logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Hjälp i Uppsala för barn och familjer i utsatthet

Målgruppen för det sociala arbetet hos Frälsningsarmén i Uppsala är barn och familjer i utsatthet. ”Vi hjälper till vid till exempel kontakter med Socialtjänsten, Kronofogden, sjukvården samt med samtal och stöd, berättar Rosalie Stork Sundberg, socialkonsulent på Frälsningsarmén i Uppsala.

Frälsningsarmen i Uppsala är inne i en nyorienteringsfas i sitt arbete med barn och unga, berättar Rosalie Stork Sundberg, socialkonsulent på Frälsningsarmén. I dagsläget har man söndagsskolan, "söndagskul", för barn upp till tolv år varje söndag. Den verksamheten är kårens ansvar och bygger på frivilliga insatser.

Öppen dörr, kafé med samtal och hjälp

Öppen dörr är ett enklare kafé som är öppet för samtal, vila, och enklare fika. Där finns det möjlighet att träffa de som arbetar i det sociala arbetet, för tidsbokning och samtal.

Rosalie Stork Sundberg berättar om ett möte med två mammor med små barn som lever i en tuff situation, som hon träffade genom verksamheten Öppen dörr.

”Som ett lekland, mamma!”

– Vi fick bra kontakt och de började komma till Öppen dörr, säger hon. Mammorna har fått mycket hjälp och stöttning med många långa samtal och även ekonomisk hjälp genom matkasse och rekvisition till second handkedjan Myrorna. Det jag vill komma till är barnen som så gott som alltid är med sina mammor. En tisdag var det väldigt mycket folk på Öppen dörr och vi behövde prata lite "ostört". Så jag tog med mig mammor och barn till barnlokalen på kåren. För barnen blev det som en wow-upplevelse: "Som ett lekland, mamma!" sa ett av barnen.

Och efter responsen från dessa barn försöker man i så stor utsträckning som möjligt, när det finns tillräckligt med personal, låta dessa mammor och barn komma och leka i "leklandet".

För barn och familjer i utsatthet

Frälsningsarmén i Uppsala vill nu satsa på och jobba efter Frälsningsarméns vision att nå barn och unga. Rosalie berättar att man i den fas man är inne i har fått möjligheter att bygga något nytt.

– Målgruppen är barn och familjer i utsatthet, berättar hon. Som barn till föräldrar i missbruk, flyktingar eller människor i socialt jobbiga situationer.

En bro mellan olika myndigheter och klienten

Brobygget står för Boendestöd Rådgivning Omsorg. Frälsningsarmén försöker vara som en länk/bro mellan olika instanser (myndigheter) och klienten. Brobygget bedriver uppsökande verksamhet med fältarbete och deras målgrupp är personer som mår psykiskt dåligt och/eller med en missbruksproblematik.

– Målet är att vara ett stöd för klienten i livet, säger Rosalie Stork Sundberg. Till exempel vid myndighetskontakter med Socialtjänsten, bostadsföretag, Kronofogden, sjukvård men också med samtal och stöd och kanske hembesök.

Samarbete med Svenska kyrkan och kommunen

I arbetet har man ett samarbete med bland annat Svenska kyrkans diakoner och med kommunen.

– Vi har avtal med kommunen, där man ser värdet och vikten av vårt arbete, säger Rosalie Stork Sundberg. Vi har kontinuerliga möten med dessa instanser. Kommunen är med och stödjer oss ekonomiskt i det sociala arbetet, Brobygget.