logotype

Socialt arbete med stor bredd

Det finns inget vaccin mot utsatthet, därför fortsätter vi arbeta. Behoven av hjälp tycks oändliga i vårt land. Allt fler befinner sig i akut hemlöshet, lider av olika slags missbruk, den psykiska ohälsan bland unga ökar och substansberoendet går ner i åldrarna. Vi möter kvinnor som varit utsatta för våld i nära relation, det inkluderar hedersrelaterat våld och människohandel, Frälsningsarméns breda sociala arbete kan göra skillnad.

Frälsningsarmén är en kyrka med ett brett socialt arbete som riktar sig till människor som har det svårt på olika sätt. Grunden till utsatthet är ofta fattigdom, som i sig kan höra ihop med psykisk eller fysisk ohälsa och ibland med alkohol-eller drogmissbruk. Dessutom påverkar corona-pandemin dessa utsatta grupper extra hårt.

Stödet till personer i hemlöshet

Stödet till personer i hemlöshet handlar bland annat om nattlogi på ett akutboende samt långsiktiga stödboenden där man får hjälp att ta tag i missbruk, psykiska problem och ekonomiska svårigheter. På de sociala dagcentren erbjuds mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd och även rådgivning, samtal och gemenskap. Akuta insatser, proaktivitet och långsiktighet går hand i hand. Läs mer om våra stödboenden och härbärgen här

Utsatta kvinnor får hjälp och stöd

Frälsningsarmén har sedan rörelsen grundades arbetat för människor som har det svårt. I stor utsträckning har fokus varit på de utsatta kvinnorna, något som dessvärre fortfarande är nödvändigt. De utsatta kvinnor vi möter i våra verksamheter idag behöver bemötas och få hjälp på olika sätt. Läs mer här om hur vi hjälper utsatta kvinnor

24 000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet

En ökad andel yngre människor, kvinnor, pensionärer, utlandsfödda och papperslösa lever i akut hemlöshet. Fler söker hjälp på Frälsningsarméns akutboenden, institutioner eller kårer. De som söker hjälp lider av en större psykisk ohälsa och far mer illa än tidigare.

— Det mest anmärkningsvärda är att 24 000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet, detta trots att Barnkonventionen lyfter fram barns rätt till en skälig levnadsstandard. Att det dessutom är så många fler utlandsfödda som lever i hemlöshet är tecken på ett dåligt fungerande integrationsarbete, säger Per-Uno Åslund, metodstödjare för sociala institutioner och förskolor på Frälsningsarmén.

Allt fler ekonomiskt utsatta familjer

Allt fler barn lever i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige. Mest utsatta är barn till ensamstående föräldrar, unga föräldrar, föräldrar med utländsk härkomst och asylsökande. Dessa barn blir oftare utsatta för mobbning, når sämre resultat i skolan och saknar meningsfull fritids-sysselsättning. Allt fler av de unga oroar sig för familjens ekonomi.

Människohandeln i Sverige

Runt om i vårt land finns människor som lurats till Sverige för att hamna i prostitution, tiggeri och arbete under slavlika förhållanden. Människohandel är en marknadsdriven kriminell bransch som bygger på principerna om utbud och efterfrågan via makt, bedrägeri eller tvång. Navet är efterfrågan på billig arbetskraft och sexuella tjänster. Fattiga, asylsökande, papperslösa och ensamkommande unga är särskilt utsatta.

Frälsningsarméns arbete mot människohandeln

—Sedan år 2014 har Frälsningsarmén i Sverige tagit ett nationellt helhetsgrepp för att arbeta mer strategiskt mot människohandel. Vi kommer att fortsätta jobba mitt i hopplösheten men genom en allt större proaktivitet i påverkansarbete och kapacitetsbyggande partnerskap över hela Europa så har vi klivit fram i vårt aktörskap, säger Madeleine Sundell, människorättsjurist och Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel. Läs om vårt arbete mot människohandel.

Förebyggande arbete sker genom information, utbildning och opinionsbildning gentemot och tillsammans med allmänhet, organisationer, myndigheter, företag och politiker. De utsatta får hjälp genom till exempel uppsökande verksamhet på öppna sociala center, traffickingcenter och skyddade boenden. Här erbjuds till exempel samtalsstöd, juridisk rådgivning, rehabilitering och terapi. Det också viktigt med återintegrerande insatser, via utslussning och eget boende, för att kunna komma tillbaka in i samhället efter ett liv som utsatt.

