Skam&Sårbarhets Podden

Vi på Starta Om ser att porr är, för många, en medicin. Ett sätt att fly från den egentliga problematiken. Lägga locket på för det som faktiskt gör ont. I skam och sårbarhetspodden samtalar vi kring dessa bakomliggande orsakerna. Hur hittar vi vägen till äkta och sunda relationer till oss själva och till andra? Vi reder också ut olika begrepp som gränser, medberoende, trauma, dysfunktionella relationer med mera.

Vi som gör Skam & Sårbarhetspodden är Pernilla Eklund, terapeut, lärare och författare och Christian Edlund pastor, lärare och samtalssamorndare Starta Om, samt Johanna Lindhult, pastor och verksamhetsansvarig på Starta Om.

Vi önskar att du som lyssnare ska få ta del av ett lättförståeliga samtal kring psykisk ohälsa och bakomliggande orsaker till porrberoende. I programmen utforskar vi de bakomliggande orsakerna samt hur vi hittar vägen till äkta och sunda relationer till oss själva och till andra. Varje avsnitt innehåller en kort undervisning om till exempel ångest, gränser, ätstörningar, medberoende, porr, andra missbruk, dysfunktionella relationer, trauma eller förlåtelse

Du som lyssnaren får dessutom ta del av personliga samtal där teamet delar sina egna erfarenheter av det aktuella ämnet samt får lyssna till ett case där en person berättar om sin brottning med psykisk ohälsa.

Podden är ett sammarbete mellan Starta Om, Soul Tools och TVkanalen Himlen TV7. Du hittar den där poddar finns. 

Skam & Sårbarhetspodden är inspelad i Himlen TV7 studio och finns också tillgänglig som ett tvprogram. Vill du se programmet så hittar du alla avsnitt på https://ung.himlentv7.se