logotype

Har du någon gång upplevt att du fått en oväntad uppmuntran i form av en gåva, hjälpande hand eller en kram? Då har du varit föremål för en handling av medmänsklighet. En sådan handling är vi alla beroende av ibland och det kan vara den som gör skillnad i en svår situation.

När medkänslan för varandra styr

Det finns fördomar om snällhet och ideell hjälpverksamhet om att det inte leder någon vart och att det gör några till passiva mottagare och några till uppoff­rande givare. Välgörenhet ses inte alltid som något positivt särskilt inte när den inte ges uppifrån och ner. Men i bra väl­görenhet och medmänsklighet möts människor på samma nivå och det är medkänslan för varandra som styr.

I vår historia är det människor som engagerat sig i samhällsproblem som va­rit föregångare till den välfärdsstat vi har idag. Vi kan vara glada att vi lever i ett rikt land och kan få ställa krav på att vårt samhälle sörjer för sociala problem. Men även i Sverige finns stora utmaningar och många som faller mellan stolarna i samhällets tänkta skyddsnät. Därför be­hövs människors idéer och vilja att hjäl­pa varandra i hög grad fortfarande.

Kärleksbudskapet från Jesus

Enligt en befolkningsstudie engagerar sig mer än varannan svensk ideellt och det är ett exceptionellt högt resultat med internationella mått mätt. I genomsnitt lägger svensken hela 18 timmar i månad­en på ideellt arbete. Meningsfullhet och medmänsklighet är enligt volontärbyrån det som driver ideellt engagemang.

Frälsningsarméns verksamhet byg­ger på ideellt engagemang. I Bibeln går tanken om medmänsklighet som en röd tråd. Vi är alla skapade till Guds avbild och den människa som kommer i vår väg och behöver vår hjälp ska vi visa om­sorg. Det hör samman med det dubbla kärleksbudet som Jesus lär oss (Matteus-evangeliet 22:37-40).

Din insats gör skillnad

Under 2020 fick Frälsningsarmén 156 nya volontärsförfrågningar via vår hem­sida. Många gjorde upptäckten att en viktig del av livets mening är att betyda något för någon annan.

Med den kris vi upplevt av covid-19 har behovet av medmänsklighet varit ex­tra stor. Under förra årets 1 maj-tal sade statsminister Stefan Löfven: ”Vi går ige­nom den här prövningen tillsammans, som ett land. Krisen har varit en brutal påminnelse om att ensam inte är stark, att människor är beroende av varandra”. Om vi ska kunna möta vårt samhälles alla utmaningar behöver vi gå tillbaka till oss själva och tänka, vad kan jag göra för någon annan i min närhet. Vi behö­ver varandra, och just din insats kan göra hela skillnaden.  

Text: Christina Vauhkola, biträdande divisionschef östra divisionen, Frälsningsarmén.

Foto: Jonas Nimmersjö/Teresia Jansson

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 2 - 2021