logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarmén länkar samman hjälpinsatser

Personer i utsatthet behöver få hjälp att hitta rätt. Det menar ansvariga för Frälsningsarméns sociala arbete i Stockholm, som medvetet arbetar med aktiva länkningar. Då kan man ge rätt stöd på rätt plats och samtidigt utnyttja varandras kompetens.

Frälsningsarmén i Stockholm möter mängder av människor i social, fysisk och psykisk utsatthet. Ofta vandrar de runt på olika ställen för att få hjälp. Ibland har de svårt att hitta rätt. Hur ska man behålla personer i sin verksamhet eller kår för att ge dem bättre stöd? Samarbete är en av nycklarna, menar Bodil Nilsson, verksamhetschef på Frälsningsarméns sociala center, Carolina Nilsson, kårledare på Söderkåren och Daniel Back, ansvarig för det sociala arbetet på Templets kår.

Utsatta vana att bollas mellan instanser

sociala centret stiger antalet hjälpsökande och då är det enligt Bodil viktigare än någonsin att hålla fast vid sina rutiner. Långsiktig hjälp kräver att man följer personen längs vägen. Förtroende byggs ute i kaféet, sedan bokas tid hos kuratorerna. Gästerna befinner sig i hemlöshet, missbruk eller psykisk ohälsa och är vana att bli bollade mellan olika instanser. Därför behöver de bli ordentligt uppfångade, omhändertagna och länkade.

— Vi vill kunna hjälpa så många som möjligt på bästa sätt, men kan inte göra allt för alla. Därför håller vi oss à jour med vad kollegorna inom Frälsningsarmén gör. De är professionella inom sina respektive områden och har rätt kompetens, säger hon.

Aktiva länkningar gör hjälpen tryggare

Aktiva länkningar innebär att personer med en problematik som inte kan bemötas på sociala centret hänvisas till exempelvis Söderkåren, Templet eller EU-centret. Det kan handla om någon som är under 18 år, inte befinner sig i vare sig missbruk eller hemlöshet, har småbarn med sig eller saknar svenskt medborgarskap. Bodil poängterar att man inte bara skickar iväg personer utan ser till att tillsammans ringa, mejla eller ta reda på information.

— Till Templet hänvisar vi om man till exempel är äldre och ensam. Vi ringer Daniel Back och hans medarbetare och berättar att personen är på väg. De kan få en matkupong för att hämta en matkasse där istället för hos oss och en biljett till tunnelbanan. Sedan får vi återkoppling på hur många av våra kuponger som använts, säger Bodil.

Söderkåren möter stora ekonomiska behov

Kårledare Carolina Nilsson på Söderkåren är socionom i grunden och har en förståelse för den problematik som centrets gäster brottas med. Runt 95% av besökarna har ekonomiska behov. Kåren kan bara hjälpa under en begränsad tid då de medel som delas ut är de som samlats in vid julgrytan och via fonder och stiftelser.

— Vi försöker alltid lista ut var bästa hjälpen finns. Är personen i missbruk och hemlöshet hänvisar vi till sociala centret eftersom deras kuratorer har kompetensen och ett upparbetat nätverk. Andra hänvisar vi till EU-centret, Akallas kvinnocenter eller till Templet, om inte den bästa hjälpen finns hos oss, säger Carolina.

Kårgemenskap helande för familjer

De hjälpsökande ringer ofta via Söderkårens egen råd- och stödtelefon, dit människor med olika sociala och existentiella behov kan höra av sig. Kårens har i sitt nätverk 20-30 familjer i utsatthet som man stöttar en tid på väg mot egen försörjning. Familjerna behöver ofta mer än bara ekonomisk hjälp och bjuds med till utflykter, gudstjänster, ungdomssamlingar och andra aktiviteter.

— Det är viktigt att det sociala arbetet på Söderkåren inte blir en verksamhet för några få. Uppdraget är ju också att erbjuda en kristen gemenskap, som kan bidra till helare liv för familjerna.  Och när någon lyckats komma vidare i livet sprider det sig alltid var hjälpen finns, fortsätter Carolina.

Byggnaden där Söderkåren ligger. På byggnaden står det "Frälsningsarmén" ovanför entrén.
Söderkåren ligger på Hornsgatan 98 i Stockholm. Foto: Jonas Nimmersjö

Naturlig koppling genom gudstjänstliv

Vid Templet på Östermalm delas varje vecka ut hundratals matkassar, fika eller matlådor av Daniel Back, hans medarbetare och många volontärer. Här strävar man också att efter att ge hjälp till självhjälp. Samarbete mellan verksamheterna avlastar helt klart trycket, menar Daniel.

— Kommer personer i hemlöshet eller som hotas av vräkning hänvisar vi till sociala centret. De fungerar ju mer som en institution med stor kompetens inom de frågorna och fler anställda, säger Daniel.

Kåren bjuder även in till flera typer av gemenskaper, såsom äldregrupper, bibelstudier, gudstjänster och utflykter. Sociala centrets kaplan Anna-Lena Hjerpe kan besöka Templet på söndagar, dagledigträffar och olika aktiviteter. Daniel håller i sin tur regelbundet i gudstjänster hos dem.

— Vi hjälper även till med fondsökning dit andra kårer hänvisar besökare att boka in sig. Vi försöker bygga broar hela tiden, säger Daniel.

Tar vara på varandras kunskap

Inte bara praktisk hjälp utan också kunskap delas mellan Frälsningsarméns sociala verksamheter. Det kan till exempel handla om fortbildningar och föredrag kring ekonomiska prövningar eller fondsökningar. Samarbete sker även med samtalscentret Eken och Frälsningsarméns center för människohandel och arbetsexploatering, Safe Havens.

Enkla samarbeten är ofta lättare än att krångla till det, menar de tre. Som nu i julas då ansökningar och utdelningen av julgåvorna fördelades mellan sociala centret, Söderkåren, Vasakåren och Templet.

— Fyra personer samordnade flera hundra utdelningar och det krävdes bara telefonkontakt mellan oss för att hantera ansökningarna. Så smidigt! undertryker Bodil.

Gemensam uppsökande verksamhet

Nu i april började återigen sociala centret arbeta uppsökande med egen buss, för att nå personerna i utsatthet runtom i Stockholm. 

— Efter att ha gjort det här mest på egen hand kommer vi att dela på ansvaret. Vi vill visa på hur väldigt många sidor det finns inom Frälsningsarmén - och så mycket kompetens, avslutar Bodil Nilsson.

Text: Carina Tyskbo