logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Utsatta och hemlösa pensionärer får hjälp

Ett gott samarbete mellan kuratorn på Frälsningsarméns sociala center i Stockholm och Socialförvaltningens uppsökarteam ger bättre hjälp till äldre och pensionärer i utsatthet och hemlöshet. ”Vi har skapat ett tryggt nätverk som gör kontakten med myndigheter och den praktiska hjälpen lättare”, säger Maria Emanuelsson på sociala centret.

För att människor i social utsatthet ska få så bra hjälp som möjligt är samarbete oerhört viktigt – något som Frälsningsarmén länge vetat om. På Frälsningsarméns sociala center vid Hornstull samverkar sedan ett cirka ett år tillbaka kuratorn Maria Emanuelsson med Märta Granath från Uppsökarenheten på Socialförvaltningen. Märta arbetar som en så kallad äldrelots och hjälper äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att hamna där.

− Socialnämnden har gett oss i uppdrag att under hela 2019 arbeta konkret gentemot personer över 65 år, pensionärer, i akut hemlöshet i Stockholms Stad, säger Märta, när hon och Maria Emanuelsson tar emot på sociala centret vid Hornstull efter stängning.

Ökat tryck av hjälpsökande på sociala centret

Trycket på Frälsningsarméns sociala center ökar ständigt, runt 130 gäster och ibland fler kommer dagligen för kaffe och smörgås, matkasse, kläder, dusch eller samtal. Som kurator möter Maria många människor som haft ett någotsånär vanligt liv men som nu är märkta av missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa eller annan utsatthet. I centrum för hennes arbete finns enskilda samtal, uppmärksamhet på gästerna och konkret hjälp med dagsbehov.

− Jag åker med skadade till sjukhus, hjälper dem med trasslig ekonomi att göra en budget, stöttar vid myndighetskontakter som till exempel Socialtjänsten och Kronofogden, säger hon.

Maria hjälper även till att söka lägenhet och följer med på viktiga möten. Det kan röra allt från advokatbesök till att vara tolk på körkortskurs.

Kvinnor i missbruk är särskilt utsatta

− Ja, jag gör verkligen ”allt”, brukar jag säga. På kort sikt behöver våra gäster mat, värme och rena kläder – det som ger energi att ta tag i andra delar av livet. Men vi kuratorer gör även en långsiktig planering för dem vi möter, betonar Maria.

Under de två och ett halvt år hon funnits på centret har antalet kvinnor i utsatthet och hemlöshet ökat från tio till 30 personer per dag. De flesta är från 35 år och uppåt.

− Missbrukande kvinnor är dubbelt stigmatiserade, säger hon allvarligt. De kan ofta vara misshandlade eller avkrävas sex som betalning för boende. Män i missbruk kan säga: ”När jag blir ren ska jag skaffa en riktig tjej, ingen pundarbrud.”

Hon ser även en oroväckande tendens att unga tjejer är mer utsatta nu och drivs in i prostitution. Det finns kvinnor som inte vill gå ner i centrets kafé för att ansöka om en samtalstid.

− Då brukar personal i garderoben närmare utgången kunna bygga upp ett förtroende för att sedan länka vidare till samtal hos mig, säger hon.

Maria Emanuelsson som är kurator vid Frälsningsarméns sociala center i Stockholm. Hon sitter ned och tittar upp strax ovanför kameran. I bakgrunden till vänster om Maria syns en byrå med några tavlor ovanför och till höger hänger det en anslagstavla på väggen.
"Vi kuratorer ger akut hjälp men även en långsiktig planering för gästerna". säger Maria Emanuelsson, kurator vid Frälsningsarméns sociala center i Stockholm.

Viktig kontakt för misshandlad på sjukhusbesök

En dag för Maria börjar med morgonmöte med kollegorna. Klockan 9.00 öppnar centret, då finns redan ofta en lång kö utanför med människor som vill komma in i värmen. Samtidigt börjar också Marias samtalstider.

Situationen på sociala centret kan bli farlig om en gäst är aggressiv eller påverkad. Maria bär alltid larm och samtalsrummen har två dörrar för en säkrad flyktväg. Bara denna vecka har såväl polis som ambulans varit på plats. Vid ett annat tillfälle for hon med en misshandlad person i ambulans och kunde vara till hjälp under polisförhöret på sjukhuset. När en person sytts ihop skickas den ju oftast bara hem, efter att personal på diverse instanser har gjort det de ska.

