Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Flyktingar och integration

I de flesta av våra kårer/församlingar och sociala verksamheter möter vi asylsökande personer som vill vara med i vår gemenskap på olika sätt. Många av de asylsökande mår väldigt dåligt på grund av allt de varit med om, och de lever i en oviss situation när det gäller hur deras framtid kommer att se ut. Fler av våra medarbetare känner just nu en stor oro, speciellt för de asylsökande ensamkommande ungdomarnas situation.

Otrygghet och psykisk ohälsa

Många av ungdomarna lider av psykisk ohälsa och känner sig väldigt oroliga och otrygga, en del upplever även att de inte orkar leva längre. Många av dem vi skapat fina relationer med får avslag på sin asylansökan men ser det som omöjligt att åka tillbaka till sitt hemland.

De som  vill konvertera till kristen tro

Endel av ungdomarna är med om en stark gudsupplevelse och får här en kristen tro. Om de tidigare varit muslim vill de genom frälsningen konvertera till kristendomen. De flesta konverterar inte för att de ska ha en större chans att få sin asylansökan beviljad, utan de gör det för att de har fått en stark upplevelse och en relation till Jesus. Som för alla som blir frälsta är det mycket att lära sig om Jesus och den kristna tron, Bibeln, bönen och livet som kristen.

Den kristna tron eller konverteringen från islam gör att de har ännu större svårigheter att återvända till sitt hemland. Trots detta godtar inte Migrationsverket detta utan ger dem avslag på sin asylansökan, ofta på grund av att de tycker att den nyfrälste har för lite kunskaper om Bibeln och annat som hör till kyrkan och kristen tro. 

Brist på boenden

Många av ungdomarna behöver också hjälp med boende för att kunna fortsätta sina påbörjade gymnasiestudier efter sin 18-årsdag. Tyvärr är det stor brist på boenden för dem.

Om du och din familj skulle vilja bli fadder för en av dessa ungdomar så skulle vi vilja uppmuntra dig att ta kontakt med din kommun.

Förklaringar av ord:

Flykting

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp, och inte kan använda dig av hemlandets skydd.

Asylsökande

Den som lämnat in en ansökan om asyl och väntar på beslut. Bor på boende (ABO) eller hos vänner/familj.

Nyanländ

Person som fått uppehållstillstånd. Erhåller cirka 300 kr om dagen i etableringsersättning. Är skriven i en kommun och har fått ett svenskt personnummer.

Papperslös

Papperslös är beteckningen på människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd. Enligt svenskutlänningslag är huvudprincipen att utlänningar ska ha uppehållstillstånd för att få stanna i mer än tre månader (så länge de inte är EU-medborgare då EES-avtalet gäller). Papperslösa kan alltså ha rest in i landet legalt, med eller utan visum, men vistas här utan tillstånd om de stannat längre än den tid deras visum tillåtit. Enligt arbetsrätten är det också olagligt att arbeta utan arbetstillstånd, vilket innebär att papperslösa oftast inte har möjlighet att försörja sig.

Gömda

Gömda är personer som sökt asyl och fått avslag, men inte lämnat landet.

Migration

Migration är samlingsnamn för emigration (utvandring) och immigration (invandring).

Integration

Integration syftar på hur väl människor av olika kön, åldrar, härkomst med mera deltar i samhällsgemenskapen (det kan t.ex. handla om skola, arbete, social gemenskap osv).

Skriv ut