logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Celebrate Recovery

Celebrate Recovery är ett kristuscentrerat 12-stegsprogram som riktar sig till en bred grupp av människor med "sår, ovanor och beroenden" ("Hurts, Hang-ups & Habits").

Här hittar vi tillsammans vägen från kraftlöshet till frihet med hjälp av Bibeln och de 12 stegen.

 Det skapades av John Baker och Rick Warren i Saddleback Community Church för 20 år sedan med 43 personer som ville stödja varandra i kampen mot livssmärta och destruktiva vanor genom att erfara kraften från Jesu kärlek i en tillfrisknandeprocess. Celebrate Recovery har sedan dess använts i 17 000 kyrkor i över 20 länder. 2,4 miljoner människor beräknas redan ha gått igenom programmet.I Saddleback kommer 70 procent av dessa utifrån till kyrkan. 85 procent stannar i församlingen och nästan hälften blir aktiva funktionärer i kyrkan.För sju år sedan etablerades Celebrate Recovery i Sydnorge. Sju personer därifrån höll ett välbesökt heldagsseminarium i Stockholm i oktober 2012 där man med värme delade sina erfarenheter.

Läs mer : http://www.celebraterecovery.se/vad-ar-celebrate-recovery/

Hos Frälsningsarmén används celebrate recovery i: