Fakta

Att se på nätporr är ofta en anonym och ensam aktivitet. Det finns en stigma att inte prata om det. På grund av detta så är kunskapen om nätporr, dess effekter och indirekta effekter inte särskilt utbrett. Under fakta kommer du att kunna läsa delar av vad vi vet i dagsläget. Syftet är att ge ett bredare perspektiv och en mer mångfacetterad bild av dagens nätporr.

Att konsumera stora mängder nätporr har visat sig kunna påverka konsumentens allänna välmående. Det kan isolera konsumenten och göra henne känslig för psykisk ohälsa. Konsumenten kan också utvekcla ett osunt behov till att konsumera som påverkar livet generellt. Det kan upplevas som ett beroende. Konsumtion av porr kan också påverka konsumentens självbild, syn på andra och på sex. Porrindustrin har också en inverkan på efterfrågan av sexuella tjänster; prostitution och människohandel. Dels genom att många som prostituerar sig också delar i porrproduktion men också att nätporren är genomgående närvarande bland sexköpare.

All denna information kan du läsa mer om under Fakta. 

Om du undrar vad vi har för avsikter med att berätta detta, kolla in visionen. Om du vill ventilera, besök forumet och berätta vad du tänker. 

Porrberoende?

Även om porrberoende inte är en erkänd diagnos söker många hjälp via Starta Om för att de behöver stöd. Forskning visat trots allt att hjärnans reaktion och förändringar vid hög konsumtion av nätporr liknar dem hos en beroende individ. Så det är logiskt att man kan känna sig frustrerad. Just som vid ett beroende börjar det med något man gillar och övergår till något man har svårt att klara sig utan. 2013 blev spelmissbruk ett beroende enligt DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ett beroende som är baserat på beteende istället för drogen. Även gaming har blivit ett beroende enligt World Health Organisation. Det öppnar upp möjligheten att utreda om nätporr kan vara beroendeframkallande vilket är bra då många uttrycker att nätporren upplevs som en drog.

Effekter

Vilka effekter nätporren kan ha på konsumenten tas upp i detta avsnitt. Särskilt för dem som konsumerar stora mängder. Enligt ny forskning klassas hög konsumtion som dagligen till ett par gånger i veckan. Syftet här är att ge ett större perspektiv till dem som konsumerar och att hjälpa till att se samband mellan de allmänna tillståndet konsumenten är i och hens nätporrskonsumtion. Om du lider av fysisk eller psykisk ohälsa kontakta din läkare.

Indirekta Effekter

I detta avsnitt kommer du att kunna läsa om porren i ett större perspektiv. Syftet är att lyfta blicken och se hur porrindustrin ser ut och om nätporren påverkar samhället och individens syn på sex. Du kan också läsa om porren påverkar efterfrågan på köp av sexuella tjänster.