logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Internationell kår startad i Stockholm

Första januari startade Frälsningsarméns internationella kårplantering vid Fridhemsplan i Stockholm. Den leds av Tomas Samuel som också arbetar på EU-centret i samma byggnad. På så vis kan de som kommer till centret också erbjudas en kyrka, ett andligt hem och en familj.

Vid Fridhemsplan i Stockholm finns Frälsningsarméns EU-center som tidigare samsades med Kungsholmskåren i lokalerna. Vid årsskiftet gick Kungsholmskåren samman med Kår 393 på Södermalm och därefter startades Sveriges internationella kårplantering. Den kallas så och inte kår eftersom ett antal kriterier, såsom ett visst antal medlemmar, ännu inte är uppfyllda.

Tomas Samuel som är kaplan och rådgivare vid EU-centret är nu kåransvarig för den nya församlingen. Den 22 november hölls en ceremoni med anledning av detta och Tomas och hans fru Nancy invigdes då också till soldater. De är från Egypten och har muslimsk bakgrund.

— Jag tänkte att eftersom vi har ett EU-center här med människor från olika länder så borde vi ha en kår med en internationell inriktning, säger Tomas.

— Många som kommer till centret har ingen kyrka att gå till och vi behöver ge dem andlig hjälp också, fortsätter han.

Från många olika länder

Till EU-centret kommer omkring 100 gäster varje dag för att äta, duscha och få coaching och rådgivning gällande arbete och hälsa och den som vill kan få andlig rådgivning. Flertalet eu-migranter kommer från Rumänien men många har ursprung i Polen, Ukraina, Nigeria, Ghana eller Marocko. Bland dem finns potentiella medlemmar till den internationella kårplanteringen. Sju arabisktalande elever går nu soldatskola och är i rekryteringsprocessen för att förhoppningsvis invigas till frälsningssoldater i april.

Redan finns några grupper som håller igång, främst via Zoom. Lärjungaskolan för arabisktalande har 18 elever och före pandemin var de 30 stycken. En engelsktalande kvinnogrupp på tio personer har ursprung i bland annat Afrika, Sydamerika, Rumänien, Syrien och Afghanistan. Den finns i syfte att stötta kvinnorna som har tuffa livserfarenheter i bagaget och längre fram är de också välkomna att delta i lärjungaskolan.

”Lärjungaskap är en livsstil”

Tomas Samuel nämner vikten av att just lärjungaskapet präglar en församling och därför bör bibelundervisning med mera ha en framträdande roll. Han citerar bibelordet i Matteusevangeliet 28:19, missionsbefallningen där Jesus säger: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!...”

— Utan lärjungaskap skulle vi ha kristna som säger sig ha en tro på Gud men som inte lever i enlighet med Bibeln. Lärjungaskap är en livsstil, att leva sitt liv som om det var Jesus som levde genom dig, förklarar Tomas Samuel.

— Det handlar om att lära känna Gud personligen och om att ta av sig masker och våga vara äkta, fortsätter han.

Nancy Samuel kommer att ansvara för en söndagsskola för arabisktalande barn i åldern 4-7 år, förhoppningsvis med start efter påsk. Även undervisning på engelska finns i planerna för barnen.

— Nancy brukar säga att söndagsskolan inte är kyrkan av imorgon, den är kyrkan av idag men morgondagens ledare, säger Tomas Samuel.

— Vi måste ta oss an barnen och inte vänta tills de fyllt 15 år, fortsätter han.

Samarbeten för utveckling framåt

Internationella kåren har ett visst samarbete med kåren i Vårby gård där det samlas en hel del nysvenska ungdomar till Football for all och Lifeclass under ledning av Gabriel Tshidimu. Tomas Samuel kan skicka dit killar han möter medan Gabriel Tshidimu kan hänvisa sina elever till lärjungaskolan vid Fridhemsplan.

— Vi kårer behöver arbeta tillsammans och hjälpa varandra att utvecklas och gå framåt, understryker Tomas Samuel.

Han ser en fördel i att han nu både arbetar på EU-centret och ansvarar för den internationella kårplanteringen. Därmed vet han vad som är på gång i båda verksamheterna och kan enkelt bjuda in centrets besökare till gudstjänster och andra samlingar. Han hoppas även på att bygga relationer med Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla och att hitta vägar att stötta varandra. Där träffas kvinnor från olika länder som befinner sig i asylprocess.

Bibelskola och lärjungaskola på arabiska

Tomas Samuel har ett flertal grupper i åtanke som han vill starta upp så småningom. Bland annat ledarskapsskola på engelska och arabiska, liksom bibelskola på de båda språken. I april har man förhoppningsvis kommit igång med lovsångsgudstjänster på engelska. Vidare hoppas Tomas Samuel att både bibelskolan och lärjungaskolan på engelska och arabiska får bli koncept inom Frälsningsarmén i Europa.

— Jag har frågat mig varför vi inte har stora arabiska grupper i alla länder inom Frälsningsarmén, säger han och påtalar att det behövs då Frälsningsarmén saknas i många av de arabisktalande länderna.

Han har själv varit med och utformat ett material till en bibelskola på arabiska inom Frälsningsarmén här i Sverige och nu har en internationell församling i London efterfrågat det.

”Om du kommer till Stockholm finns ett hem här”

Tomas Samuel

Tomas Samuel erkänner att han ibland har känt fruktan beträffande det ansvar det innebär att leda kårplanteringen. Och den största utmaningen i allt detta menar han är att plantera en församling mitt under rådande pandemi och att få alla att känna sig hemma.

— Det är inte enkelt och det är mycket vi vill göra men vi får fokusera på kraft ifrån den helige Ande. Gud leder och vi vill bli använda av honom, säger han.

— Jag hoppas att vi i slutet av året kommer ha en stor, stabil familj i den internationella kårplanteringen. Att folk förstår att om du kommer till Stockholm så finns det ett hem här, understryker han.

Han berättar att de människor som finns i verksamheten har kontakt med varandra dagligen i Whatsapp-grupper, förutom att de träffas och sjunger lovsång, äter ihop och delar livet med varandra.

— Vi hjälper den som har problem och ber för varandra precis som i en familj, påpekar Tomas Samuel.

— I ett hem finns inga masker eller någon lathet. Alla bidrar med det de kan och vi är ett hjärta och en vision, avslutar han.

Text och foto: Teresia Jansson