Min berättelse om att släppa skammen

Men det var inte magi. Det var ett tydligt val. Antingen fick jag välja smärtan som kom när jag nekade mig själv att se på porr eller smärtan som kom av att gömma mig, den som jag hade känt i så många år.

Hur det började

Som en liten pojke hade jag aldrig funderat över ämnet sexualitet. Jag var i mångt och mycket helt oskyldig och förstod inte hur min kropp fungerade ännu. Men jag fann mig själv ha tankar som inte kändes som mina egna. Tankar på sexuella bilder jag ville leta efter på Internet. Jag kunde inte ha fått de tankarna på egen hand, och de ledde till handlingar som inte var jag. Där började min vana att titta på pornografi. Jag bytte ut andras sällskap mot dataskärmen och isolerade mig under min lediga tid. Genom tekniken i min vardag var det dessutom enkelt att dölja. Till slut fann jag mig själv planera inför nästa tillfälle då jag skulle se porr. Det blev en slags rutin att fundera ut vad jag skulle söka efter.

Instängdhet, kamp och smärta

Från 14 års ålder tills jag var 21 konsumerade jag porr mer än fem gånger om dagen. Under dessa sju år talade ingen om riskerna med pornografi, varken i kyrkan eller skolan. Porr var inte ens normaliserat, det var helt och hållet ett ignorerat problem.
Den riktiga smärtan kom när jag insåg att jag hade levt ett osynligt liv bakom stängda dörrar. Ingen visste om detta, ingen kände mig. Inte ens jag själv! Jag hade blivit en främling i mitt eget liv med bara skammen som sällskap.

Ändå försökte jag sluta ett par gånger på egen hand när jag var 21 år. Jag tog bort appar, lade undan min telefon när jag var ensam, bytte ut filmklipp mot böcker och började till och med lämna huset och gå ut bland folk när suget kom efter att se porr. Men så snart jag var ensam väntade mitt beroende på mig.

Ville ha hjälp och sökte utbildning på ny ort

Jag insåg att jag inte förmådde sluta. Jag behövde hjälp. För att byta miljö och följa min dröm om att bli pastor sökte jag till en pastorsutbildning i norra Kalifornien. Jag besökte utbildningen för att göra ansökningsintervjun och på campusets bokaffär fann jag boken "Culture of honor" ("En kultur av att hedra varandra"). Jag började läsa direkt.

Författaren berättade om två elever på skolan som hade haft sex utanför äktenskapet och blivit med barn. Eleverna berättade vad som hänt för skolans ledare och försonades med både skolan och varandra. Det här kapitlet berörde mig på ett särskilt sätt. Det visade mig en värld där ärlighet, sårbarhet och ånger vinner över skam, skuld och beroende.

Till slut var det dags för min intervju. Jag gick upp för trapporna in i rummet och satte mig ned. En kvinna satt framför mig med min ansökan i handen. Hon presenterade sig och gick raskt in på hur bra min ansökan var. Alla som hade rekommenderat mig uppskattade mig så mycket. Hon kände att jag skulle passa perfekt på skolan.

Läraren fördömde inte utan förstod

Sedan frågade hon mig om mitt porrberoende, vilket jag hade nämnt i ansökan. En oro grep tag inom mig - tänk om beroendet skulle hindra mig från att bli antagen? Men jag valde att vara helt ärlig med hur hopplös jag kände mig. Hjärtat var tungt och jag kände samma skam som alltid.

Men istället för att berätta hur besviken hon var på mig delade hon sin egen resa. Hade jag möjligen läst boken "Culture of honor" och kom ihåg paret som hade fått ett barn utanför äktenskapet? Jo, det hade jag ju. Det visade sig vara hennes berättelse - hon var alltså personen jag hade läst om ett par timmar tidigare! Hon förklarade att det fanns hopp för mig på samma sätt som det funnits för henne. Beroendet skulle inte behöva styra mitt liv längre. Om jag ville ta tag i det så skulle Gud gå bredvid mig hela vägen.

Tog ett beslut att bli ärlig och fri

Där och då bestämde jag mig för att byta ut min välbevarade hemlighet mot kärlekens sanna och accepterande plats, den som finns i Jesus Kristus. Sakta, genom att gå i skolan, dela min kamp med mina vänner och höra hur andra har blivit fria från porrberoende, så hittade jag min frihet. Fem gånger om dagen blev tre, sedan en, tills jag kom på mig själv att tänka: "Jag har inte tittat på porr eller ens velat göra det, på en hel månad".

Men det var inte magi. Det var ett tydligt val. Antingen fick jag välja smärtan som kom när jag nekade mig själv att se på porr eller smärtan som kom av att gömma mig, den som jag hade känt i så många år. Precis som för en missbrukare som vill få livet tillbaka, fanns det inget val.


