logotype

Stor hjälp att fler väljer Frälsningsarmén för sin kyrkoavgift

"Genom att bidra med sin kyrkoavgift kan man identifiera sig med det samfund eller den församling som ligger nära hjärtat. Det skapar långsiktiga möjligheter att utveckla samfundets angelägna arbete", säger Bo Jeppsson, Frälsningsarméns ledare.

Visste du att kyrkoavgiften utgör en procent av din beskattningsbara inkomst, och att du kan välja vart den ska gå? Tidigare gick kyrkoavgiften per automatik till Svenska kyrkan. Men då kyrkan skildes från staten står det var och en fritt att välja. Den som väljer Frälsningsarmén bidrar till att göra konkret och stor nytta bland personer i utsatthet runtom i landet.

Ger trygghet och möjlighet till planering

— När vi får en persons kyrkoavgift kan Frälsningsarmén arbeta mycket mer långsiktigt, regelbundet och förutsägbart i landet. Personen ger över tid och det hjälper oss att planera på ett annat sätt. Våra verksamheter stöttas väldigt mycket tack vare det, säger Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson.

Att själv besluta om kyrkoavgiften gör också att man kan identifiera sig med den kyrka man kanske tillhör och besöker regelbundet. Stödet blir ett sätt att visa sympati. Dessutom belastas inte plånboken som vid en vanlig gåva.

Majorerna Bo och Christina Jeppsson, Frälsningsarméns ledare i Sverige.
Majorerna Bo och Christina Jeppsson, Frälsningsarméns ledare i Sverige.

Kan stötta arbetet lokalt eller hela landet

Varje person kan välja att låta kyrkoavgiften gå till Frälsningsarmén på sin lokala ort eller plats. Ett annat alternativ är att ge till Frälsningsarmén rent generellt. Då används pengarna där de bäst behövs.

— Då gör man det möjligt för Frälsningsarmén där man bor eller i närheten att fortsätta sitt arbete på orten, säger Bo Jeppson.

Man kan dock fortsätta att även stödja till exempel Svenska kyrkan med en del av kyrkoavgiften.

Enkelt att göra valet

Frälsningsarméns informationsbroschyr visar med enkla steg hur valet går till. Hjälp och råd kan också fås via telefon 08-562 282 00 eller mejl kyrkoavgift@fralsningsarmen.se. Information finns också på sociala medier.

Fler och fler har under åren som gått valt att låta kyrkoavgiften gå till Frälsningsarmén.

— Vi är förstås väldigt glada över detta. Somliga tycker att Frälsningsarméns sätt att vara kyrka är det man vill stödja. Det hjälper oss verkligen att skapa långsiktighet och ge hållbar hjälp till drabbade över tid, avslutar Bo Jeppsson.

Text: Carina Tyskbo

Kontakta oss för mer information:

Telefon 08-562 282 00
E-post: kyrkoavgift@fralsningsarmen.se

Stöd oss med din kyrkoavgift