logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Familjer får samtalsstöd och KBT-behandling online i coronatider

I Jönköping har Frälsningsarmén stöttat barn och familjer i 100 år. På Vårsol Samtalscenter finns möjlighet att tala enskilt och i grupp, bearbeta sorger och få redskap till att komma vidare ur trauman. "Nu i maj öppnar vi samtalscentret efter uppehållet", säger Pia Ericson, verksamhetsansvarig.

Frälsningsarmén Vårsol Samtalscenter i Jönköping välkomnar barn och vuxna som behöver stöd i sorg eller trauman av olika slag. De kan bära på sorg från förluster eller sjukdom, lida av psykisk ohälsa hos anhöriga eller ha en förälder eller partner som är frihetsberövad. Situationen är ibland väldigt komplex med skilsmässor, vårdnadstvister, missbruk, fattigdom och psykiskt, fysiskt eller latent våld.

Pia Ericson är verksamhetsansvarig och leder arbetet tillsammans med fem socionomer, beteendevetare och socialpedagoger med olika erfarenheter av socialt arbete. Vårsol står i nära samarbete med sjukvården och socialtjänsten, men fungerar mer som stödfunktion med terapeutiska effekter.

-Vi ser en större multiproblematik hos människor nu. Det är höga samhällstyrda krav på familjer, förhållanden går i kras med dålig ekonomi som följd. Vårsol har många års erfarenhet av sorgegrupper men på senare tid ser vi definitivt en ökning, berättar Pia.

En person som håller i en pensel och målar ett hjärta på ett papper.
Sorgegruppen för mammor som förlorat barnens pappa har kommit varandra väldigt nära på samtalscentret. Här målar de framtida förhoppningar om ett ljusare liv. Foto: Jonas Nimmersjö.

Samtalsstöd och KBT- behandling online ­­under pandemin

Just nu har samtalscentret valt att pausa sina grupper på grund av den rådande situationen kring covid -19. Men i maj startar allt igen. Pia tror att barnen och deras familjer är i stort behov av stöd.

-Vi vill vi finnas tillgängliga så mycket vi kan i denna tid. Många behöver utrymme för reflektion och eftertanke vilket i sin tur skapar existentiella frågor. Föräldrar vill veta hur de kan tänka och agera när de möter barns oro och frågor. Barnen i sin tur behöver någon som lyssnar och inger hopp, säger hon.

På grund av pandemin erbjuder Vårsols samtalscenter för närvarande samtalsstöd och KBT- behandling (Kognitiv Beteendeterapi) på nätet. På så sätt slipper personen göra uppehåll på grund av exempelvis förkylning. Något som bekymrar Pia är att arbetslöshet och isolering ökar risken för psykisk ohälsa och våld bland barn, kvinnor och även män.

-Den oron delar vi med många barnrättsorganisationer och andra som arbetar med utsatta barn i vårt land. Här behöver vi samarbeta. Att förmedla ro och hopp i detta nu är det viktigaste för oss nu, säger hon.

Barn som förlorat en förälder

När samtalscentret kommer i kontakt med en ny familj hålls alltid en inledande informationsträff innan de enskilda samtalen börjar. Gäller det exempelvis ett dödsfall ger den andre föräldern sitt godkännande innan barnet talar i enrum med personalen. Vanligtvis får de börja med att rita och berätta om sina upplevelser.

-Vi är alltid väldigt tydliga med vår avsikt när de kommer: Du är här för att en av dina föräldrar är död. Tydlighet och ärlighet är viktigt när man är i sorg, säger Pia.

Tre kollegor på samtalscentret som sitter i en soffa och samtalar.
Medarbetarna på samtalscentret är välutbildade med lång erfarenhet av socialt arbete. Varje vecka lyfter de hur grupper och enskilda utvecklas under de tio besök som man vanligtvis deltar. Foto: Jonas Nimmersjö.

Kan ta tid innan personen öppnar sig

Grupperna träffas oftast tio gånger. Det kan ta tid för både barn och vuxna att öppna sig om man länge befunnit sig under hård psykisk press, social nöd eller ensamhet kring ett problem. Pias medarbetare lyfter varje vecka hur grupper och enskilda utvecklas. Har en person efter avslutad period behov av att fortsätta i enskilda samtal kan man erbjuda det.