Livet är så mycket rikare utan porren

Genom kraften i Jesus Kristi blod och genom att vara ärlig inför mina vänner fick jag det liv som jag alltid hade drömt om. Idag är jag gift med mitt livs kärlek och jag har ett liv som är så mycket bättre än det porren någonsin kunde ge mig.
Så om du har ett beroende: göm dig inte! Hoppas inte på att det ska lösa sig av sig själv! Ta kontroll innan porren tar kontroll över dig. Du har styrkan inom dig att välja vilket liv du vill leva. Du är inte konsekvenserna av dina sexuella begär.
Du är skapad av Guds kärlek till hans avbild. Han som har gett dig förmågan att välja att vara fri. Ta ett första steg idag och prata med någon som kan hjälpa dig.
/Alex


Textredigering: Carina Tyskbo

 

Orgnialtext på engelska 

My story about overcoming shame 

I was sitting in my room as a small boy one day. A boy who had never touched the topic of sexuality. A boy, by most accounts, innocent. I had no reason to know how my body worked yet. Nonetheless I found myself having thoughts that were not my own. Thoughts of sexual images to look for on the internet. Thoughts I had no way of creating on my own. These thoughts led to actions that weren’t me. I became isolated during all of my free time at home. I exchanged the company of people for the screen of a computer and so my pornography habit began. Through means of personal electronics, it was an easy enough thing to hide. Until I found myself planning around the next time I would watch. Archiving ideas for what to search in my head until the next opportunity came for me to be alone was somewhat of a game for me.

From the ages of 14 to 21 I turned to porn more than five times a day. For seven years I lived without as much as a mention of the risks of porn from my church or school. Porn wasn’t even normalized; it was all together neglected as an issue. The real pain on my road to recovered started when I realized that I had been living an invisible life behind closed doors that no one had ever seen. No one knew me. Not even myself. I had become a stranger in my own life with only shame to keep me company. You see, I tried to stop on my own a few times when I turned 20. I deleted apps, took my phone away when I was alone, traded videos for books and even went as far as to leave my home and get out into public when a craving started. But the reality was that as soon as I was alone my addition was there waiting for me.

I needed help. I couldn’t pull myself out so I decided to apply for a ministry school in Northern California to try to get a change of scenery and pursue my lifelong dream of being a pastor. Before I officially moved to California, I decided to visit so that I could do my interview for the school in person. While on my visit I went to the book store of the ministry school to purchase a few books to read while waiting for my interview. One of the books was entitled “Culture of Honor”. I decided to dive right into the first chapter. The author of the book told a story of two students in the school of ministry who had sex outside of marriage and were now pregnant. The story went on about how they told the leaders of the school about what happened and were reconciled to both the school and each other. This first chapter did something inside of me when I read it. It showed me a world where honesty, vulnerability and repentance trumped shame, guilt and addiction.

Finally, it was time for my interview. I walked up the stairs and into the room and sat down. A lady was sitting with my application in hand. While she was introducing herself, she went into talking about how great my application looked. She even mentioned how much the people who recommended me loved me and felt that I would be a perfect addition to the school. Then she asked me about my porn addiction which I had listed on my application. After being honest about how much of a lost cause I felt I was something gripped me. I suddenly realizing that this addiction may be the difference between getting into the school or not. As my heart began to sink. Shame started to take its place as it always seemed to do during that time. But, instead of telling me how disappointed she was in me she chose to tell me her story. She asked if I had read the first chapter of “Culture of Honor” and if I remembered the story about the couple who had a baby out of wedlock? Eventually she told me that that was her story. She was the one I was reading about just an hour or two before. She explained that there is hope for me just like there was for her. She continued by saying that this addiction isn’t going to run my life any longer and if I wanted to work on it then God would be right beside me every step of the way.

In that moment I made the choice to exchange my best kept secret for the secret place of love and acceptance that is in Christ Jesus. Slowly, through going to school, telling people about my struggle and finding stories of people who were further along in freedom from porn addiction I finally found freedom myself. Five times a day became three, then one and eventually I found myself thinking “I haven’t watched porn or even had a craving in months.“ It wasn’t a magic trick. It was a pure choice of deciding which pain I wanted. Did I want the pain of denying myself porn when I wanted it? Or did I want the pain of hiding like I did for years before? For an addict who wants their life back this is really no choice at all. Through the blood of Christ and being honest with people I embraced the life I have always dreamed of. I am married to the woman of my dreams and have a life that is better than any other that porn could have brought me. So if you have an addiction don’t hide away hoping that it will fix itself someday.

Own it before it owns you. You are powerful to choose what life you have. You are not a byproduct of sexual desire. You are created in the image of a loving God who gave you all that you need to be free. Take the first step today by talking to someone who can help.

/Alex

Vill du ha hjälp att sluta titta på porr?

Det finns hjälp att få: maila kontakt@startaom.se