logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Beroende av alkohol och sex

Thomas besöker grupperna för Anonyma Alkoholister så ofta han kan, deltar i sinnesrosgudstjänster på Frälsningsarmén och har stor glädje av den samtalsgrupp han är en del av.

På Frälsningsarmén är han välkomnad utan att det känns tvingande. Här kan han samtala och han har även funnit sin Gud som visade sig vara god.

Thomas berättar öppenhjärtigt om sitt liv och sin väg ut ur alkoholism och sex- och kärleksberoende.

– Mitt tillfrisknande ligger i det tolvstegsprogram där igenkännandet är centralt, bland annat den återkommande hälsningsfrasen "Hej, jag heter Thomas och jag är alkoholist", som uttalas var gång vi möts, inleder han.

Ser missbruket som en sjukdom

Thomas har varit alkoholist och sex- och kärleksberoende och ser det och andra slags missbruk som en sjukdom, vilken ofta bottnar i en rädsla att inte duga och ofta känns igen bland dem som vuxit upp i en obalansfamilj. Han beskriver en person som till varje pris behöver få bekräftat att någon ser honom, någon ur det motsatta könet. Sig själv betraktar han som en som oftast gjort det han gjort och varit det han varit för mycket och sällan lagom.

– Tidigt upptäckte jag att jag inte trivdes med mig själv, fortsätter han och talar om hur han började ringa den så kallade heta linjen för samtal och möten om sex, hur han försökte vara någon annan genom att berätta en falsk historia om sig själv och fann att andra trodde på honom.

Han kunde inte hantera sitt liv rätt, blev utbränd och tror själv att hans sex- och kärleksberoende började bli ett missbruk när hans morföräldrar dog och hans vilja att fly från sig själv blev allt starkare.

– Lyckligtvis har jag en kraft inom mig som ändå skyddat mig genom livet, säger han med tacksamhet.

När intresset blev det enda viktiga

Bubblan sprack när familjens telefonräkning nådde femtusenkronorsstrecket. Hans fru och barn avslöjade honom och när de skyhöga telefonräkningarna kom gjorde han tappra försök att komma ur sitt beroende vilket i stället gjorde att han jobbade för mycket och köpte för mycket.

Kontaktmöjligheterna utvecklades hela tiden via Internet, där det mest sökta ordet är just sex och genom att vara litet oförsiktig kunde Thomas komma hur långt som helst. Han har pratat med sina söner om farorna kring allt det som tagit fart i takt med utvecklingen av IT-teknik och sociala medier.

– Missbruket blir ett faktum när så stor del av en persons tankar ägnas åt intresset att det blir det enda viktiga, konstateras han krasst.

Kontakt med Frälsningsarmén

Inom AA, Anonyma Alkoholister, uppmuntras man att utforska sin egen religiositet och för Thomas del blev det naturligt att göra det i Frälsningsarmén som han kommit i kontakt med tidigare i livet.

– Just sex- och kärleksberoende är fortfarande så tabubelagt, menar Thomas men säger också att det räcker långt att ha en önskan att bli fri från missbruk och beskriver hur han själv bett till Gud och fått svar, ibland på ett oväntat sätt.

Han kan bli den förste i sin släkt som bryter mönstret att inte kunna hantera livets rädslor, en som vågar tala om och visa känslor. Han kan visa sina barn att det går att låta bli att dricka alkohol och undvika att släppa in det som är destruktivt i sitt liv.

– Jag är inte bäst i världen och inte heller sämst men jag vågar tala om min situation och fördömer aldrig någon som återfaller i missbruk, säger han.

Han tror att människor som är hemmastadda i Frälsningsarmén behöver öva upp sin fingertoppskänsla så att de bättre kan fånga upp nykomlingar. Thomas ska bli civilmedlem i Frälsningsarmén bland annat på grund av att ingen har tjatat på honom om det.

Sinnesrobönen

Slutligen påminner Thomas om den så kallade sinnesrobönen:

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Reinhold Niebuhr