logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Nu kan fler bli hjälpta ur missbruk

Nio nya platser på motivationsboendet, sex personer i ny utslussningsvilla och nytt drogfritt umgänge på en av kårerna. Missbruksarbetet på Frälsningsarmén i Göteborg har rejäl medvind just nu. ”Allt detta är väldigt viktiga steg i vår vårdkedja. Och vi har ett gott rykte i stan,” säger en glad Ingela Sagman, verksamhetschef.

Verksamhetscheferna Carola Gårdare och Ingela Sagman låter stolta när de berättar om Frälsningsarméns vårdkedja i Göteborg. Här finns akutboendet Lilla Bommen och motivationsboendet Slussen, som är ett mellanboende för de personer som snabbt behöver hjälp med att bryta sitt missbruk eller har hamnat i återfall. I höst har Slussen utökats från 10 till 19 platser och den nyrenoverade avdelningen har nu en egen arbetsgrupp.

— Vi behöver möta det behov som finns och trycket på utslussning och övergång till drogfrihet är stort just nu, säger Ingela.

Komma ur den onda cirkeln - lämna missbruk

Personerna de möter befinner sig ofta i en ond cirkel av hemlöshet och missbruk. För att bryta det krävs en komplett vårdkedja med allt från avgiftning, boende och utslussning. Klienterna placeras av kommunen hos Frälsningsarmén, där de kommer in på akutboendet Lilla Bommen, vidare till Slussen, med möjlighet att sedan få en plats på Nylösegårdens drogfria boende i en annan del av staden, eller motsvarande placering i samhället.

Ett rum på motivationsboendet Slussen. I mitten av rummet står det en säng och till vänster om sängen står ett nattduksbord med en lampa på. Direkt till höger om sängen syns ett fönster med blåa gardiner. I nedre högra hörnet av rummet står det en byrå i mörkt trä och ovanför hänger det en spegel.
Trycket på utslussning och övergång till drogfrihet är stort just nu. Det nyrenoverade Slussen har utökat antalet platser från 10 till 19.

Goda relationer med kommunen

Den som kommer till Slussen behöver inte vara ”nollad”, det vill säga helt drogfri. Men platsen gör det möjligt för den som vill trappa ner och är motiverad att försöka bli av med sitt drogproblem. Att trycket ökat på dessa platser bygger på goda relationer mellan Frälsningsarmén, socialtjänstens handläggare, placeringskontoret Spink (Samlad placerings- och inköpsfunktion) med flera, förklarar Ingela.

— Vi har ett gott rykte i stan. Mitt intryck är att vårt arbete på Slussen har spridit sig mycket internt bland dem som arbetar med missbruksvård- och behandling. Många gäster har också en önskan att få bo här, säger hon.

Träna vardagsliv i nytt utslussningsboende

En annan glädjande nyhet är att vårdkedjan nu kommer att utökas med ett utslussningsboende, en villa på Marklandsgatan som troligtvis kan öppna innan nyår. Här finns möjlighet till ett kollektivt boende som kan bli ett nästa steg till självständighet efter vistelsen på Nylösegården. Syftet är att de boende ska ges de redskap som behövs för att så småningom komma ut i samhället, i ett friskt liv med egen försörjning. Villan har rum för sex personer med gemensamma ytor som delas av alla, där klienterna får träna sig i att sköta sin vardag.

— Istället för att flytta till egen lägenhet får man träna på att leva ett vardagsliv med tillsyn av personal. De boende lagar sin egen mat och sköter tvätt och trädgård, allt sådant man kan ha kommit bort ifrån under sitt liv i missbruk, säger Carola.

Frälsningsarméns nya villa med plats för personer som varit i missbruk. Fasaden är brun och har ett flertal fönster. I fönsterna på bottenvåningen lyser några lampor. Bakom fasaden syns stora träd som sticker upp.
Frälsningsarméns nya villa med plats för sex personer som varit i missbruk. Här får de boende träna på att leva ett fungerande friskt vardagsliv med stöd av personal från behandlingshemmet Nylösegården.

Stödet utformas efter individen

Personalen från Nylösegården kommer att ha tillsyn och kan hjälpa de boende med husmöten, inköp, rutiner kring att betala räkningar och så vidare. Stödet utformas individuellt och tillsammans med klienten tas enkla och tydliga strategier fram för att lättare kunna hantera vardagen. Många som befinner sig i missbruk är också i neuropsykiatriska utredningar och behöver hjälp kring detta.

— Klienterna känner varandra och även personalen. De slipper möta nya människor hela tiden och berätta samma sak om igen. Vi stöttar även med att bryta social isolering och ger stöd med kontakter i ett både personligt och professionellt nätverk. Detta är ett väldigt viktigt steg i vår vårdkedja, säger Ingela.

Drogfritt umgänge på kåren

Under hösten har Frälsningsarméns missbruksarbete i Göteborg även inlett ett samarbete med Centrumkåren Haga Mölndal som är en av Frälsningsarméns kårer(församlingar). Detta för att ta vara på varandras lokaler, kompetens och goda sammanhang. Boende på Nylösegården har själva kommit med önskemål om att få en öppen plats att ses på där man kan mötas och ha gemenskap i trygg och drogfri miljö.

— Här kan man till exempel se på film, laga mat, fika eller bara prata.

Centrumkåren Haga Mölndals fasad. På gården vid entrén står ett träd, till vänster, och till höger står två bänkar med bord.
På Centrumkåren Haga Mölndal planeras nu för en trygg, öppen mötesplats i drogfri miljö för de boende på Nylösegården.

Utgår från de boendes behov

Planeringen har börjat underifrån med de boendes egna behov där de själva också ska få vara med och bygga upp mötesplatsen. Samverkansträffar har precis inletts med de nya kårledarna Lars och Elsa Björkkvist. Åldersspannet är ganska brett, från 20 år och upp till 70.

— Det är vuxna människor som är ganska naggade i kanten, har varit i missbruk stora delar av livet eller suttit på anstalt. Då har man mycket nytt att lära sig – bara att få möjlighet att umgås normalt och göra vanliga saker utan droger är betydelsefullt, säger Carola.

De båda ser det som en viktig del i Frälsningsarméns devis ”soppa, tvål och frälsning” när dessa personer välkomnas in i kårens lokaler.

— Klienterna vet att miljön är kristen och att kristna personer finns omkring dem. Så detta tycker jag verkligen ligger i linje med hur Frälsningsarmén ska jobba, säger Ingela Sagman.

Text: Carina Tyskbo
Foto:  Jonas Nimmersjö och Carola Gårdare

Läs mer