logotype
Hjälp människor i akut utsatthet - ge en gåva nu

Sociala Dagar 13-15 september 2023

Nu har Sociala Dagar 2023 genomförts

Här kommer länk till utvärdering av arrangemanget (kommer även via mail till alla deltagare)

https://forms.office.com/e/i83uMneMd1

 

Tack för att du bidrar med din feedback.

Vi vill ha ditt svar senast 6/10

 

---------------------------------------------------------------

Välkommen till inspirerande Sociala dagar 2023 - att stanna upp och slipa verktygen.

 

Temat för dagarna är människovärde och mänsklig värdighet.
Inbjudna gäster är Hans Swärd (professor i socialt arbete) och Emanuel Karlsten (journalist).

 

Arrangemanget vänder sig endast till anställda inom Frälsningsarmén (ansvarig för någon del av kårens sociala arbete/kaplan/rektor för en förskola/verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef på en social institution/verksamhet)

 

Sociala dagarna 2023 kommer att hållas på Frälsningsarmén i Malmö, Gråbrödersgatan 9, 211 21 Malmö.

 

Här finner du en inbjudnings-affisch : Sociala Dagar 2023 Inbjudan

 

För frågor kontakta dc-socialt@fralsningsarmen.se eller per-uno.aslund@fralsningsarmen.se

 

För mer information/program/anmälan se längre ner på sidan.

Anmälan till Sociala Dagar 2023

Sista anmälningsdag till arrangemanget var 18 augusti så anmälningsformuläret är nu stängt, kontakta dc-socialt@fralsningsarmen.se för frågor

Program för Sociala dagarna

PROGRAM Sociala Dagar (uppdaterat 2023-09-08)

Presentation av gästerna vid Sociala Dagar 2023

Emanuel Karlsten

Hans Swärd 

 

Dessa seminarier kommer att hållas under Sociala dagarna:

Seminarie 1: HBTQI

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Den som arbetar inom vård och omsorg behöver ha kompetens om hbtqi-personers livsvillkor för att kunna ge ett gott bemötande och kunskapsbaserade insatser.
Kvalitetssäkra arbetsplatsens arbete med inkludering genom en hbtqi-certifiering. Certifieringen ger er utbildning och verktyg för bättre arbetsmiljö och bemötande. Syftet med utbildningen är att medarbetarna ska få ökad kunskap om hbtqi-normer, diskriminering och konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer

Föreläsare: Christoffer Smitz Nilsson

Bild på Christoffer Smitz Nilsson

Seminarie 2: Starta Om

Starta Om är Frälsningsarméns stödarbete mot porrberoende.
Seminariet handlar om nät porrens effekter på individen, kyrkan och samhället. Det handlar också om vägar ut ur beroende.

Att konsumera stora mängder nät porr har visat sig påverka konsumentens allmänna välmående negativt. Allt från att självbilden och självkänslan påverkas till att man upplever sig fast i sin konsumtion.
Porrindustrin har en inverkan på efterfrågan av sexuella tjänster; prostitution och människohandel.
Starta Oms vision handlar om att bli fri och att bli upprättad genom kunskap och gemenskap.

Föreläsare: Johanna Lindhult 

Bild på Johanna Lindhult

Seminarie 3: Den nya utsattheten

Allt fler tvingas söka hjälp för att klara sina mest grundläggande behov: mat, kläder, hyra och mediciner. Det är inte rimligt att de mest utsatta i samhället ska dra det tyngsta lasset när priserna skenar.
Enligt en rapport från det europeiska fattigdomsnätverket – European Anti Poverty Network (EAPN) – från 2018 lever hela 1,8 miljoner människor i Sverige i det som benämns ”risk för fattigdom och social utestängning”. Många svenskar lever helt enkelt farligt nära fattigdomsgränsen, då det inte längre är möjligt att betala för det mest grundläggande.
Redan nu märks ett ökat tryck på Frälsningsarméns kårer (kyrkor) och hjälpcenter. När priserna på framför allt mat, el och bränsle rusar i höjden blir situationen snabbt akut för många. Från att tidigare ha levt på marginalen tippar gungbrädan plötsligt över – åt fel håll.
Hur möter vi i Frälsningsarmén denna utmaning?

Föreläsare: Officer Per-Uno Åslund

Bild på Per-Uno Åslund

Seminarie 4: Funktionshinder, Funktionsnedsättning, Funktionsvariation - hur möter och inkluderar vi alla människor

Alla människor är skapade till Guds avbild och är lika till sitt egenvärde. Frälsningsarmén värdesätter mångfald och vinnlägger sig om att bemöta alla människor med värdighet och respekt.
Många människor världen över upplever diskriminering till följd av funktionsnedsättningar. Det är en verklighet som handlar om allt från stigmatisering eller negativ attityd till djup ingrodd och systematisk utestängning. Frälsningsarméns svar är att sträcka sig längre än de nationella minimikraven och göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att vara fullt inkluderade och att få blomstra.
Seminariet handlar om hur vi kan bli bättre på inkludering i våra verksamheter.

Föreläsare och expert: Officer Mackan Andersson

Bild på Mackan Andersson

Seminarei 5: När det som inte får hända händer

Plötsligt står du där, med en oro och en aning eller med fullbordat faktum, det som inte får hända har hänt, här hos oss. Övergrepp sker överallt, även hos oss. Vuxna mot vuxna, barn mot barn, vuxna mot barn…
Hur gör jag nu? Vart vänder jag mig? Vem ger mig stöd?
Kunde det förhindrats?

Här får du möjlighet att samtala kring hur du och din arbetsplats kan förebygga och hantera övergrepp mot barn (och utsatta vuxna) utifrån Frälsningsarméns barnrättsperspektiv och ITH-metod att ”identifiera, reagera och agera” och uppdaterade riktlinjer. Om förtroendekriser, medberoende och mod och stödfunktioner. 

Innehåll:

  • Grooming – tecken och förebyggande
  • Riktlinjer vid misstanke om övergrepp
  • Riktlinjer när övergrepp skett

Barn och unga som vistas i våra verksamheter skall vara i trygga händer.


Föreläsare: Officer Anna-Maria Tuftström

Bild på Anna-Maria Tuftström

Information om logi

Var och en ordnar logi själv.

Rabatter på hotell:

Klicka på denna länk, Frälsningsarmén för 15% rabatt på Elite Hotel Savoy i Malmö

Deltagarnas kostnad för arrangemanget

Deltagarens resa och logi betalas av respektive kår/verksamhet.