logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Vi möter barn i ekonomisk och social utsatthet. Vi mättar deras hungriga magar. Vi hjälper dem med kläder och skor i rätta storlekar. Vi ser till att de har meningsfulla fritidsaktiviteter. Och vi lyssnar. 

Tillsammans kan vi ge Linnea och andra barn i utsatthet en bättre skolstart. Och en bättre start i livet.

Hjälp ett barn i utsatthet

Så hjälper vi barn i utsatthet inför skolstarten

Barn i utsatthet saknar ofta det mest grundläggande i livet – som mat,
kläder, skor och en meningsfull fritid. Med din hjälp kan vi ge fler barn
en bättre skolstart – och en bättre start i livet. Här ser du exempel på vad
Frälsningsarmén gör för att hjälpa barn i utsatthet inför skolstarten.

  • Kläder och skor. Vi delar ut rekvisitioner till Myrorna, så att barnen kan få hela och rena kläder och skor i rätt storlekar. Vi stöttar även med utrustning till barnens fritidsaktiviteter.
  • Fritidsaktiviteter. Vi anordnar kostnadsfria aktiviteter där barnen får hålla
    på med idrott, musik, teater, pyssel, läxläsning och annat. Ofta får de också äta sig mätta. I vissa fall betalar vi även avgifter till andra aktiviteter.
  • Ryggsäck och skolmateriel. Frälsningsarmén gör extra satsningar för att barnen ska få ryggsäck, pennor, suddgummin och annat inför skolstarten.
  • Födelsedagspresenter. Barn i utsatthet har ofta inte råd med presenter,
    och tvingas därför tacka nej till kalasinbjudningar. För att de inte ska hamna utanför hjälper vi till med födelsedagspresenter.

”Simon fick godkänt i alla ämnen, även i matte som han har haft så svårt för. Jag ser hur stolt han är. ”

Simon, 15 år, som gått på Frälsningsarméns läxläsning, hade tidigare underkänt i flera ämnen. med lite stöd och uppmuntran har han nu kämpat sig till ett fullständigt betyg. Simons mamma är tacksam för stödet från Frälsningsarméns medarbetare.

Gratis aktiviteter och läxläsning förebygger problem långsiktigt

Augusti är en väldigt tuff månad för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Det menar Ewa-Marie Kihlagård, biträdande programchef för Frälsningsarmén i Sverige.

– Barnen har ätit hemma under hela sommaren, så många familjer ligger redan på minus. Sedan kommer alla kostnader på en och samma gång, förklarar hon.

Barnens kläder och skor är urvuxna. Och samtidigt sätter skola och aktiviteter i gång med krav på avgifter, matsäckar och utrustning. Frälsningsarmén möter allt oftare barn som inte har några fritidsaktiviteter alls, eftersom deras föräldrar inte har råd. Ewa-Marie Kihlagård ser hur uteblivna aktiviteter leder till att barnen hamnar utanför och riskerar att hamna snett.

– I sådana lägen kan vi erbjuda egna kostnadsfria aktiviteter, men vi stöttar i vissa fall även med föreningsavgifter och utrustning. Att möjliggöra en meningsfull fritid för alla barn är ett otroligt viktigt förebyggande arbete.

Frälsningsarmén får även tydliga signaler om att fler barn oroar sig inför skolstarten. Det kan vara oro för ensamhet eller mobbning. Men det kan också vara oro för hur man ska klara skolan. Ekonomiskt utsatta barn får ofta sämre stöd med studierna hemma.

– På flera orter kan vi därför erbjuda en lugn miljö och hjälp med läxläsning. Vi kan dessutom bidra med trygga vuxna, som tror på barnen och kan stötta både dem och deras familjer i hela skolsituationen, säger Ewa-Marie Kihlagård.

Välj engångsbelopp

Vill du bli månadsgivare? Klicka här

Om du vill få skatteavdrag för din gåva behöver du uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805

Barn i utanförskap svårare nå sin potential

Barn i socialt utanförskap har sämre förutsättningar att utvecklas i takt
med jämnåriga kamrater och nå sin fulla potential. De löper till exempel högre
risk att drabbas av ohälsa, sociala problem, läs- och skrivsvårigheter, våld,
mobbning och kriminalitet. Att fånga upp och verka för bättre uppväxtvillkor
för barn i socialt utanförskap är därför av största vikt – både för de enskilda
barnen och för hela samhället. 

Källa: UNICEF