EU-projektet Safe Havens har stärkt Frälsningsarméns kapacitet att förebygga och motverka människohandeln runtom i Europa. Under 2016 och 2018 har vi stärkt upp olika trygga tillflyktsplatser så kallade "safe havens". Det är platser där utsatta och människor i riskzon får råd och stöd och perspektiv på sina rättigheter för att komma ur exploatering och hitta trygga framtidsalternativ. Just nu visar vi på flera orter i landet dokumentärfilmen "Safe Havens" om vårt arbete mot människohandel i Europa. Inbjudna är bland annat politiker, polis, socialtjänst, kyrkor och media, för att få en så stor spridning av detta som möjligt, säger Madeleine Sundell.

På detta och flera andra sätt blir Frälsningsarméns breda sociala arbete en upprättelse för människor och en möjlighet att få äga sina egna liv och livsvillkor- ett sätt att sprida ljus i mörkret. Det finns ett stort hopp och genom tid och tillit återerövrar vi människovärdet och möjliggör självständiga liv i frihet.

2019 startade Frälsningsarmén en treårig kampanj mot människohandel som ska genomföras i 28 europeiska länder.

Missbruksvård

Människor med alla typer av missbruk får hjälp hos våra institutioner och i öppenvården. Vi har idag behandlingshem och boende med stöd på flera platser i landet. Redan när Frälsningsarméns behandlingshem Kurön startade för hundra år sedan, hade vi under ett tjugotal år hjälpt människor att bekämpa sitt alkoholmissbruk. Läs mer här om vår missbruksvård

Hur Frälsningsarmén hjälper ekonomiskt utsatta

Frälsningsarmén erbjuder utsatta ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort på mat och hjälp med att täcka vissa utgifter. Idag driver Frälsningsarmén verksamheter för barn och unga på omkring 50 orter. Kollon, fritidsaktiviteter till låg kostnad, scouting, tjejkvällar, pyssel och orkesterverksamhet, öppna förskolor och stödboenden, utflykter och fotbollsträning är några exempel. Läs mer om vårt arbete för barn, unga och familjer här.

Psykisk ohälsa ökar

Sveriges befolkning generellt lever i materiellt välstånd. Men på insidan mår vi däremot sämre. Den psykiska ohälsan och konsumtionen av antidepressiva medel stiger hos såväl vuxna som barn. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Den enskilt största gruppen som mår dåligt är unga kvinnor i åldern 18-24 år, enligt rapporter från Socialstyrelsen.

— Det är framförallt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av psykisk ohälsa. Unga som mår dåligt är ofta tonåringar som uppfattar familjens ekonomi som dålig, säger Ewa-Marie Kihlagård, metodstödjare för barn och ungdom på Frälsningsarmén.

Hjälp för dem som lever i psykisk ohälsa

Frälsningsarmén erbjuder en rad möjligheter till hjälp för dem som lever i psykisk ohälsa. Exempel är utrednings- och behandlingshemmet/ HVB-hemmet FAM-huset i Fristad, tre skyddade boenden för kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer och skydd för dem som fallit offer för människohandel.

— I verksamheterna finns vuxna som fångar upp barn och unga som lever i utsatthet, till exempel de med föräldrar som missbrukar. Personalen kan därmed bistå med psykosocialt stöd genom sin närvaro och genom samtal, säger Ewa-Marie Kihlagård.

Allt detta sker dessutom i en trygg miljö då alla som kommer i kontakt med barn och unga inom Frälsningsarméns verksamheter går utbildningen ITH, I trygga händer. Den omfattar Frälsningsarméns riktlinjer för att alla former av övergrepp ska förebyggas och förhindras.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö

Du gör det möjligt

Swisha till 900 48 05

Exempel på hur din gåva hjälper

  • En natt på ett härbärge
  • En natt på ett skyddat boende
  • Kris och stödsamtal
  • En matkasse

Artikeln publicerades i tidningen Stridsropet nr 4 - 2018.