− I det här fallet hade polisen hållit sitt förhör och sjukvården sett över skadorna och plåstrat om. Då kunde jag under tiden kontakta den socialtjänst personen tillhörde och slussa vidare till socialjouren, som var behjälplig inför natten. Därför är vår insikt viktig för de andra instanserna, berättar hon.

Frälsningsarmén och uppsökarenheten ett starkt team

Maria berättar att hon förra året mötte Märta Granath på Uppsökarenheten via en hjälpsökande person. Kontakten kändes bra direkt.

− Märta vill få saker gjorda och komma framåt med klienten, hon är precis som jag lösningsfokuserad och driven. Vi har stort förtroende för varandra och lämnar med varm hand över klienter till den andra för hjälp, säger Maria.

Märta nickar medhåll:

− Ja, det har fungerat väldigt bra. Maria har en lång erfarenhet av det här arbetet och jag kan tillföra kontakter med Socialtjänsten. Från vårt håll är vi helt beroende av att samarbeta med andra, till exempel frivilligorganisationer eller sjukvården.

Äldre, hemlösa pensionärer utan missbruk undviker stökiga härbärgen

 Antalet äldre, pensionärer, i hemlöshet utan missbruk har ökat i Stockholm och för dem har det skapats nya drogfria akutplatser istället för traditionella härbärgen. Uppsökarna arbetar däremot med dem som befinner sig både i och utan missbruk.

− Vi är till för alla vuxna i hemlöshet. Men många äldre hemlösa utan missbruk vill inte söka sig till härbärgen som de upplever stökiga. Då blir de kvar ute i kylan på olika platser, säger hon.

Märta och resten av uppsökarteamet länkar personerna till samhällets ordinarie hjälpsystem och hjälper till i kontakten med Socialtjänsten eller Pensionsmyndigheten.

− Jag kan ge den äldre stöd i allt från att beskriva problemet för den beslutande myndigheten till att hantera papper och dokument. Jag gör även orosanmälan om det behövs, säger Märta.

Kontakten med andra instanser gynnas av samarbetet

En viktig del i äldrelotsens arbete är att sprida information till samverkanspartners och där kommer Maria in i bilden. Deras samarbete gör att de kan stämma av hjälpinsatserna effektivare kring varje person.

−Vi kan höras och mötas snabbt om det behövs, säger Maria och lägger till att sekretessen kräver ett samtycke från klienten för att få dela viktig information. Men det är sällan några problem.

−Min och Marias funktioner kompletterar varandra och hindrar att människor faller mellan stolarna. Och det blir lättare att möta andra instanser när de känner igen oss båda, säger Märta.

Vill ha ännu mer tid för stödjande samtal

För Maria Emanuelssons del önskar hon att hon kunde ägna ännu mer tid åt de stödjande samtalen.

− Ytterst brukar jag säga att jag egentligen har som mål att bli arbetslös. Att kaféet skulle stå tomt därför att alla våra gäster har fått ett ordnat liv. Men tyvärr är det en utopi, avslutar hon.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Kerstin Tillenius

Fakta äldre i hemlöshet

Antalet hemlösa pensionärer över 65 år i Sverige har ökat med drygt 23 procent på sex år enligt Socialstyrelsens senaste hemlöshetskartläggning

  • 2011: Cirka 1500 personer
  • 2017: Cirka 1850 personer

Fakta om pensionärer och pension

  • När du fyllt 61 år bestämmer du själv när du vill ta ut pensionen. Arbetsgivaren kan ha kvar dig, om du vill, hur länge som helst. Men när du fyller 67 år har du inte längre rätt att vara kvar om arbetsgivaren inte vill det. En ålder som höjs till 68 år fr.o.m. 2020 och till 69 år 2023.
  • För att få allmän pension (inkomst- och premiepension) måste du själv ansöka hos Pensionsmyndigheten. Har du även tjänstepension från arbetsgivare ansöker du hos det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension. Var ute i god tid!
  • Är du född från 1938 till 1953 får du inte bara pension enligt det nuvarande inkomstpensionssystemet utan även en tilläggspension enligt det gamla ATP-systemet. Ju yngre du då är, desto mindre del av din pension är tilläggspension.
  • Har du haft låg inkomst, eller ingen alls, har du även rätt till garantipension från 65 års ålder. Har du mellan 16-64 års ålder bott utomlands minskar din garantipension med motsvarande antal år.
  • Har du sjukersättning upphör den automatiskt när du fyller 65 år. Därför är det viktigt att då i god tid ansöka om pension."

Källa: pro.se