Om oss

Vi vill lyfta upp frågor kring nätporr och uppmuntra till samtal och gemenskap. Detta genom att bidra med kunskapen om pornografins effekter, först och främst på konsumenten men också på samhället. Vi vill erbjuda praktiska verktyg till de som söker hjälp att sluta titta på nätporr och vi vill erbjuda en möjlighet att starta om.

Startskottet 

Denna hemsida har uppkommit utifrån en större vision från Frälsningsarmén att motverka människohandel och prostitution. Frälsningsarmén har ett internationellt arbete mot människohandel och sammarbetar men många andra aktörer för att motverka denna brottslighet och uttnyttjande av individer. Starta Om ville börja se sexhandeln i ett större perpektiv och arbeta förebyggande och motverka de faktorer som är till fördel för människohandlare. Därför började vi prata om nätporr - Läs mer här om sambandet mellan pornografi och människohandel:

Men när vi på Starta Om började läsa om nätporrens verklighet blev vi medventa om att det finns en som far illa av detta - konsumenten. För även om många konsumerar porr utan problem eller moraliska dilemman, och helt enkelt uppskattar det, finns det de som påverkas illa av konsumtion av nätporr (läs mer här). Allt från att självbilden och självkänslan påverkas till att man upplever sig fast i sin konsumtion. Eller att man har mycket känslor och tankar om nätporr men inte har någonstans att vända sig för att prata. 

Frälsningsarméns vision är att stötta och hjälpa människor som behöver det. Genom internationellt arbete mot människohandel men också genom att hjälpa individer som har fastnat i livet och känner sig ensama eller uppgivna. Därför ville vi öppna ett fördomsfritt samtal för alla människor att prata om porr när det behövs. För vi vill stå för en bättre syn på sexualitet och relationer än den som nätporren förmedlar. 

 

Vision

 • Vi vill uppmuntra till en sund syn på sexualitet och relationer.
 • Vi vill se individer bli fria från en tvångsmässig konsumtion av internetpornografi.
 • Vi vill se en 'porrfri' kyrka helgad åt Gud.
 • Vi vill att varje barn ska få en barndom fri från nätpornografi och att varje ungdom ska få äga sin egen sexualitet.
 • Vi vill bidra till kvinnors befrielse från sexuellt utnyttjande i alla delar av samhället.

Kunskap

 • Öka kunskapen och förståelsen om nätporrens effekter på individen och samhället.
 • Öka kunskapen om skådespelarnas situation samt sambandet mellan pornografi, prostitution och människohandel.
 • Utforska och diskutera vilka normer som nätporrskonsumtion skapar, dels för individen men också i kyrkan och samhället.

Verktyg

 • Ett samtalsforum för nätporrskonsumenter. För att förespråka en öppen och ärlig dialog och bidra till gemenskap.
 • Kontaktpersoner till de nätporrskonsumenter som vill prata om sin konsumtion i ett verkligt möte.
 • Praktiska tips till de som vill ta kontroll över sin nätporrskonsumtion.