logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vårdkedjan i Göteborg skapar goda möjligheter till ett drogfritt liv

Att länka samman alla vårdinsatser är det mest effektiva för att behandla och upprätta individer i utsatthet. Det menar Ingela Sagman, verksamhetschef på Frälsningsarméns akutboende Lilla Bommen och Nylösegården. ”Vi vill rädda människor och bygga en vårdkedja!” säger hon och är stolt över den nyrenoverade motivationsavdelningen.

Ingela Sagman låter glad när hon berättar om det höga tryck Frälsningsarméns nya motivationsavdelning Slussen har. Avdelningen stod helt färdigt förra hösten och fungerar som ett mellanboende för personer som snabbt behöver hjälp med att bryta sitt missbruk eller har hamnat i återfall.

Ingela och chefskollegan  Carola Gårdare är ansvariga för Frälsningsarméns stödboende Lilla Bommen och det drogfria boendet Nylösegården.

— Vi identifierade ett glapp när det gäller vården av personer med beroendesjukdomar. De som verkligen vill bli drogfri, bli av med sitt missbruk men får återfall saknar stöd, säger Ingela.

Komplett vårdkedja från avgiftning till utslussning

Arbete med missbruk och hemlöshet är idag mer komplicerat och krävande än tidigare. Såväl droger, psykisk ohälsa, minderåriga som flyktingar kan finnas med i bilden. Därför har Lilla Bommen medvetet velat höja kvaliteten och inte bara vara en förvaring. Ett trettiotal personer är anställda, alla med bred kompetens.

Individerna de träffar befinner sig ofta i en ond cirkel av hemlöshet och missbruk. För att bryta det krävs en komplett vårdkedja med allt från avgiftning, boende och utslussning. På Slussen ges därför möjlighet att trappa ner, fortsätta vara motiverad för att sedan kunna återgå till sin plats på Nylösegården eller en annan placering.

— Klienter hamnar lätt mellan stolarna i väntan på en lämplig placering och där tänker vi att Slussen är viktig för att kunna hålla samman arbetet hela vägen, säger Ingela.

Alla boende får en individuell behandlingsplan

Just nu står flera personer kö till boendet och antal rum ska utökas då efterfrågan på drogfria arbetsplatser i staden är så stor.

För att kunna bo på Slussen krävs att man är drogfri eller i ett nedtrappningsskede. Några boende har sysselsättning, någon går i öppenvård med tolvstegsprogram eller har substitutionsbehandling. Var och en har en utarbetad individuell planering.  Fokus ligger på att arbeta med daglig struktur och motivation.

— Målet är att de ska uppnå tillräckliga förutsättningar för ett mer självständigt liv och gå vidare till annan boendeform. Det viktiga är att skapa hopp, minimera känslan av misslyckande och visa att de alltid är välkomna hit för att börja om. Vi har ingen begränsning vad det gäller att tro på människor, säger Ingela med eftertryck.

Nyrenoverat boende höjer både kvalitet och trygghet

I verksamhetens grundvärderingar ligger att erbjuda de boende trygghet i en lugn och trivsam miljö. Ingela och Carola är stolta över den nyrenoverade avdelningen och menar att det inte finns någon anledning att acceptera dåliga eller slitna lokaler för att det handlar om personer i missbruk.

— Efterfrågan på drogfria platser ökar, då är det en stor fördel att arbeta som vi gör. Vi kan försöka plocka upp personerna, erbjuda en plats att trappa ner till noll på för att sedan flytta tillbaka till vårt drogfria boende. Då slipper de processa med handläggarna på socialtjänsten inför varje byte eller hamna på gatan vid återfall, säger hon och fortsätter:

— Hemlöshet idag grundar sig på  samsjuklighet. Vi har en helhetssyn och kan snabbt sätta in resurser. Det ger goda möjligheter till ett normalt och drogfritt liv.

Ett rum på motivationsboendet Slussen. I mitten av rummet står det en säng och till vänster om sängen står ett nattduksbord med en lampa på. Direkt till höger om sängen syns ett fönster med blåa gardiner. I nedre högra hörnet av rummet står det en byrå i mörkt trä och ovanför hänger det en spegel.
Akutboendet Lilla Bommen har fått ett helt nyrenoverade lokaler på sitt motivationsboende Slussen, ett mellanboende för de personer som snabbt behöver hjälp med att bryta sitt missbruk eller har hamnat i återfall.

