Mysig kyrka med festlig stil 

Undret att tillhöra en gemenskap upplever vi genom att vi kan samlas och känna en tillhörighet i Jesus Kristus, trots att våra liv annars kan te sig så olika. Vår lokal är en gammal biograf, som på 1940-talet gjordes om till gudstjänstlokal. Den glamorösa atmosfären ger en festlig känsla åt våra samlingar. Här på vår scen är vi alla stjärnor – alla sedda och älskade.

> Läs mer om våra samlingar

Inkluderande gemenskap sedan 1865

Vår kyrka grundades i England år 1865 för att nå ut till fattiga människor, som på grund av social misär inte kunde gå till kyrkan. På 2000-talet är vår idé fortfarande att vara en kyrka som anstränger sig för att inkludera alla. Men ibland kan det svårt att acceptera olikheter - det är därför exkludering ofta sker. Kanske kan du hjälpa oss att bli en ännu mer välkomnande?  

Social nöd finns även i dag

Även i vår tid finns en utbredd social utsatthet. Många mår psykiskt dåligt eller har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Gemenskapen på kåren kan ge vara läkande att ge hopp. I ett trångbott Stockholm kan kåren fungera som det trygga ”extra vardagsrummet”, där vi kan hjälpa och stötta varandra och vara tillsammans. Här kan vi finna kraft att möta vardagen.

Engagera dig som medlem eller volontär

För dig som är intresserad av att fördjupa din relation med kåren finns goda möjligheter. Det finns många olika samlingar och aktiviteter för hela familjen och för seniorer. Du kan bli medlem, volontär eller, om du vill, avge ett soldatlöfte. Ett bra steg att börja med är en kurs i kristen tro eller bibelstudier.
Som medlem i kåren är du med och skapar kyrkan med ditt engagemang och din kreativitet. 

> Ny i kyrkan