logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Föräldrasamtal gör skillnad i utsatta områden

Föräldrar till barn som riskerar att dras in i kriminalitet behöver hjälp att nå och kommunicera med sina söner och döttrar. Sedan hösten 2021 erbjuder Frälsningsarmén föräldrasamtal inom konceptet Connect i Hässelby/Vällingby i nordvästra Stockholm. Det har gett effekt och nu hoppas man på att utöka arbetet.

Hässelby/Vällingby, i nordvästra Stockholm, är en av de stadsdelar som Polisen betraktar som utsatta och där finns barn och unga som är i riskzonen för att hamna snett i livet. Sedan oktober är Frälsningsarmén del av ett projekt med barn i familjer som blivit orosanmälda till Socialtjänsten. Detta efter att ha vunnit en av flera upphandlingar i ett utfallskontrakt för att arbeta med att stödja mammor och pappor i deras föräldraroller.

Kriminalitet och destruktiva miljöer

Genom föräldrasamtal enskilt och i grupp inom verktyget Connect ska anknytningen mellan de vuxna och deras barn förbättras. På så vis ska man förebygga att de unga dras in i destruktiva gängmiljöer och kriminalitet.

- Det kan handla om att barnen slutat kommunicera med sina föräldrar och börjat göra sina egna val där de inte går att styra eller nå och det kan finnas frustration och rädsla hos föräldrarna, säger Jenny Alm som är projektledare för Connect och verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla.

- Barnen kan också känna sig pressade av sina föräldrar att prestera i relationen till varandra och ofta mår de dåligt fysiskt och/eller psykiskt. En del är hemmasittare och vissa vill inte ens leva, fortsätter hon.

Reflektera i stället för att agera automatiskt

Föräldrarna som deltar har barn i åldern 8–18 år och under de nio samtalstillfällena tas ämnen upp som beteenden, kroppsspråk och andra sätt att kommunicera, hur stress/mående påverkar relationen, barns behov, samhörighet/självständighet, balans/obalans, empati/sympati och att hantera motgångar.

- De lär sig att se olika perspektiv och tolkningar och att reflektera i stället för att agera per automatik, säger Agnieszka Zmyj som är gruppledare inom Connect och vårdplanerare på Frälsningsarméns akut-, och stödboende, Midsommarkransen.

- Anknytning kan byggas och förbättras genom hela livet. Det är viktigt att barnen får känna att föräldrarna är en säker hamn och en trygg bas som de alltid är välkomna hem till, fortsätter hon.

Tryggt med enskilda samtal men fördelar också med grupper

Deltagarna får även se och göra rollspel där de får leva sig in i barnens situation. Än så länge har man haft enskilda samtal i familjernas hem men tanken är att få i gång grupper i april då man kommer träffas i Västerortskyrkans lokaler i Vällingby centrum.

- Att mötas vid köksbordet är utvecklande och man kommer väldigt nära. Då kan man prata om det som är specifikt för just den familjen och verkligen gå på djupet, menar Jenny.

- Och de kanske delar mindre i en grupp men känner sig mer trygga i enskilda samtal, flikar Agnieszka in.

Fördelen med grupperna är däremot att föräldrarna kan bolla sina tankar med varandra, att de får känna att de inte är ensamma om sina problem och kanske att de dessutom får nya vänner. Efter varje träff blir det tillfälle under veckan därpå att fundera kring ämnet och praktisera det i hemmet.

- I detta samverkar alla och inte bara samhället. Vi ger föräldrarna verktyg men de gör mycket av jobbet själva, säger Agnieszka.

- Det kommer tårar och reflektioner och det är jättespännande att se förändringar och superhäftigt att få vara med på deras resa, fortsätter hon.

”Vi ser att det gör skillnad i människors liv”

Jenny Alm

Ibland är papporna med under samtalen även om det främst är mammorna som är delaktiga men även fäder har tagit till sig av utbildningen och varit mycket tacksamma för stödet.

Arbetet mot bättre relationer tar tid och engagemang men Jenny och Agnieszka påpekar vikten av att ta tag i detta i tid innan någon redan fastnat i en kriminell livsstil. Då är det mycket svårare att komma till rätta med problemen. Jenny nämner en familj som de just avslutat samtalen med.

- Vi fick även träffa de två barnen och frågade dem om de märkt någon skillnad efter samtalen och de var jätteglada över allt som hänt med deras familj. Vi kan se att programmet fungerar och att det gör skillnad i människors liv, säger hon.

Att Frälsningsarmén inte är en myndighet är en fördel då det kan finnas rädslor förknippat med att öppna upp sig för Socialtjänsten.

- En mamma ville inte berätta någonting för Socialtjänsten men när vi mötte henne fick vi höra allt om hennes liv. Så om vi med vår styrka kan agera och få vara en ingång till att en familj kan må bättre så är det ju fantastiskt, säger Jenny.

Arbetet växer stegvis

Detta koncept är nytt i Sverige men Jenny och Agnieszka hoppas på att kunna utöka det till övriga delar av Storstockholm där Frälsningsarmén arbetar med målgruppen. Jenny nämner att alla föräldrar i Örebro får delta i Connect gratis, något som blivit väldigt populärt eftersom man sett att detta ger effekt. I stockholmsförorten Husby, en särskilt utsatt stadsdel, bjuder Frälsningsarmén in till fyra veckors dagkollo på sommaren. Nu är förhoppningen att man ska kunna anordna Connect för föräldrar där men då helt i Frälsningsarméns regi. Samma sak med de mammor man möter på Akalla kvinnocenter.

- Vi vet att det finns behov av detta och vi hoppas att ryktet sprider sig om att det här är bra så att arbetet växer stegvis, säger Jenny.

Hon och Agnieszka understryker att syftet inte är att skapa perfekta föräldrar eftersom det är en omöjlig uppgift. De brukar säga att det räcker att vara en bra förälder till 50 procent och att en trygg anknytning räcker långt. Jenny påpekar även att alla kan ha nytta av att lära sig anknytning och kommunikation, oavsett om man har barn eller inte och hon önskar att samtal som dessa ska kunna erbjudas även församlingsmedlemmar.

- Även om man är en familj som går i kyrkan och som verkar ha trygga förhållanden så är det alltid bra att prata om relationer, avslutar hon.

Text: Teresia Jansson