På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Flyktingar och integration

Vi har en viktig uppgift i att hjälpa flyktingar och andra immigranter att integreras i det svenska samhället.

Det är många människor som av olika anledningar vill skapa sig en tillvaro i Sverige. Anledningen kan bland annat vara att man vill flytta till någon anhörig, studera eller arbeta i Sverige, eller för att man har varit tvungen att fly från sitt hemland.

Enligt MIG TALKS, en kommunikationssatsning av en rad samhällsaktörer, var det vanligaste skälet att flytta till nära anhörig, därefter kom skyddsbehov, arbete och studier. Mätningen är gjord under tidsperioden 2010-2015.

Människor flyr undan krig och våld

Enligt Migrationsverket var 2015 ett år då fler människor än någonsin tvingades på flykt från våld och förföljelse. Orsaken är bland annat kriget i Syrien och oron i Mellanöstern och Afrika men även i andra länder.

I Syrien har flyktingkatastrofen vuxit ytterligare i omfattning. Över 4 miljoner människor har lämnat det krigsdrabbade landet, cirka 90 000 av dem har sökt sig till Sverige sedan konflikten startade.

Under 2015 sökte sig över en miljon människor till EU i hopp om skydd undan krig och förföljelse, av dem kom ungefär 163 000 personer till Sverige och varav drygt 35 000 ensamkommande barn. Det är dubbelt så många som året innan då 81 000 personer sökte asyl i Sverige. Aldrig tidigare har så många sökt skydd i Sverige som under 2015. De flesta asylsökande kommer idag från Syrien, Afghanistan och Irak, men även från Eritrea och Somalia. (Fakta: Migrationsverket, 7/3-2016)

Den 12 november 2015 infördes gränskontroll och det är inte längre öppet för alla flyktingar att komma in i Sverige.

Hur väl samhället lyckas med integration är avgörande för Sveriges framtid

När trycket var som högst under november 2015 sökte mer än 10 000 personer i veckan asyl i Sverige. Sverige har aldrig tidigare tagit emot ett så stort antal människor under så kort tid. Att antalet asylsökande nu minskat innebär inte att utmaningen för mottagandet av nyanlända är över - många har fått eller väntas få uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige på ett bra sätt. De som får stanna ska arbeta och bidra till den gemensamma välfärden och bli en del av samhällsgemenskapen.

Ett bra mottagande kräver samverkan mellan flera olika aktörer. Staten, landstingen, regionerna och kommunerna måste samverka. Likaså måste den offentliga sektorn samverka med företagen och med civilsamhället för att nå framgång. Civilsamhällets organisationer har en viktig betydelse i det pågående arbetet. (Fakta: Regeringskansliet, 15/4-2016)

Vårt arbete Här finns vi med hjälp 

Förklaringar:

Flykting

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Asylsökande

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Migration

Migration är samlingsnamn för emigration (utvandring) och immigration (invandring).

Integration

Integration syftar på hur väl människor av olika kön, åldrar, härkomst med mera deltar i samhällsgemenskapen (det kan t.ex. handla om skola, arbete, social gemenskap osv).

Skriv ut Dela