logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Samtalsstöd för våldsutsatta kvinnor och barn

På Frälsningsarmén Vårsol samtalscenter får kvinnor och barn bearbeta och komma vidare ur upplevelser av våld. Att berätta och få redskap till att hantera vardagen är livsviktigt, både enskilt och med hela familjen.

Den senaste tidens händelser där flera kvinnor dödats av män har satt fokus på hur viktigt det är att ge stöd till kvinnor i utsatthet och arbeta både behandlande och förebyggande. Till Frälsningsarmén Vårsol Samtalscenter i Jönköping kommer barn och vuxna som behöver stöd i sorg eller trauman av oli­ka slag. Vårsol står i nära samarbete med sjukvården och socialtjänsten men fung­erar mer som stödfunktion med terapeu­tiska effekter.

— Våldet mot kvinnorna som centret möter kan pågå nu eller ha skett under tidigare relationer och under flera år. Barnen i familjerna har ofta blivit vittne till svåra våldsamma händelser, berättar Pauline Hammarlund, beteendevetare på Frälsningsarmén Vårsol samtalscenter i Jönköping.

Pauline på Vårsol samtalscenter. Hon sitter i en soffa med ett block och tittar åt höger förbi kameran.
Att uttrycka tankar och känslor är viktigt för både barn och mammor som varit utsatta för våld, menar Pauline..

Våld mot kvinnor i hemmet

Hon vill uppmuntra professionella aktörer som möter kvinnor att våga fråga de raka frågorna, som till exempel ”Förekommer det våld hemma hos dig”? Många kvinnor uttrycker att just den frågan hade behövts. Då kanske de hade fått mod att berätta.

— Men lyssnande är lika viktigt. Det finns kvinnor som upplevt att olika professioner faktiskt inte klarar av att höra på det fruktansvärda de genomgått. Istället har de slussats vidare, säger Pauline.

På Vårsol får mammorna verktyg för hur de kan vara en förälder utifrån det som hänt tidigare eller det svåra som sker just nu. Man arbetar bland annat pedagogiskt för att göra det lättare att uttrycka sig och även kunna bemöta sina barns känslor och tankar.

På frågan om varför män slår kvinnor pekar Pauline pekar på en rad olika orsaker.

— Våld i nära relationer grundas bland annat i kontrollbehov, maktövertag, psykisk ohälsa och missbruk, säger hon.

Svårt vara mamma när man mår dåligt

De våldsutsatta kvinnor som samtalscentret möter befinner sig ofta i en splittrad livssituation. Våldet och konsekvenserna av det kan skapa ett ökat stresspåslag och en försämrad psykisk hälsa. Det kan uppfattas som förvirring, koncentrationssvårigheter och samtidigt ett behov av kontroll. I denna situation kan det vara svårt att se till sina barns behov och möta deras reaktioner Hos barnen i sin tur beror måendet på livssituationen: hur det är hemma, i skolan, i relationen med våldsutövaren. 

— Barnen brottas med tankar och känslor som skuld, skam, ansvar, ensamhet. Många upplever en lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar. Får man till exempel tycka om en förälder som är våldsam eller bli arg på den som utsätts? säger Pauline.

Barnen får ett eget forum

På Vårsol Samtalscenter får barnen ett eget forum för att utrycka alla tankar och känslor, på flera sätt än enbart genom ord. Pedagogiska verktyg och material utformat av bland annat BRIS och Rädda Barnen används i arbetet. På väggarna i de olika rummen på centret finns målade bilder som barn gjort, som till exempel kan handla om hur det känns när föräldrar bråkar.

— Vi arbetar individbaserat utifrån barnets behov men med ett systemteoretiskt tänk. Det betyder att vi utgår från att hela familjen berörs av att någon mår dåligt eftersom hela ”systemet” påverkas, säger Pauline och fortsätter:

— När barnen får uttrycka vad de upplevt kan de börja bearbeta det. Sedan ger vi dem handlingsstrategier för att må bra i livet. Därför är det väldigt viktigt att hela familjen får stöd utifrån den livssituationen de befinner sig i.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö

Läs mer om vårt arbete för utsatta kvinnor

Halva ansiktet av en kvinna som tittar in i kameran.

Utsatta kvinnor får hjälp och stöd

Frälsningsarmén har sedan rörelsen grundades arbetat för människor som har det svårt. I stor utsträckning har fokus varit på de utsatta kvinnorna, något som dessvärre fortfarande är nödvändigt. De utsatta kvinnor vi möter i våra verksamheter idag behöver bemötas och få hjälp på olika sätt.

Ryggtavlorna på en kvinna och hennes dotter. De har juldiadem på huvudena.

Jul på skyddat boende

Ögon som glittrar, förväntan och spänning ligger i luften. Tomten slår sig ner på fällen, öppnar säcken och tar fram julklapp efter julklapp, ”God jul Oskar!” ”God Jul Anna!” ”God Jul Kalle!” ”God jul Emma!” Barnen kommer fram tar emot julklapparna, skyndar tillbaka till sina mammor och öppnar – eller, hinner inte öppna förrän namnet ropas upp igen. ”Nämen! Det är ju jag igen! Mamma, jag fick en till!!”. Det är jul på Frälsningsarméns skyddade boende.

Ryggtavlorna på en mamma och hennes två barn som går uppför en trappa. Mamman går i mitten och håller i barnens händer.

Det började med fula ord

Linda hade varit ihop med mannen i ett år och de bestämde sig för att flytta ihop. Allt verkade bra i början och hon älskade honom. Linda hade då ett barn får ett tidigare förhållande som också flyttade med. ”Jag var tidigare en tjej med skinn på näsan” berättar Linda. ”Men allt det försvann och jag bröts ner mer och mer när de fula orden började komma, som sedan övergick i slag. ”

En kvinna med Frälsningsarméns sköld på ryggen håller armen om en ung kvinna och de går tillsammans uppför en trappa.

Här kan våldsdrabbade kvinnor få hjälp och finna ro

Frälsningsarmén har två skyddade boenden för kvinnor med barn som utsatts för hot och våld. I en trygg miljö får de praktisk hjälp, samtalsstöd och hopp inför framtiden.