logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Fler vill bli fria från porr

Förra året lanserade Frälsningsarmén en sajt med namnet ”Starta om” som växte fram ur ett behov att hjälpa individer som upptäckt sitt porrberoende och vill förändras. Varje vecka söker människor hjälp av projektets kontaktpersoner. ”Vi vill förstås att ännu fler ska våga höra av sig”, säger Lovisa Landälv, utvecklare av ”Starta om”.

Lovisa Landälv, en av de ansvariga för "Starta om"-projektet, hur har det gått sedan starten?

- Bra, tack! Projektet har vuxit kontinuerligt, 80 personer per vecka är inne på hemsidan Startaom.se. I snitt en person i veckan kontaktar oss direkt om att få hjälp att sluta titta på nätpornografi. De som mejlar oss och vill ha hjälp är vanliga människor från ungdomar upp till 70 år, bara män än så länge. Dock har vi kompetens att stötta både män och kvinnor.

- Personerna brottas med hela spektrat från att ha tittat en del på nätpornografi och känner sig obekväma med det, till att ha konsumerat väldigt mycket i många år och har haft svårt att kunna sluta. Oavsett vilken nivå man befinner sig på får man stöd av oss. Vår önskan är förstås att ännu fler ska våga höra av sig.

Vad har du själv sysslat med sedan sidan lanserades?

- Jag har talat på kårer och i andra sammanhang, deltagit i paneldebatter och mött församlingsledare kring frågan. Vi har i startskedet ett särskilt fokus mot kyrkan men försöker behålla det större perspektivet och ha en god kommunikation gentemot det övriga civilsamhället.

Vad är huvudsyftet med "Starta om"?

- "Starta om" riktar främst in sig på nätpornografins effekter på individen och dennes upplevelse av sin konsumtion. Män, kvinnor, unga och gamla uttrycker att de inte har kontroll, tittandet har blivit tvångsmässigt. Det finns personer som ser på nätporr flera timmar per dag, flera gånger i veckan. I gymnasiet ser 26% av killarna nätporr varje dag och vi vet att det kan skada både självkänsla och relationer.

- Vårt fokus ligger på att ge stöd och vara ett bollplank om man vill sluta. Hemsidan vill också lyfta fram det positiva och informera om sexuell hälsa och frihet.

Hur ser engagemanget i församlingar och kårer ut kring den här frågan?

- Pornografi finns ju också inom den kristna världen och det är viktigt att församlingarna ser det och vågar ta upp frågan. Det finns en tendens i kyrkan att antingen förneka eller fixera sig vid sex vilket inte öppnar upp för givande samtal om sexualitet. Vi vill ge verktyg till att få igång ett samtal och börja prata om allt från att installera porrfilter till synen på sexualitet, som ju är en gåva från Gud. Vi måste bli mer öppna och ärliga, släppa på ängsligheten, kroka arm och hjälpa varandra. Pornografin är ett stort monster som fått fritt spelrum allt för länge.

Vad skulle du säga är kyrkans huvudargument mot pornografin?

- Dagens nätpornografi anser vi är en manifestation av bristande mänskliga rättigheter. Ett bakslag för den progressiva hållning vi har kring mänskligt värde och jämställdhet i vårt land och inom den kristna kyrkan. Två förlorare finns i detta: konsumenten, som kan bli fast i långvarig högkonsumtion och den som medverkar, då övergrepp och ohälsa är vanligt förekommande.

- Organisationer som mer konkret riktar sig mot unga rapporterar också att ungas sexliv och sexualitet är starkt influerade av nätpornografin,  som handlar mer om maktutövning och våld än relation. Om ungas huvudsakliga källa för information om sex kommer därifrån bäddar det för att de ska göra illa varandra. Därför försöker jag uppmuntra församlingar att våga prata med ungdomar om sex och om hur nätpornografin kan påverka dem.

Arbetar andra kristna kyrkor än Frälsningsarmén med frågan om pornografi och porrberoende?

- Ja,  vi är fler som engagerar oss, men med olika fokusområden. Det är väldigt positivt. Jag har samarbetat med bland andra Ulrica Stigberg, präst på Fryshuset som skrivit flera böcker i frågan, "Mitt ibland oss" heter den senaste. I Helsingborg arrangerades nyligen en vecka om porr, människohandel och prostitution, ett ekumeniskt samarbete med många kyrkor och lett av Frälsningsarmén. Equmenia tillsammans med Hela människan har startat ett projekt gentemot ungdomar som heter "Suntprat". Det handlar om hur nätporr, gaming, alkohol och droger kan bli som ett beroende.

Vad får ni för mottagande?

- Generellt mycket positivt! När ”Starta Om” är ute och föreläser säger många att Frälsningsarmén ligger i framkanten i viktiga frågor och nu gör vi det igen genom att prata om nätpornografi. Andra blir förvånade men positivt överraskade över att vi tar upp den här bollen.

Några nyheter att lyfta fram inom området?

- Gail Dines, professor i sociologi och kvinnostudier och känd brittisk pornografimotståndare*, var nyligen här och föreläste i bland annat Riksdagen. Hon talade om försök att åldersverifiera porrsidorna på Internet via Mobilt BankID. Det skulle vara ett otroligt framsteg men kommer att kräva mycket. Det är upp till internetleverantörerna att genomföra detta.

- Det arbetas också på ett filter för helt porrfria skolor. Som det är nu kan elever surfa på porr på skolans datorer. Allmänna Arvsfonden har nyligen tilldelat pengar till organisationen #porrfribarndom, som vill skydda barn och unga från porr. Detta är oerhört viktigt och frågan debatterades nyligen på Aftonbladet.

Vad vill du säga till den som vill hjälpa till på något sätt?

- Detta kanske låter märkligt men gå in på hemsidan och använd den! Vi har ett anonymt forum som ger bäst resultat om många skriver. Om du har frågor eller funderingar om nätpornografi eller hur det har påverkat dig eller dina relationer kan du skriva dem där.

- Bli kontaktperson! Vi behöver fler som kan bli en del i "Starta om" och vara beredda att ge av sin tid och stödja dem som mejlar. Vi kommer att driva en utbildning för kontaktpersoner under nästa år där man får information, stöd och handledning. Syftet är att skapa trygga möten med de som kontaktar oss. Och alla våra kontaktpersoner har självklart tystnadsplikt.

Text: Carina Tyskbo

Föreningar och organisationer som engagerar sig i frågan om pornografi, människohandel, och jämställdhet.

  • Unizon - anslutet till Roks (Sveriges Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. unizon.se
  • Changing attitudes – en grupp som vill eliminera de attityder som leder till sexköp, bl a inom den våldsbejakande pornografin. changingattitudes.co
  • #porrfribarndom -  ideell förening som startades av två föräldralediga mammor. facebook.com/porrfribarndom/
  • Talita Reality Check  - ska öka ungdomars kunskap om porrens skadeverkningar via undervisningsmaterial och praktiska verktyg till lärare, kuratorer och yrkesverksamma som arbetar med barn och ungdomar. Har även ett digitalt reboot-program med stöd till ungdomar som vill sluta titta på porr. Reality Check drivs av Talita och finansieras av Allmänna Arvsfonden. talita.se/sverige
  • FATTA MAN - ett treårigt projekt med syfte att möjliggöra för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för samtycke och en manlighet utan sexualiserat våld. fattaman.nu
  • Gail Dines, proffessor och författare till bl a boken "Pornland: How Porn Has Hijacked Our Sexuality"