- "Du vet var vi finns", säger vi till alla. Det är uppskattat. Ibland återvänder någon till oss för vägledning, en uppdatering i hur man kan använda sina sorgeredskap eller för att prata av sig, säger Pia.

Hjälp att hantera känslor kring en frihetsberövad förälder

Samtalscentret arbetar också med besök på häkten, och med anhöriga till frihetsberövade. Hos barn med föräldrar i fängelse uppstår många komplexa frågor förutom själva sorgen och de begränsade korta mötena.

- Barn kan känna stor skam när föräldrar har ett missbruk eller är i kriminalitet. Får man till exempel älska en förälder som begått ett stort brott? Kärleken och behovet av den vuxne är ju i grunden densamma oavsett vad pappa eller mamma gjort. Därför frågar vi oss alltid vem vi har framför oss och gör en individuell bedömning, säger Pia.

Vårsol är ingen akutverksamhet men skulle barn fara verkligt illa har teamet förstås anmälningsplikt. Att arbeta tryggt och säkert är också viktigt. Det händer att både barn och vuxna kan agera ut sin frustration, därför finns alltid en kollega utanför vid enskilda samtal.

-Men vår styrka är att under mötet kunna vända en strulig eller aggressiv person. Och anhörigstödet är oerhört viktigt när det gäller psykisk ohälsa, menar Pia.

En 6-åring som målat två figurer i olika höjd. Den mindre figuren har texten "När pappa blir arg så känns det som att han växer och jag krymper" ovanför sig.
Barnen målar upp sina upplevelser under samtalsgrupperna på Vårsol Samtalscenter. Det kan handla om sorg efter en död förälder, bearbetning av skilsmässa, psykisk ohälsa i familjen eller en förälder som är frihetsberövad. Foto: Jonas Nimmersjö.

Hundraårsfirandet bidrog till viktigt nätverkande

Vårsols hela verksamhet har 27 anställda och är delad i ett HVB-hem med utrednings- och behandlingsenhet, ett stödboende, administration och samtalscentret där Pia och fem kollegor arbetar. Under 2019 firades hundraårsfest med föreläsningar och seminarier. Många besökare från kommun, socialtjänst, region och sjukvård deltog.

-Det var väldigt lyckat, säger Pia och poängterar hur viktigt det är att hon och kollegorna rör sig ute i samhället och nätverkar med socialsekreterare och andra institutioner för att visa att man finns.

Besökare från skiftande social och ekonomisk bakgrund

HVB-hemmet är självförsörjande men samtalscentret är en typisk Frälsningsarméverksamhet som inte bygger på intäkter från besökarna. Man är beroende av att teamet av professionella inom socialt arbete är ute och föreläser, har workshopar och drar in fler besökare till samtalsgrupperna. Bidrag från regionen är en nödvändighet för centrets överlevnad.

- Våra grupper kan komma från väldigt skilda världar, några mer ekonomiskt stadgade än andra. Föräldrar kan därför göra ett val om de vill betala eller inte.

Hon påpekar att föräldrar ofta uttrycker en uppskattning över att Vårsol inte är en myndighet.

-Många har en kristen tro i botten och är glada över att de existentiella frågorna får rum, avslutar Pia Ericson.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö

Fakta Vårsol

  • Startades: 1919, i Jönköping
  • Verksamhet: HVB-hem, stödboende och samtalscenter för familjer där någon har drabbats av psykisk eller fysisk ohälsa samt sorg, våld, frihetsberövande eller missbruk. Även arbete med nyanlända familjer med behov av stöd.
  • Tar emot per år: Cirka 150 personer, enskilt eller i grupper.
  • Anställda: 27 personer inklusive administration
  • Aktuellt: Boken ”Vårsols historia 1919-2019”. Redaktör och författare: Pontus Folkesson, doktorand i historia vid Stockholms universitet, tidigare boende på Vårsols Akut- och utredningshem. Medförfattare Britt-Marie Rossiter, tidigare verksamhetschef på Vårsol.