ur sitt sammanhang har inte berättelsen om Jesu död och uppståndel­se någon mening. När Paulus skriver till de kristna i Korinth om Jesu korsfästelse, säger han att den är “en stötesten för ju­darna och en dårskap för hedningarna” (1 Korinthierbrevet 1:23).

Kommendör Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige

Vi firar påsk därför att det är en de­monstation av Guds kärlek till oss och samtidigt det sätt på vilket Gud återupp­rättar vår brutna kontakt med honom. Vi behöver inte se på oss själva eller försöka drömma ihop svar. Här är de goda nyhe­terna: Genom Jesu död och uppståndelse har Gud försonat oss med sig själv. Det ger oss den grund vi bygger ett bättre och stabilare samhälle på därför att det hjäl­per oss att behandla varandra bättre. Är inte detta goda nyheter?

/Kommendör Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Skriv ut