logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarmén hjälper till vid skolstart

För de familjer som lever i ekonomisk utsatthet kan situationen vara än mer påfrestande efter sommaren om utgifterna har varit högre under ledigheten än annars. Frälsningsarmén vill bidra till att ge barn en bra skolstart och flera kårer hjälper till på olika sätt med detta.

Frälsningsarmén ger under sommaren tillfällen för barn i olika åldrar och ibland även familjer att delta i en rad olika kollon  för att alla ska få känna att de får en värdefull semester. Men även inför hösten kan ekonomin vara ansträngd då barnen ätit hemma under lovet istället för i skolan och de nu behöver nya och varmare kläder och skor och allt som hör skolstarten till.

Kårer hjälper till med kläder och mat

Frälsningsarméns kår Hisingskåren i Göteborg erbjuder hjälpsökande främst presentkort på Willys att handla mat för men ibland finns även möjlighet att hjälpa till med kläder. Det gäller exempelvis ensamstående, sjukskrivna eller föräldrar som inte kan arbeta på grund av att de har barn med särskilda behov.

– Alla som söker hjälp hos oss har det bekymmersamt men på hösten är det många som ringer och då är det ofta kläder de behöver hjälp med, säger Susanne Jansson, f.d. kårledare med ansvar för det sociala arbetet.

– Många av dem får hjälp från Socialen men en viss summa varje månad är avsedd för kläder och just inför hösten behövs det skolväskor och mycket nya kläder och det blir en stor extra kostnad, fortsätter hon.

På kåren i Umeå möter man samma problematik och Frans Ljungblahd, föreståndare för det sociala arbetet, påpekar att de som redan har en knapp ekonomi ändå har försökt göra något värdefullt under sommaren så vid höstterminens start är situationen extra tuff.

– Vi har mött dem som är stressade över att deras barn har vuxit ur kläder och skor och en del har dessutom flera barn, säger han.

Därför kan kåren ibland bevilja rekvisitioner till Myrorna för att handla kläder där och det händer också att folk i församlingen delar med sig av urvuxna plagg och skor. Beroende på behov och situation kan kåren ge ekonomisk hjälp på olika sätt.

Matkassar, samtal, gemenskap och ryggsäckar med innehåll

Till Söderkåren i Stockholm kommer en hel del barnfamiljer som söker stöd av diverse slag. Varje vecka får 10-15 hushåll matkassar efter en behovsprövning medan andra, såsom kvinnor som flytt från våldsamma relationer eller dras med andra problem, ges tillfälle till samtal. Det erbjuds även familjemiddagar, gemenskap, fysisk träning och annat. Nu i höst kommer kåren för första gången att dela ut ryggsäckar innehållande pennor, block, reflexer och gympapåsar till de skolbarn man har kontakt med men även vuxna som läser på SFI får liknande startkit.

– Vi vill ge dem en god början på terminen, vara en del av deras liv och att de känner att vi är lyhörda och stöttande. Vi försöker vara så mycket familj som möjligt för dem, säger Birgitta Ekman, kårledare.

Hon uppskattar att det kommer delas ut 25-30 väskor som finansieras av pengarna kåren samlade in i julas. Dock är det enbart de familjer kåren redan har en relation med som kan få just den här hjälpen i år. Det hela kommer ske under en gemenskapsdag i september.

Fritidsaktiviteter under terminen

Ywonne Eklund som har det övergripande ansvaret för samtliga kårers sociala arbete på Frälsningsarmén påpekar att många kårer även erbjuder fritidsaktiviteter av olika slag under terminerna då en hel del familjer inte har möjlighet att bekosta sådant åt barnen. 

Text: Teresia Jansson