logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

HVB- hemmet med högre betyg än genomsnittet

Frälsningsarmén driver ett utrednings- och behandlingshem för familjer, men också ett familjecenter med behandling i öppen vård, i Fristad utanför Borås. Enligt undersökningar är insatserna högt rankade. ”Betygen från både Socialtjänsten och våra gäster gällande det vi gör visar på ett gott genomsnittligt resultat, över medelvärdet, så det känns gott”, säger Anna-Carin Sjöberg, verksamhetschef.

I Fristad utanför Borås ligger FAM-husets utrednings- och behandlingshem med plats för boende men också ett familjecenter som bedriver behandling i öppen vård. Redan 1943 startade det hela men då som ett mödrahem som därefter har utvecklats allteftersom samhällets behov har förändrats.

Ofta familjer med yngre barn, placeras av Socialtjänsten

Alla som kommer till FAM-husets utrednings- och behandlingshem och familjecenter placeras där av Socialtjänsten, de flesta på frivillig grund, men några blir även tvångsplacerade då det finns oro för att barn far illa. Till familjecentret kan föräldrar eller anhöriga även vända sig för konsultation utan mellanhänder. Det är ofta familjer med yngre barn som kommer till FAM-huset.

– Om inte barnen fångas upp i god tid så blir det svårt att vända skutan senare, säger Anna-Carin Sjöberg.

– Det kan handla om olika problem, som missbrukande föräldrar, våld i nära relationer där föräldrar och/eller barn är utsatta eller psykisk ohälsa hos föräldrar som gör att de inte orkar med eller räcker till för barnen. Ibland rör det sig om familjer som i stort sett är fungerande men där enstaka incidenter gör att personal på Socialtjänsten känner oro, fortsätter hon.

”Vi kartlägger föräldrarnas förmåga att möta barnens behov”

Anna-Carin Sjöberg

En utredning på FAM-huset tar omkring åtta veckor och därefter får barn och föräldrar bo där den tid som behövs. År 2016 hade man omkring 30 familjer i HVB-hemmet. Ibland bor barnen som är mellan 0 och 12 år utan föräldrar och medelåldern på barnen var under 2016 två år och sju månader. Till förfogande finns sex lägenheter och plats för upp till 16 personer åt gången.

– Vi kartlägger föräldrarnas förmåga att möta barnens behov på områden som hälsa, anknytning, känslomässig närvaro, förmåga att ge tröst, uppmärksamhet, stabilitet i relationen och trygghet i hemmet men också möjlighet till utbildning och stimulans, berättar Anna-Carin Sjöberg.

Ställs höga krav på personalen

Hon påpekar att det ställs höga krav på henne och kollegorna på det de gör och därför är professionalitet av högsta vikt. I personalstyrkan, som består av 18 personer, är flera socionomer, socialpedagoger och certifierade utbildare inom de metoder som används vid bedömningarna.

Utbildning i föräldraskap, återfallsprevention och integration

Det görs intervjuer och föräldrarna utbildas på de områden de behöver bli stärkta på när det kommer till föräldraskap, både i teorin och i praktiken. Man kan även jobba med återfallsprevention för dem som kommit ur ett missbruk. Nyanlända kan få hjälp med att integreras i samhället genom utbildning och stöd på olika sätt. Enligt Anna-Carin Sjöberg fyller Frälsningsarméns insatser en stor funktion.

"Vi ser vad som fungerar för familjerna i praktiken"

– Det är oerhört viktigt att den här typen av verksamhet finns. Socialtjänsten kan göra en hel del, men de anställda där utgår som regel från sitt kontor som endast har öppet under dagtid. Vi kan se över hela dygnet om saker och ting fungerar i praktiken eller inte. Om en förälder exempelvis är psykiskt instabil och är i behov av inläggning inom psykiatrin så ser vi det i tid och kan slå larm, säger Anna-Carin Sjöberg.

En del av dem som genomgått utredning på HVB-hemmet erbjuds behandling där. Andra får efter avslutad placering möjlighet till öppen vård på familjecentret, men de får också besök i hemmet. Vissa barn blir familjehems-placerade.

Högre betyg än genomsnittet i Socialtjänstens kvalitetsundersökning

Nyligen gjordes en kvalitetsundersökning bland likande institutioner där Socialtjänsten betygsatte dessa ställen på olika punkter, och Frälsningsarméns verksamheter i Fristad fick goda omdömen.

– Vi ligger över genomsnittet jämfört med andra HVB-hem och det som är extra roligt är att vi ligger som högst när det gäller helhetsbedömingen. Vi är uppskattade för hur vi sköter uppföljning och rapportering, och placeringarnas lämplighet, det vill säga att vi tar emot rätt målgrupp. Vi får även fina betyg gällande social kontroll, att vi har bra koll på lagar och paragrafer och att vi exempelvis ser när det finns behov av drogkontroller, säger Anna-Carin Sjöberg.

"Det är viktigt att vi ger familjerna ett respektfullt och gott bemötande"

Utöver detta har FAM-huset i Fristad gjort utvärderingar bland gästerna som tycker att de fått god information kring vad dessa ställen kan erbjuda, hur genomförandeplanerna sköts och att de som deltar i behandlingen har god insyn i det som görs och att kommunikationen fungerar bra.
– Det är viktigt att vi ger ett respektfullt och gott bemötande då omständigheterna i familjerna vi möter kan vara svåra på många sätt. Även om det ibland handlar om tvångsplaceringar så finns det de som kramar om oss och tackar för tiden här, säger Anna-Carin Sjöberg.

Frivilligt, men uppskattat att delta i morgonandakten

Eftersom arbetet sker i Frälsningsarméns regi så blir alla besökare väl informerade om att dessa ställen drivs i kristen regi. Den som vill är även välkommen att delta i morgonandakten som hålls varje vardag. Då läser någon i personalen en text, ofta ur Barnens Bibel, och ber en kort bön.

– En del kanske ler lite åt det först men när det väl landat så sitter de ofta ändå med. Det är i princip alltid några vuxna och barn med och det händer då och då att föräldrarna uttrycker att det var en tänkvärd text eller liknande. Under min tid på FAM-huset har vi inte fått någon negativ respons på dessa stunder, men så är det ju alltid frivilligt också, säger Anna-Carin Sjöberg.

Text: Teresia Jansson