Träna sig på att lyckas och misslyckas

När vårdinsatser är starkt sammanlänkade ökar chanserna för de boende att klara steget ut i självständighet. Många har aldrig haft vad man kallar ett normalt liv och behöver träna sig på att både misslyckas och lyckas.

Just nu är Ingela och hennes kollegor särskilt glada då en man som sedan länge bott på Lilla Bommen tog möjligheten att flytta till Slussen, och sedan vidare till Nylösegården igen. I dag arbetar han vidare med sin drogfrihet och har en lönebidragsanställning på Lilla Bommen. På så sätt sprider han hopp till andra, vilket skapar ringar på vattnet.

— Han har aldrig i sitt 50−åriga liv haft ordning i sin tillvaro. Det är fantastiskt roligt att se hur vårt arbete verkligen hjälper människor till ett upprättat liv! Målet är att han så småningom ska kunna gå upp på heltid, säger Ingela och låter nöjd.

Ett vinnande koncept - ger hopp om att bli drogfri

Ingela och hennes kollegor har nu arbetat med vårdkedjan i omkring två år och ser tydligt de goda resultaten. Processerna går fortare, personer kan snabbare fångas upp och hamnar inte mellan stolarna som tidigare. Att Slussen öppnat innebär en möjlighet att skapa hopp om att kunna ta sig ur sitt beroende.

— Det här är verkligen ett vinnande koncept! Handläggare hos Socialtjänsten utrycker att de är nöjda med vårt arbete. De ser att det går bra för brukarna just på grund av Slussen, säger Ingela entusiastiskt.

Allrummet på motivationsavdelningen Slussen. I rummet står det två soffor vid ett soffbord, och mittemot sofforna hänger det en tv på väggen. Bakom sofforna står det en grön blomväxt.
Allrummet på motivationsavdelningen Slussen.

Struktur och rutiner skapar trygghet

Flera av de boende på Lilla Bommen har passerat 40−årsåldern och börjar bli rejält trötta på sin livsföring. De flesta ställen har portat dem, ingen orkar längre med dem. Den gruppen behöver någon som kan hjälpa dem, ordna saker och orka driva processer.  Där kan Ingela och hennes kollegor vara ett stort stöd.

— Vi har även en kaplan som arbetar i vår verksamhet som finns till för samtal vid behov. Ett tillfrisknande från droger väcker ju ofta existentiella frågor, menar Ingela.

Själv har hon arbetat med missbruksrelaterat socialt arbete i olika konstellationer hela livet. Carola Gårdare har även hon lång erfarenhet och ett långt chefskap inom neuropsykiatrin inom kommunen. Hon har sett missbruk och psykisk ohälsa från det perspektivet.

De båda cheferna är fulla av entusiasm och har stora visioner för framtiden. Göteborgs stad efterfrågar dessutom fler boendelösningar. Frälsningsarméns natursköna lägergård Knappekulla ligger sedan årsskiftet under Lilla Bommen, vilket öppnar stora möjligheter för både boende och personal till utflykter, aktiviteter, arbetsträning, kurser och liknande.

— Vi vill bygga ut vårdkedjan ännu mer med ett eget behandlingshem och utslussningslägenheter, poängterar hon.

Två av nattvandrarna från Frälsningsarmén Östra kår. De står mittemot varandra och samtalar utanför kåren.
Nattvandrarna från Frälsningsarmén Östra kår - Jesaja har träffats en 19-årig kille som har sovit i en skog i tre månader och är illa däran. Han får en akutplats på Lilla Bommen. Här samtalar teamet med personal på Lilla Bommen.

Kvalificerat samarbete bästa missbruksvården

Lilla Bommen samarbetar även med nattvandrarna inom projekt Jesaja från Frälsningsarméns Östra kår. Också där skapas en vårdkedja när exempelvis de ensamkommande kan få komma direkt från gatan till akutboendet. För att personer ska lyckas byta riktning i livet krävs kvalificerat stöd under mycket lång tid. Många instanser behöver samverka, menar Ingela.

— Vi har allt att vinna när vi som arbetar med missbruksfrågor hjälper varandra och har en nära kontakt, avslutar hon.

Text: Carina Tyskbo, foto: Jonas Nimmersjö

Läs mer